top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 27. decembra - 2. januára

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli priprviť slávenie vianočných sviatkov v našich kostoloch. Nech Boží pokoj Dieťaťa Ježiša naplní všetky domácnosti našej farnosti!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 27. decembra - sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

Utorok 28. decembra - svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Sobota 1. januára - Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

Nedeľa 2. januára - 2. nedeľa po narodení Pána


DOBRÁ NOVINA

Aj v tomto roku sa naša farnosť zapojila do koledníckej akcie Dobrá novina. Koledovať po domoch sa však pre pandémiu nemôže. Rôzne charitatívne projekty v afrických krajinách môžete podporiť počas vianočnej oktávy do 2. decembra milodarom do zvlášť označenej pokladničky v kostole.


POBOŽNOSŤ NA KONCI ROKA

V piatok budú v našich kostoloch sv. omše a ďakovné pobožnosti na záver kalendárneho roka. Záverečná správa bude čítaná v Spišskom Štvrtku a v Bukovinke v piatok, v Dlhých Strážach a v Dravciach v sobotu.


ZBIERKY

Adventná zbierka na charitu vyniesla v našej farnosti 520,70 eur. (Dlhé Stráže 195 eur, Spišský Štvrtok 130,70 eur, Dravce 108 eur, Bukovinka 87 eur) Ďakujeme, že aj napriek vlastným ťažkostiam pamätáte i na tých najbiednejších.


Minulý týždeň bola v Spišskom Štvrtku zbierka na obnovu kostola a kaplnky spojená s vianočným jarmokom. Nazbierali sme 856 eur a viac ako tisíc eur sa nazbieralo za kalendáre a rôzne výrobky, ktoré ste priniesli na jarmok. Všetkým dobrodincom ďakujeme!


Zvonček z minulej nedele bol v Dravciach určený na obnovu oltára. Nazbieralo sa 235,78 eur. Pán Boh zaplať.


MILODARY

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známe rodiny obetovali na kostol spolu 450 eur, z pohrebu pani Anny Grešovej venovala rodina 200 eur, rodina Jadutová obetovala na obnovu kaplnky 200 eur, pani Justína Sagulová 50 eur, rodina Sosková 100 eur, František a Marta Mirgoví 50 eur, Bohu známe osoby spolu 750 eur. Pán Boh zaplať!


DRAVCE

Z pohrebu Jozefa Breju obetovali príbuzní na kostol 200 eur. Pán Boh zaplať!


Čísla účtov

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Nový rok 1. januára

08.00 hod. Ľuboš Bajtoš, Mária Bajtošová

11.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová

14.00 hod. Monika Mirgová, Milan Podolinský

Nedeľa 2. januára

08.00 hod. Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš

11.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová

14.00 hod. Veronika Bajtošová, Laura Borská

DLHÉ STRÁŽE

Nový rok 1. januára

08.15 hod. Mária Lutterová, Anna Kováčová

11.00 hod. Mária Baluchová, Adriana Baluchová

Nedeľa 2. januára

08.15 hod. Veronika Bendžalová, Antónia Balocká

11.00 hod. Peter Gibala, Lenk Gibalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Upratovať sa bude vo štvrtok o 16.00 hod.

Ulica Osloboditeľov: Katarína Barabasová, Božena Garčarová, Zuzana Bobulová, Martina Lačná, Zuzana Baginová, Zuzana Grešová

DLHÉ STRÁŽE

Mária Kelnerová a Darina Bačová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 27. decembra

06.30 hod. + teta Irena, rodičia a súrodenci Gáboroví

Utorok 28 decembra

18.00 hod. + Jozef Petrovič (ul. Zelená)

Streda 29. decembra

06.30 hod. + Michal a Katarína

Štvrtok 30. decembra

18.00 hod. Za rodinu Gregorovičovú

Piatok 31. decembra

18.00 hod. + Július Lorko

Sobota 1. januára

08.00 hod. Pro Populo

11.00 hod. Za členov M.I. a Ružencového spoločenstva a na ich úmysel

14.00 hod. Na úmysel celebranta

Nedeľa 2. januára

08.00 hod. + rodičia Garčaroví, Toporceroví a syn Peter

11.00 hod. Pro Populo

14.00 hod. Na úmysel celebranta


DRAVCE

Utorok 28 decembra

17.00 hod. + Viktória Vodžáková

Piatok 31. decembra

17.00 hod. + Jozef Dvorčák

Sobota 1. januára

09.30 hod. + Ján a Mária Dvorčákoví

Nedeľa 2. januára

09.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Belayovú


BUKOVINKA

Streda 29. decembra

17.00 hod. + Agnesa Lorková (výročná)

Piatok 31. decembra

17.00 hod. Za dušu v očistci

Sobota 1. januára

09.30 hod. + Helena Kramarčíková

Nedeľa 2. januára

09.30 hod. Za + z rodiny Kurucovej


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 27 decembra

17.00 hod. Za upevnenie ružencového spoločenstva

Štvrtok 30. decembra

17.00 hod. Za zdravie roodiny Jurčíkovej a Maľakovej

Piatok 31. decembra

17.00 hod. Za ZBP pre rodi. Jurečkovú a Novotnú st. a ml.

Sobota 1. januára

08.15 hod. Za ZBP pre rodiny Tomečkovú, Baluchovú a Grešovú

11.00 hod. Na úmysel celebranta

Nedeľa 2. januára

08.15 hod. + Michal a Mária Faltin

11.00 hod. Na úmysel celebranta

282 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page