top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 28. január - 4. február
1. Liturgický kalendár

Streda 31. január - Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

Piatok 2. február – Obetovanie Pána, sviatok

Sobota 3. február - Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa 4. február - 5. nedeľa cez rok

 

2. Vo piatok je sviatok Obetovania Pána. Je to zároveň 28. Svetový deň zasväteného života. Pamätajme v tento deň v našich modlitbách na osoby zasväteného života. Sväté omše v tento deň budú: v Sp. Štvrtku o 8.00 a 18.00 hod.; v Bukovinke o 18.00; v Dravciach a v Dlhých Strážach o 17.00 hodine. Pri sv. omši vám požehnáme hromničné sviece.

 

3. V tomto týždni je prvý piatok a prvá sobota v mesiaci. Spovedať budeme pol hodiny pred každou svätou omšou a okrem toho v Sp. Štvrtku vo štvrtok od 17.00; v Dl. Strážach vo štvrtok od 16.00; V Dravciach v utorok od 16.00; a v Bukovinke v stredu od 16.30. Neodkladajte spoveď na piatok lebo je to sviatok a máme viac sv. omší preto pred omšami nebudeme spovedať. Chorých navštívime ako zvyčajne.

 

4. V sobotu v Sp. Štvrtku o 7.00 bude sv. omša spojená s Fatimskou pobožnosťou. Na záver Fatimskej pobožnosti budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdiel.

 

5. V utorok o 18.00 bude na fare stretnutie Rodinného spoločenstva. Pozývame aj nové rodiny, ktoré ešte na stretnutí neboli.

 

6. Ružencové bratstvo a Modlitby matiek pozývajú všetkých na fašiangové posedenie do sálky na fare v nedeľu 4. februára o 15.00 hod. po výmene ružencových kartičiek.

 

7. Ekonomické záležitosti: Na kaplnku obetovali: Klub dôchodcov 100 eur; Zbierka na obnovu kostola a kaplnky z minulej nedele bola 1.143 eur.

 

8. Lektorská služba na budúcu nedeľu: 08.00 Lukáš Bajtoš, Klára Lesičková; 11.00 Kristína Slaninová, Anna Bajtošová;

 

9. Upratovanie kostola: Lýdia Mirgová, Iveta Mirgová, Iveta Gáborová, Angela Mirgová, Iveta Mirgová, Darina Ščuková;

 

10. Úmysly sv. omší:

Pondelok 29. január       08.00      + Milan;

Utorok 30. január           18.00      + Ján, rodičia, Valeria;

Streda 31. január            18.00      + Jozef Mirga;

Štvrtok 1. február           18.00      + Za povolania;

Piatok 2. február             08.00      + Ružena Petrovičová;

                                           18.00      + Mária Kežmarská – I. výr smrti;

Sobota 3. február            07.00      Za Ružencové bratstvo a Rytierstvo Nepoškvrnenej;

                                           18.00      + Mária, Michal, Marián a starí rodičia; sv. omša v Dome nadeje

Nedeľa 4. február           08.00       + Mária a Štefan Dunčko;

                                          11.00       Za zdravie a Božie pož. pre Kristínu;

 

 

Dlhé Stráže

Služba lektorov na budúcu nedeľu:

08.15 Peter Gibala, Adriana Baluchová, Anna Kováčová;

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 29. január    17.00   Za zdravie a Božie pož pre Jána Fatina;

Štvrtok 25. január        17.00   + Mária Lojková od Ruž. bratstva;

Piatok 2. február          17.00   Za ružencové bratstvo;

Nedeľa 4. február         08.15   Za veriacich farnosti;

 

Dravce

Upratovanie kostola:

Bašistová Eva, Koršalová Jana, Vodžáková Mária;

 

Úmysly sv. omší:

Utorok 30. január        17.00    + Ján a Mária Dvorčák;

Piatok 2. február          17.00    + Anna a Ondrej Bartoš, Anna a Jozef Breja;

Nedeľa 4. február         09.30   + rod. Kalinajovej;

 

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Streda 31. január       17.00    + Vladimír Pitorák;

Piatok 2. február        18.00   + Ján a Matilda

Nedeľa 4. február       09.30   Za zdravie a Božie pož. rod. Pagačovej;

152 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page