top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 27. august - 3. september


LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 28. august – Sv. Augustína, biskupa, učiteľa Cirkvi, spomienka;

Utorok 29. august – Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka; sv. omša bude ráno;

Nedeľa 3. september – 22. nedeľa cez rok;

SLÁVNOSŤ BIRMOVANIA

Na budúcu nedeľu bude v Spišskom Štvrtku vysluhovaná sviatosť birmovania a požehnanie obnovenej kaplnky. Slávnostná sv. omša bude o 10.30 v Sp. Štvrtku. Na budúcu nedeľu svätá omša o 11.00 nebude, ostatné sväté omše budú tak ako každú nedeľu. Na kostolnom dvore pred sv. omšou o 10.30 bude predajný stánok s pamiatkami. Výťažok s predaja bude použitý na obnovu kaplnky Nanebovzatia Panny Márie.

OZNAM PRE BIRMOVANCOV

  • V pondelok o 18.00 hod. v Sp. Štvrtku bude na fare stretnutie rodičov birmovancov. Prítomnosť aspoň jedného rodičia je povinná.

  • Nácvik pre birmovancov bude vo štvrtok po svätej omši o 18.00 a v sobotu o 11.00 po svätej spovedi. Účasť je povinná.

  • Spoveď pre birmovancov a ich rodiny bude v sobotu od 10.00 do 11.00 hodiny.

PRVÝ PIATOK A PRVÁ SOBOTA

V tomto týždni je prvý piatok a prvá sobota v mesiaci. Spovedať budeme pol hodiny pred každou svätou omšou a okrem toho v Sp. Štvrtku vo štvrtok a piatok od 17.00; v Dl. Strážach vo štvrtok od 17.30; V Dravciach v piatok od 17.30; a v Bukovinke v stredu od 18.30.

  • Sväté omše na prvý piatok budú: v Sp. Štvrtku a v Dl. Strážach o 18.00 a v Dravciach a Bukovinke o 19.00 hodine.

  • Chorých navštívime ako zvyčajne.

  • V sobotu v Sp. Štvrtku o 7.00 bude sv. omša spojená s Fatimskou pobožnosťou.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Na budúcu nedeľu po sv. omši bude zbierka na Diecézny katecheticky úrad.

SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 20. augusta

08.00 Laura Borská, Mária Rákociová;

10.30 Birmovanci;

UPRATOVANIE KOSTOLA

Rodičia birmovancov;

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 28. august 06.30 + Júlia Ščuková;

Utorok 29. august 08.00 + Anna a Cyril Bajtoš;

Streda 30. august 18.00 + Katarína, rodičia a svokrovci;

Štvrtok 31. august 18.00 + Miroslav Ščuka;

Piatok 1. september 18.00 + Jozef Javorský;

Sobota 2. september 07.00 Za členov Ružencového bratstva a Rytierstva Nepoškvrnenej;

18.00 Za zdravie a Bož. Pož. pre Ladislava s rod. – omša v Dome nádeje

Nedeľa 3. september 08.00 + František a rodičia;

10.30 Za veriacich farnosti;

Dlhé Stráže

Pondelok 28. august 19.00 + Mária a Matej;

Štvrtok 31. august 19.00 Za zdravie a Božie pož. pre rodičov;

Piatok 1. september 18.00 Za zdravie a Božie pož. pre Juraja a Agnesu;

Nedeľa 3. september 08.15 Za zdravie a Božie pož. pre Michala Kysela – 70 rokov;

Dravce

UPRATOVANIE KOSTOLA

Sanetriková Anna, Škovirová Magda, Vernarská Alžbeta;

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Utorok 28. august 08.00 + David a Matej Dravecky;

Piatok 1. september 19.00 + Helena, Michal Ján;

Nedeľa 3. september 09.30 + Helena a Štefan Bača;

Bukovinka

Streda 30. august 19.00 + Marta a Štefan Fuchs;

Piatok 1. september 19.00 + rod. Pacigová, Ivanová a Sláviková;

Nedeľa 3. september 9.30 + Peter Glodžák;

194 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page