top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 26. máj - 2. jún
1. Liturgický kalendár:

Štvrtok – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi;

Sobota – sv. Justína, mučeníka, spomienka;

Budúca nedeľa je deviata nedeľa v období cez rok.

 

2. Dnes je Slávnosť Najsvätejšej Trojice. V Dlhých Strážach je to deň Prvého svätého prijímania.

 

3. Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božie Telo. Je to cirkevne prikázaný sviatok. V tento deň sv. omše budú: Sp. Štvrtok: 8.00 a 18.00; Dravce a Dlhé Stráže o 18.00; Bukovinka v stredu o 18.00. Po večernej  sv. omši bude eucharistická procesia k štyrom oltárom. Prosíme, aby ste oltáriky pripravili tak, ako to bolo po iné roky. Veriaci, ktorí sa na slávnosť Kristovho Tela a Krvi zúčastní na recitovaní, alebo speve hymnu „Ctíme túto Sviatosť slávnu“, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

 

4. V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Sv. omša spojená s Fatimskou pobožnosťou bude v Spišskom Štvrtku o 7.00 hod. Od soboty sa pred sv. omšou budeme modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

 

5. V tomto týždni v pondelok po sv. omši bude prvé stretnutie Farskej hospodárskej rady v Dlhých Strážach  a v utorok o 19.00 v Spišskom Štvrtku bude prvé stretnutie Farskej pastoračnej rady.

 

6. Ekonomické záležitosti:

 

7. Lektorská služba na budúcu nedeľu: 8.00 Miška Švedová, Mária Bajtošová;

                                                                     11.00 Radanka Oravcová, Eva Majcherová;

 

8. Upratovanie kostola: Marta Šarišská, Anna Kubičárová, Vladislava Kresťanková, Anna Rothová, Adriana Toporcerová, Anna Sosková;

 

9. Úmysly sv. omší:

Pondelok 27. máj        08.00   Za zdravie a Božie pož. pre synov Tomáša a Františka s rodinami;

Utorok 28. máj            18.00   I. + Mária Vernarská;

                                                   II. Za zdravie a Božie pož. pre Máriu;

Streda 29. máj             18.00   I. + Jozef Mirga;

                                                   II. Za zdravie a Božie pož. pre Veroniku;

Štvrtok 30. máj           08.00   + Jozef Vitko;

                                     18.00   Za veriacich farnosti;

Piatok 31. máj            18.00   Za zdravie a Božie pož. pre rodinu Ondirkovú;

Sobota 1. jún              07 00   Za ružencové bratstvo a Rytierstvo Nepoškvrnenej;

                                     18.00   + Jozef Petrovič; sv. omša v Dome nádeje

                                     XXX   Za veriacich farnosti z nedele

Nedeľa 2. jún              08.00   + Jozef a za zdravie, Božie pož. Alžbety a rod. Zacherovej;

                                     11.00   Za zdravie a Božie pož. pre rod. Brozákovú;

 

10. Sviatosť manželstva chcú prijať:

I. Pavol Sanetrik zo Sp. Štvrtku a Denisa Gánovská z Popradu. Ohlasujú sa 1. a 2. krát.

II. Lukáš Koky zo Spišskej Teplici a Karolína Ščuková zo Spišského Štvrtku. Ohlasujú sa 1. krát.

Dlhé Stráže

Služba lektorov: 

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 27. máj    19.00   + Matej a Mária;

Štvrtok 30. máj        18.00   + Ján, Pavol, Anna;

Nedeľa 2. jún            08.15   Za zdravie a Božie pož. pre Máriu – 70 rokov a jej rodinu;

 ​

Dravce

Upratovanie kostola:

 

Úmysly sv. omší:

Utorok 28. máj        19.00     + Rudolf a Anna Škovira;

Štvrtok 30. máj        18.00     Ján Zummer, starý rodičia, Michal, Mária;

Piatok 31. máj         19.00     + Ján Kožik;

Nedeľa 2. jún           09.30     + Ján st., Ján a Mária Dvorčákoví;

 

​​

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Streda 29. máj         18.00     + Peter Glodžák;

Nedeľa 2. jún           11.00     Za zdravie a Božie pož. pre Helenu – 90 rokov;

133 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page