top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 27. júna - 3. júla

Aktualizováno: 28. 6. 2022

Sv. Peter a Pavol boli v prvých desaťročiach Cirkvi priekopníkmi jej misijného poslania. Ich osobné svedoctvo o živom Kristovi sa stalo základom ohlasovania viery, v ktorej sme my všetci boli pokrstení, v ktorej tvoríme novú Kristovu rodinu. Ako bratia a sestry sa v tomto týždni tešíme nielen na viaceré významné liturgické slávnosti, ale aj na privítanie pútnikov, ktorí tradične pred levočským odpustom nocujú v našej farnosti. Vydajme pred nimi také svedectvo, aby sa u nás cítili ako doma.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 27. júna - Sv. Ladislava, kráľa, v Spišskom Štvrtku slávnosť

Utorok 28. júna - Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 29. júna - Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

Sobota 2. júla - Návšteva Panny Márie, sviatok

Nedeľa 3. júla - 14. nedeľa cez rok


HALIER SV. PETRA

Dnes je po sv. omši zbierka na dobročinné diela Svätého otca.


BIBLICKÝ KURZ

V pondelok večer po sv. omši v Dlhých Strážach bude posledné stretnutie biblického kurzu Svätojánske večery.


PRIKÁZÁNÝ SVIATOK

V stredu je prikázaný sviatok, tento deň treba podľa možnosti zasvätiť tak, ako nedeľu. Treba sa vyhnúť práci, ktorá nie je nevyhnutná, oddýchnuť si a zúčastniť sa sv. omše.


PRIVÍTANIE PÚTNIKOV

V piatok popoludní k nám prídu mladí putujúci z Muráňa do Levoče. Privítame ich podľa našich dobrých zvykov. Budeme radi, ak sa čím viac farníkov zapojí do prípravy pohostenia. Z dôvodu ich prítomnosti bude v sobotu fatimská pobožnosť začínať o 7.00 hod. adoráciou a ružencom, o 8.00 hod. bude potom sv. omša s pútnikmi.


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých navštívime vo štvrtok a v piatok. Ak ku vám nechodíme pravidelne, môžete sa vopred telefonicky nahlásiť.


V kostoloch spovedáme takto:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: utorok, štvrtok a piatok 45 min. pred sv. omšou

DRAVCE: v utorok a piatok hodinu pred sv. omšou

BUKOVINKA: v stredu 30 min. pred sv. omšou

DLHÉ STRÁŽE: pondelok a štvrtok hodinu pred sv. omšou


POZVÁNKA NA DUCHOVNÉ CVIČENIA

V dňoch 14. - 18. septembra pripravujeme v Brehove duchovné cvičenia pre dospelých. Jednotlivci aj manželské páry z našej farnosti sa môžu prihlásiť u p. Jozefa. Poplatok za ubytovanie a stravu bude 80 eur. Témou duchovných cvičení je "Čas na nový život".


PÚŤ SENIOROV

V štvrtok 7. júla je na Levočskej hore púť seniorov. Klub dôchodcov objednal autobus, ktorý bude odchádzať ráno o 7.45 hod. Poplatok je 3 eurá. Záujemci sa môžu prihlásiť u pani Hanky Oravcovej (0904 382 362).


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Marián Čech a Ladislava Mirgová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Dominik Bartko a Marianna Herpáková. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

3. Richard Podolinský a Laura Grešová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONIMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: Mgr. Kellnerová obetovala na kostol 500 eur, z krstu Tomáša Brincka a Lindy Martoňákovej darovali na kostol 250 eur a na obnovu kaplnky 250 eur, v minulotýždňovej zbierke sa vyzbieralo 980 eur. Pán Boh zaplať.

DRAVCE

V zbierke na obnovu oltára sme minulú nedeľu nazbierali 466,40 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 3. JÚLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Mária Bajtošová, Mária Rákociová

11.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Antónia Balocká, Veronika Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ul. Mlynská: Ľudmila Mirgová, Marta Mirgová, Viera Mirgová, Mária Kroščenová, Iveta Mirgová

DRAVCE

Dvorčáková Alena, Dvorčáková Dominika, Podolinská Anna, Gallová Lucia

DLHÉ STRÁŽE

Dana Baluchová, Nikola Švedová, Alena Švedová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 27. júna - odpustová sv. omša

18.00 hod. + rodičia a + Katarína

Utorok 28. júna

18.00 hod. + Štefan Sagula

Streda 29. júna

07.00 hod. + Cyril Dunčko

18.00 hod. Pro Populo

Štvrtok 30. júna - Poďakovanie na konci šk. roka

08.00 hod. Za ZBP pre Pavla, Alžbetu a súrodencov s rodinami

Piatok 1. júla

18.00 hod. Za ZBP a ochranu P. Márie pre br. Jána

Sobota 2. júla

07.00 hod. Fatimská pobožnosť

08.00 hod. Za členov Ružencového spoločenstva a Rytierstva Nepoškvrnenej

18.00 hod. Dom nádeje: + Mária Petrovičová (ul. Partizánska)

Nedeľa 3. júna

08.00 hod. Pro Populo

11.00 hod. Za ZBP a dary DSv. pre Annu (60. jub.) a za rod. Bajtošovú, Žuffovú, novomanželov Matejkových s prosbou o B. milosti a dar živej viery pre všetkých


DRAVCE

Utorok 28. júna

19.00 hod. + Pavol Škovira

Piatok 1. júla

19.00 hod. + Ján Jurčík

Nedeľa 3. júla

09.30 hod. + Margita Tomečková


BUKOVINKA

Streda 29. júna

19.00 hod. Za zdravie Petra s rodinou

Piatok 1. júla

17.00 hod. + Agnesa Lorková

Nedeľa 3. júla

09.30 hod. + Helena a Ondrej Dunajčan


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 27. júna

19.00 hod. Za + rod. Krištofčíkovú a Kopaničákovú

Streda 29. júna

19.00 hod. Za ZBP pre všetkých Petrov a Pavlov

Štvrtok 30. júna

19.00 hod. + Ján Bendžala

Piatok 1. júla

19.00 hod. + Milan a ostatní z rod. Bonkovej

Nedeľa 3. júla

08.15 hod. + rodičia Michal a Mária Bobkoví

228 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page