top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 26. apríla - 2. mája

Sviatkom sv. Jozefa vstúpime do mariánskeho mesiaca máj. Budeme na kolenách prosiť Pannu Máriu o požehnanie pre deti, ktoré rodičia v tomto roku privádzajú po prvý raz k svätej spovedi a sv. prijímaniu.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Streda 28. apríla - ľub. spomienka na sv. Ľudovíta Máriu Grignona z Montfortu, kňaza

Štvrtok 29. apríla - sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi

Sobota 1. mája - ľub. spomienka na sv. Jozefa, robotníka, Fatimská sobota

Nedeľa 2. mája - Piata veľkonočná nedeľa


ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V DLHÝCH STRÁŽACH

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli zorganizovať slávenie odpustu k sviatku sv. Juraja v Dlhých Strážach.


ZBIERKA NA SEMINÁR A NA BOŽÍ HROB

Dnes je vo všetkých kostoloch po sv. omši zbierka na seminár. Z jej príležitosti nám zaslal rektor kňazského seminára list, ktorý je na nástenkách. Počas celého veľkonočného obdobia beží aj zbierka na Boží hrob.

FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ

V sobotu ráno bude vo farskom kostole sv. omša s fatimskou pobožnosťou. Z toho dôvodu sa sv. omša začne už o 07.00 hod.


MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Májové pobožnosti sa budeme modlievať po celý mesiac máj od pondelka do soboty vždy na konci sv. omše pred vyloženou oltárnou sviatosťou. V nedeľu spoločná májová pobožnosť nebude. Prosíme, aby ste tieto modlitby obetovali za prvoprijímajúce deti a ich rodičov.


OHLÁŠKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Jakub Ježík a Lucia Ungerová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to láskavo oznámi na farskom úrade.


LETNÉ AKTIVITY

Naša rehoľa pripravuje počas leta aktivity pre miništrantov a mládež, bližšie informácie nájdete na nástenkách.


TERMÍN PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA

Pripomíname, že od pondelka do soboty sú všetky večerné sv. omše v našich kostoloch vyhradené prednostne pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov ako aj pre birmovancov a ich rodičov. Termín prvého sv. prijímania určíme, keď budú deti s rodičmi opäť pravidelne prichádzať na sv. omše.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 2. MÁJA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Ľubš Bajtoš, Mária Bajtošová

11.00 hod. Mária Rákociová, Anna Palenčárová

14.00 hod. Natália Bajtošová, Monika Mirgová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Baluchová, Adriana Baluchová

11.00 hod. Veronika Bendžalová, Lenka Gibalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Anna Ďuricová, Anna Vojtilová, Natália Bajtošová, Iveta Bajtošová, Eva Palenčárová, Vladimíra Palenčárová


DRAVCE

Dvorčáková Alena, Dvorčáková Dominika, Podolinská Anna, Gallová Lucia


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: rodina Gondkovičová venovala 100 eur, pani Eva Majerníková z Bratislavy venovala 100 eur, pán Štefan Kružliak z Bratislavy venoval 200 eur, Bohu známa osoba 50 eur

DRAVCE: v minulom týždni bez milodarov

DLHÉ STRÁŽE: v minulom týždni bez milodarov

BUKOVINKA: Bohu známa osoba darovala na kostol 100 eur.


Ak chcete farnosť podporiť, môžete poslať svoj milodar aj na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 26. apríla 08.00 hod. Za + Jána Bobulu

18.00 hod. Prosba o požehnanie a potr. milosti pre mladú rodinu

Utorok 27. apríla 08.00 hod. Za + rodičov Lesičkových a svokrovcov Vrabľových

18.00 hod. Za B. pož. Marty (50. jub.), manžela a celej rodiny

Streda 28. apríla 08.00 hod. Za + súrodencov z rodiny Dunčkových

18.00 hod. Za zdr. a B. pož. pre Pavla, Alžbetu a Teréziu

Štvrtok 29. apríla 08.00 hod. Za Máriu s rodinou

18.00 hod. Poď. za dož. roky, za B. p. a milosti pre mamu a brata

Piatok 30. apríla 08.00 hod. Za zdr., B. pož. a ochr. P. Márie pre Irenu s rodinou

18.00 hod. Za + manž. Františka, + z rod. Petrovičovej a Lukáčovej

Sobota 1. mája 07.00 hod. Za členov Rytierstva Nepoškvrnenej a Ruž. spol.

18.00 hod. Za rod. Semkovú, Šofrankovú, za + rodičov Skalových,

syna a manžela Semka, neter Marcelu

Nedeľa 2. mája 08.00 hod. Za + Františka Lesička

11.00 hod. Za rodinu Sagulovú a Baginovú

14.00 hod. Pro Populo

DRAVCE

Utorok 27. apríla 08.00 hod. Na úmysel celebranta

19.00 hod. Za + Evu Hamburgovú

Piatok 30. apríla 08.00 hod. Na úmysel celebranta

19.00 hod. Na úmysel celebranta

Nedeľa 2. mája 09.30 hod. Za + Máriu, Michala a Katarínu

14.00 hod. Pro Populo


BUKOVINKA

Streda 28. apríla 19.00 hod. Za + Jozefa Pitoráka

Sobota 1. mája 19.00 hod. Za + Jozefa Glodžáka

Nedeľa 2. mája 09.30 hod. Za + Agnesu Lorkovú


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 26. apríla 08.00 hod. Prosba o zdr., B. pož a ochranu na cestách

19.00 hod. Za + starých rodičov Johanu a Jána

Štvrtok 29. apríla 08.00 hod. Za rodinu Jurčíkovú

19.00 hod. Za + rodičov Annu a Pavla

Nedeľa 2. mája 08.15 hod. Za + Štefana Baču

11.00 hod. Za zmierenie v rodinách


238 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page