top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 28. apríl - 5. máj

Aktualizováno: 28. 4.
1. Liturgický kalendár:

Pondelok – sv. Kataríny Sienskej, panny, učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok;

Streda – sv. Jozefa, robotníka, spomienka;

Štvrtok – sv. Atanáza, biskupa, učiteľa Cirkvi, spomienka;

Piatok – sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok;

Sobota – sv. Floriána, mučeníka, spomienka;

Budúca nedeľa je šiesta veľkonočná nedeľa.

 

2. Dnes je 5. veľkonočná nedeľa – v Dlhých Strážach je dnes o 11.00 slávnostná sv. omša k cti sv. Juraja. Novozvoleným členom Farskej pastoračnej rady a Farských hospodárskych rad, ktorý dnes zložili svoj sľub želáme pevné zdravie, hojnosť Božieho požehnania a plnosť darov Ducha Svätého.

 

3. Na budúcu nedeľu bude slávnosť prvého svätého prijímania v Dravciach. Nácvik pred prvým sv. prijímaním bude v utorok a piatok hodinu pred sv. omšou. Spoveď detí a rodičov bude v sobotu o 10.00.

 

4. V tomto týždni je prvý piatok a prvá sobota v mesiaci. Spovedať budeme pol hodiny pred každou svätou omšou a okrem toho v Sp. Štvrtku vo štvrtok a piatok od 17.00; v Dl. Strážach vo štvrtok od 18.00; v Dravciach v utorok od 18.00; a v Bukovinke v piatok od 18.30 hod. Chorých navštívime ako obyčajne. V sobotu je prvá sobota v mesiaci, sv. omša spojená s Fatimskou pobožnosťou bude o 7.00.

 

5. V stredu začína mariánsky mesiac máj. V mesiaci máj sa podľa zvyklostí budeme v našich kostoloch modlievať májové pobožnosti, ktoré budú 15. minút pred sv. omšou.

 

6. V piatok bude sv. omša a nácvik pre deti. Nácvik začína o 17.00 hod.

 

7. V pondelok o 18.00 pozývame na poklonu Oltárnej Sviatosti za rodiny a vo štvrtok o 17.00 sa budeme spoločne modliť za povolania.

 

8. Ekonomické záležitosti: Minulú nedeľu sa na seminár vyzberalo 896 euro. Na kostol venovali: Marika Šarišská 50,- eur.; Bohu známa osoba 100 eur;

 

9. Lektorská služba na budúcu nedeľu: 8.00 Kristína Slaninová, Klára Lesičková;

                                                                     11.00 Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová;

 

10. Upratovanie kostola: Mária Grečková, Zuzana Chovancová, Gabriela Lačná, Alica Bucová, Edita Bucová, Iveta Pavlová;

 

11. Úmysly sv. omší:

Pondelok 29. apríl       08.00        + Anjela a Jakub;

Utorok 30. apríl           18.00        + Manžel, rodičia;

Streda 1. máj                08.00        + Bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov;

Štvrtok 2. máj              18.00        Za povolania;

Piatok 3. máj                18.00        + rodičia a Valéria;

Sobota 4. máj               07.00        Za Ružencové bratstvo a Rytierstvo Nepoškvrnenej

                                       18.00        + Vladimír, Jozef, Juliana, rodičia a svokrovci; sv. omša v Dome nádeje

Nedeľa 5. máj              08.00        Za veriacich farnosti;

                                       11.00        + Pavol, manžel, svokrovci a švagriná;

 

12. Sviatosť manželstva chcú prijať:

I. Mgr. Marek Cabak z Pitelovej a Mgr. Andrea Olejarová z Dravec. Ohlasujú sa 2. krát.

II. Adam Lesičko zo Spišského Štvrtku a Jana Krompaščíková z Kežmarku. Ohlasujú sa 1. krát.

Dlhé Stráže

Služba lektorov: 

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 29. apríl   19.00   Za zdravie a Božie pož. rod. Novotnej a Jurečkovej;

Štvrtok 2. máj           19.00    + Mária, Ján, Johana, Jana, Ján;

Piatok 3. máj             19.00    Za zdravie a Božie pož. rod. Faltinovej

Nedeľa 5. máj            08.15   + Jozef Bonk;

 

​​

Dravce

Upratovanie kostola:

Rodičia prvoprijímajúcich detí;

 

Úmysly sv. omší:

Utorok 30 . apríl      19.00    + Ján Kožik;

Piatok 3. máj            19.00    + Július Dvorčák

Nedeľa 5. máj           09.30   Za prvoprijímajúce detí a ich rodičov;

 

​​

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Streda 1. máj        08.00   + Agnesa, Helena, Ondrej;

Piatok 3. máj        19.00    Za pokoj v rodine;

Nedeľa 5. máj       09.30   + Vladimír Pitorák;

201 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page