top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 28. februára - 6. marca

Otrasení ruskou agresiou voči našim susedom vstupujeme do obdobia modlitby a pôstu. Naša snaha o priblíženie sa Bohu dostáva ďalšiu pridanú hodnotu a ešte hlbší zmysel. Pápež František nás vzyval, aby sme prísny pôst na popolcovú stredu obetovali za pokoj a mier na Ukrajine. V najbližších dňoch môžeme aj my sami a naše rodiny prejaviť Ukrajincom solidaritu najrôznejšími spôsobmi.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Streda 2. marca - Popolcová streda

Nedeľa 6. marca - Prvá pôstna nedeľa


KONIEC PANDEMICKÝCH OBMEDZENÍ V súčasnej situácii už nie sme obmedzení počtom účastníkov bohoslužieb. Rušia sa režimy, na sv. omšu môžu prichádzať všetci. Podmienkou ostáva nosenie respirátorov. Naďalej budeme používať dezinfekciu. Rušíme teda vo farnosti mimoriadne nedeľné bohoslužby a vraciame sa k pôvodnému poriadku sv. omší. Sobotné sv. omše budú o 18.00 hod. opäť v dome smútku. Na základe rozhodnutia biskupov a po schválení Apoštolskou stolicou ostáva v platnosti dovolenie prijímať sv. prijímanie na ruku, kto chce, môže prijímať opäť tradičným spôsobom.

POPOLCOVÁ STREDA

V stredu začíname obdobie veľkého pôstu a duchovnej prípravy na Veľkú noc. V tento deň sa zachováva prísny pôst a zdržiavame sa mäsitého pokrmu. Toto zdržiavanie sa mäsitého pokrmu nemôžeme nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať ešte trochu pokrmu dvakrát v priebehu dňa. Predpis zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, čo dosiahli štrnásty rok života. Zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Pri sv. omšiach budeme poznačení popolom, ktorí nám kňazi budú sypať na hlavu. Značenie na čele sa z hygienických dôvodov už nerobí. V období od Popolcovej stredy po Turíce treba pristúpiť k veľkonočnej sv. spovedi.


ODPUSTKY

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

Pobožnosť krížovej cesty sa bude sláviť v našich kostoloch:


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

- v piatok o 18.00 hod. so sv. omšou

- v nedeľu o 14.00 hod. Rozjímania pripraví Ružencové spoločenstvo. Po krížovej ceste bude výmena kartičiek.


DRAVCE

- v piatok o 17.00 hod. so sv. omšou

- v nedeľu o 14.00 hod.


BUKOVINKA

- v piatok o 17.00 hod. (na prvý piatok pol hodiny pred sv. omšou)

- v nedeľu o 14.00 hod.


DLHÉ STRÁŽE

- v piatok o 17.00 hod. (v prvopiatkovom týždni o 18.00 hod.)

- v nedeľu o 14.00 hod.


2. Veriaci, ktorí sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých navštívime vo štvrtok a v piatok. Treba ich telefonicky nahlásiť. V kostoloch spovedáme takto:


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Utorok - 45 min. pred sv. omšou

Streda - 45 min. pred večernou sv. omšou

Štvrtok - 45 min. pred sv. omšou

Piatok - 45 min. pred sv. omšou


DRAVCE

Utorok - hodinu pred sv. omšou

Piatok - hodinu pred sv. omšou


BUKOVINKA

Streda 45. min. pred sv. omšou


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok - hodinu pred sv. omšou

Štvrtok - hodinu pred sv. omšou


FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu ráno bude vo farskom kostole o 7.00 hod. sv. omša s fatimskou pobožnosťou.


STRETNUTIE S RODIČMI PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: v stredu po večernej sv. omši

DRAVCE: v nedeľu po sv. omši


ZBIERKA NA CHARITU

Na budúcu nedeľu je po sv. omši pôstna zbierka na charitu. Časť vyzbieraných prostriedkov bude venovaná na pomoc Ukrajincom.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Minulý týždeň bola zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Nazbierali sme 705 eur. Bohu známe osoby venovali spolu 300 eur. Z pohrebu Dávida Bajtoša obetovali na kostol 50 eur, z pohrebu Štefana Slebodníka 100 eur, z pohrebu Ladislava Gutu 200 eur, bohuznáma rodina venovala 100 eur, Pán Boh zaplať i za všetky milodary odoslané na náš transparentný účet.


DRAVCE

Zvonček z minulej nedele bol určený na obnovu oltára, nazbierali sme 371,20 eur. Pán Boh zaplať!


DLHÉ STRÁŽE

Bohu známa osoba obetovala na kostol 100 eur, Pán Boh zaplať.

Čísla účtov

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 6. MARCA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Marta Švedová, Ema Bajtošová

11.00 hod. Radanka Oravcová, Eva Majcherová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Lutterová, Anna Kováčová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Mária Žilková st., Mária Žilková ml., Lenka Steinerová, Alžbeta Lačná, Michaela Surová, Nika Marušinská


DRAVCE

Špenerová Alžbeta, Zumerová Mária, Zumerová Radoslava, Dvorčáková Renáta


DLHÉ STRÁŽE

Lenka Slaninová, Mária Gibalová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 28. februára

06.30 hod. + Michal Greš a Anna Grešová

Utorok 1. marca

18.00 hod. + Štefan a Anna Bašistoví

Streda 2. marca

06.30 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov

18.00 hod. Za mier a pokoj na Ukrajine

Štvrtok 3. marca

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Piatok 4. marca

18.00 hod. + Štefan a Justína Dunčkoví

Pobožnosť krížovej cesty

Sobota 5. marca

07.00 hod. Kostol Za členov Rytierstva Nepoškvrnenej a Ružencového spoločenstva

18.00 hod. Dom nádeje + Darina Mirgová, výročná

Nedeľa 6. marca

08.00 hod. + manžel Štefan a rodičia Anna a Jozef a súrodenci Mária a Štefan

11.00 hod. Pro Populo

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


DRAVCE

Utorok 1. marca

17.00 hod. + Juraj a Mária a zosnulí z rod. Maľákovej

Streda 2. marca

17.00 hod. + Mária Garčárová

Piatok 4. marca

17.00 hod. + Margita Tomečková

Nedeľa 6. marca

09.30 hod. + Ján a Helena Stašíkoví

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


BUKOVINKA

Streda 2. marca

17.00 hod. + Agnesa Lorková

Piatok 4. marca

17.00 hod. + Ján Grendel

Nedeľa 6. marca

09.30 hod. + Peter Glodžák

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 28. februára

17.00 hod. Za ZBP rod. Strážikovej, Slavkovskej a Reinosorojas

Streda 2. marca

07.00 hod. Za mier a pokoj na Ukrajine

18.00 hod. Za + z rodiny Bačovej a Polákovej

Štvrtok 3. marca

17.00. hod. + rodičia Juraj a Mária Bartko a Alžbeta a Ľudovít Krátki

17.30 - 18.00 hod. Eucharistická adorácia

Piatok 4. marca

18.00 hod. + Terézia a Martin Baluchoví

Pobožnosť krížovej cesty

Nedeľa 6. februára

08.15 hod. Za ZBP pre Máriu Taratutovú a Juraja Taratutu (živ. jub.)

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

326 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page