top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 26. októbra - 1. novembra

Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, musíme na dané obdobie pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb. Prijaté úmysly sv. omší budú kňazi slúžiť neverne, bez účasti veriacich vo farskom kostole. Sv. omše môžete sledovať prostredníctvom online prenosu. Informácie o fungovaní farnosti v tomto období nájdete tu...

LITURGICKÝ KALENDÁR

Streda 28. októbra Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Nedeľa 1. novembra Všetkých svätých, slávnosť


DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY

V súčasnej situácii neorganizujeme počas nasledujúceho víkendu žiadne spoločné pobožnosti v kostoloch ani na cintorínoch. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať po celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie, ktorá vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom. starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť - akonáhle to bude možné - tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.


PRÁCE VYKONANÉ V MINULOM TÝŽDNI

  • V minulom týždni sa zavŕšili práce na projektovej dokumentácii k obnove Kaplnky Nanebovzatia v Spišskom Štvrtku. Profesisti odovzdali diela a správca farnosti postúpil pripravenú dokumentáciu na stavebné konanie. Projekty musí odsúhlasiť aj Krajský pamiatkový úrad a ďalšie príslušné orgány. Po vydaní stavebného povolenia sa farnosť bude uchádzať o finančnú podporu Ministerstva kultúry pre realizáciu pamiatkovej obnovy kaplnky.

  • Dokončili sme prípravu prác na oprave bleskozvodov farského kostola a veže.

  • Taktiež boli ukončené práce na oprave všetkých troch zvonov v Spišskom Štvrtku. Zvonári z Liptovských Sliačov dodali aj nový hodinový stroj, ktorý odbíja na najmenšom zvone každú celú hodinu.

  • V Dravciach taktiež pokročili práce na oprave zvonov. Všetky staré technické zariadenia boli demontované. Majster Róbert Slíž z Rožňavy vyhotovil podľa archívnych fotografií pre pamiatkové zvony repliky historických dubových hlav, srdcia i kovania, ktoré budú súčasťou nového technického vybavenia. Ak to situácia s pandémiou neprekazí, v polovici novembra budú všetky dravecké zvony elektrifikované a plne funkčné.

  • Ďakujeme chlapom, ktorí počas minulého týždňa pokračovali v brigádach na farskom dvore a v starej škole.

MILODARY

Bohu známe osoby obetovali v minulom týždni na opravu kostola a kaplnky v Spišskom Štvrtku spolu 2 030 eur. Bohu známa osoba venovala na kostol v Dravciach 350 eur. Ďakujeme, že i v tomto ťažkom období podporujete svoju farnosť a práce na našich kostoloch.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ - všetky sv. omše slávime neverejne vo farskom kostole

Pondelok 26. októbra

1. kňaz + Manžel Ján a + z rodiny Oravcovej a Lapšanskej (úm. Sp. Štvrtok)

2. kňaz + Helena Gibalová (úm. Dl. Stráže)


Utorok 27. októbra

1. kňaz Za + švagrov Milana a Jozefa (úm. Sp. Štvrtok)

2. kňaz + Ján ml., Ján st. a Katarína Tomečkoví (úm. Dravce)


Streda 28. októbra

1. kňaz + Mária a Jozef (úm. Sp. Štvrtok)

2. kňaz + Anna a Vojtech Dunajčan (úm. Bukovinka)


Štvrtok 29. októbra

1. kňaz + Milan (úm. Sp. Štvrtok)

2. kňaz + Martin Bendžala, 5. výročie (úm. Dl. Stráže)


Piatok 30. októbra

1. kňaz + František Oravec (úm. Sp. Štvrtok)

2. kňaz + Ján ml., Ján st. a Mária Dvorčákoví (úm. Dravce)


Sobota 31. októbra

1. kňaz + Jozef Gibala a rodičia (úm. Sp. Štvrtok)


Nedeľa 1. novembra

1. kňaz Za všetkých zosnulých farníkov

2. kňaz Za zosnulých bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov

3. kňaz Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu s rodinou (50r. jubileum)

191 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page