top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 29. júna - 5. júla

Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili dôstojnú odpustovú slávnosť sv. Ladislava vo farskom kostole.

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 29. júna, Slávnosť SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, prikázaný sviatok

Utorok 30. júna, Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľubovoľná spomienka

Štvrtok 2. júla, Návšteva Panny Márie, sviatok

Piatok 3. júla, Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Sobota 4. júla, Fatimská sobota

Nedeľa 5. júla, Slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť


2. ĎAKOVNÁ BOHOSLUŽBA

V utorok ráno o 8.00 hod. bude vo farskom kostole ďakovná sv. omša na zakončenie školského roka. Večerná sv. omša už nebude.


3. SPOVEDANIE CHORÝCH

Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých pre situáciu s pandémiou koronavírusu stále navštevujeme iba na požiadanie. Môžete ich nahlásiť do utorka v sakristii alebo telefonicky. Páter Jozef bude navštevovať chorých v stredu a vo štvrtok. Páter Roman a páter Tomáš vo zvyčajnom čase.


4. PRVOPIATKOVÉ SPOVEDANIE


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

V Spišskom Štvrtku sme spovedali pred odpustom, preto budeme k dispozícii počas celého týždňa vždy len pol hodiny pred sv. omšou.


DRAVCE

Ut. 18.00 hod. - 19.00 hod.

PI. 18.00 hod. - 19.00 hod.


DLHÉ STRÁŽE

PO. 18.00 hod. - 19.00 hod.

ŠT. 18.00 hod. - 19.00 hod.

PI. 16.30 hod. - 17.00 hod.


BUKOVINKA

ST. 18.15 hod. - 19.00 hod.


5. SV. OMŠE V DOME NÁDEJE V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Od začiatku júla bude už opäť každú sobotu večerná sv. omša v Dome nádeje.


6. TRADIČNÁ NÁVŠTEVA PÚTNIKOV

Niekoľko pútnikov (asi 20 osôb) zo skupiny, čo zvykla každoročne chodievať trasu Muráň - Levoča, putuje v tomto roku na Spišskú Kapitulu. V piatok podvečer sa zastavia u nás na fare v Spišskom Štvrtku. Pre situáciu s koronavírusom sa nechystá žiadny spoločný program s farníkmi. Napriek tomu sa podľa zvyku z minulých rokov môžeme postarať o ich hladné bruchá.


7. FATIMSKÁ SOBOTA

Nasledujúca sobota 4. júla je prvá v mesiaci, pozývame vás na sv. omšu a fatimskú pobožnosť v Kostole sv. Ladislava (začiatok o 07.00 hod.).


8. RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ

V nedeľu 5. júla o 14.00 hod. pozývame členov Ružencového bratstva v Spišskom Štvrtku na pobožnosť a výmenu kartičiek.


9. LETNÝ DENNÝ TÁBOR

Naša farnosť organizuje v tomto roku letný denný eRko tábor pre deti vo veku 7 – 13 rokov. Uskutoční sa v termíne 10. – 14. augusta 2020 v čase od 8.00 hod. – 16.00 hod. v Spišskom Štvrtku a okolí. Deti čaká bohatý program plný zábavy, hier a výletov, ktoré prehĺbia vzájomné priateľstvá i vieru v Boha. Súčasťou programu budú aj sv. omše. Bližšie informácie nájdete v prihláške, ktorá sa nachádza pri východe z kostola. V prípade záujmu je potrebné vyplnenú prihlášku priniesť do sakristie alebo na faru najneskôr do 12. júla.


10. ZASADNUTIE HOSPODÁRSKEJ RADY V BUKOVINKE A V DRAVCIACH


BUKOVINKA

Hospodárska rada v Bukovinke rozhodla, že pred odpustom opravíme fasádu na kostole a vymeníme okná v dolnej miestnosti, ktorá by následne po malých úpravách mohla slúžiť na pastoračné účely. Rozhodla tiež o oprave vchodových dverí, vyhotovení mreží, ktoré by umožnili vetrať kostol počas teplých dní a o vyhotovení dverí do sakristie. Na všetky tieto práce nemáme v Bukovinke dostatok prostriedkov. Každý, kto chce pomôcť, môže na budúcu nedeľu priniesť obálku s milodarom, ktorý pridáte ku klasickému nedeľnému zvončeku. Ak na obálku napíšete meno, dobrodincov budeme hlásiť pri ďalších nedeľných oznamoch.


DRAVCE

Hospodárska rada v Dravciach sa na stretnutí so správcom farnosti oboznámila so stavom pokazeného pamiatkového zvonu Urban a so zásadami jeho obnovy, ktoré určil Pamiatkový úrad v Prešove. Správca farnosti následne požiadal tri zvonárske firmy o cenové ponuky na jeho opravu i na opravu technického vybavenia všetkých troch zvonov, pretože toto vybavenie je vo veľmi zlom stave. O ďalšom postupe sa rozhodne po oboznámení hospodárskej rady s cenovými ponukami.


Hospodárska rada sa zaoberala aj odborným posudkom zavlhnutia draveckého kostola a navrhovanými opatreniami na jeho sanáciu. Odbornú analýzu financovalo v minulom roku Ministerstvo kultúry SR. Niektoré odporúčané práce na odvlhčení by po odobrení Pamiatkovým úradom mohli byť vykonané už počas týchto letných prázdnin.

11. ODSTÁVKA ZVONOV V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

V minulom týždni zvonári potvrdili veľmi zlý stav dvoch elektrifikovaných zvonov na veži v Spišskom Štvrtku. Ich elektrické ťahanie bolo urobené spôsobom, ktorý zvony poškodzuje. Hrozí, že pri zvonení prasknú a budú nenávratne zničené. Srdcia sú uvoľnené a tiež môžu odpadnúť. Až do opravy budú zvony z týchto dôvodov odstavené. Správca farnosti oslovil tri firmy s prosbou o cenovú ponuku rekonštrukcie zavesenia a nového elektrického ťahania. O ďalšom postupe rozhodne na najbližšom zasadaní hospodárska rada. Predpokladáme, že pôjde o investíciu, ktorú si budeme môcť dovoliť.


12. MILODARY A ZBIERKY


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

V zbierke na opravu kostola a kaplnky sa minulý týždeň nazbieralo 1 673,60 eur, turisti venovali 110,84 eur, spolu je to 1 784,44 eur. Tieto peniaze sú prvým príspevkom do nášho fondu na opravy. Pán Vojtech Mirga obetoval na kostol 50 eur, bohuznáma rodina obetovala 100 eur, z požičania rúch prvoprijímajúcich detí sa nazbieralo 272 eur.


DRAVCE

Zvonček určený na opravu oltára bol minulý týždeň 371,37 eur. Celkový rozpočet na jeho obnovu je 59 600 eur. Od roku 2018 sme už vyzbierali 8 812,84 eur. Prvú fázu jeho pamiatkovej obnovy podporilo Ministerstvo kultúry SR sumou 15 000 eur, my sme sa spolupodieľali sumou 2 980 eur. V tomto roku nás ministerstvo nepodporilo, budeme ďalej šporiť a hľadať ďalšie spôsoby čerpania pomoci zo štátneho rozpočtu. Na kostol ďalej obetovali: z pohrebu Štefana Petroviča 100 eur, rodičia prvoprijímajúcich detí 70 eur.


13. UPRATOVANIE KOSTOLOV


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Zlatica Danišová, Lucia Garčárová, Ľudmila Bajtošová, Anna Stanková, Martina Javorská, Alžbeta Oravcová.


DRAVCE

Jana Koršalová, Mária Vodžáková, Katarína Gibalová, Anna Sanetriková.


DLHÉ STRÁŽE

Mária Gibalová, Mária Jurčíková, Zdenka Jurčíková


14. SLUŽBA LEKTOROV


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna

18.00 hod. Natália Bajtošová, Monika Mirgová

Nedeľa 5. júla

08.00 hod. Milan Podolinský, Anna Brozáková

11.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová


DLHÉ STRÁŽE

Sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna

19.00 hod. Anna Kováčová, Lívia Lorková, Slavomíra Bendžalová

Nedeľa 5. júla

08.15 hod. Martina Jurčíková, Miroslava Lojková, Dominika Lojková


15. OHLÁŠKY

Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Rybovič a Stanislava Sagulová. Ohlasujú sa po prvý raz. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostný zväzok, nech to neodkladne oznámi na farskom úrade.


16. ÚMYSLY SV. OMŠÍ


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 29. júna - prikázaný sviatok

08.00 hod. Za + členov rodiny Csákyovcov

18.00 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

Utorok 30. júna

08.00 hod. + Štefan, Anna, Marián

Streda 1. júla

18.00 hod. Za Máriu a celú jej rodinu (60. jubileum)

Štvrtok 2. júla

18.00 hod. + Michal, Mária a Marián Vitko

Piatok 3. júla

18.00 hod. Za zosnulých z rodiny Švedovej a Javorskej

Sobota 4. júla

07.00 hod. Za členov Rytierstva Nepoškvrnenej a Ružencového spoločenstva

18.00 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

Nedeľa 5. júla

08.00 hod. + Jozef (výročná)

11.00 hod. Za + manžela Miroslava a za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu


DRAVCE

Pondelok 29. júna - prikázaný sviatok

19.00 hod. + Pavol Škovira

Utorok 30. júna

19.00 hod. + Mária a Valent Mačák

Piatok 3. júla

19.00 hod. +Mária Dubcová

Nedeľa 5. júla

09.30 hod. + Štefan Korba


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 29. júna - prikázaný sviatok

19.00 hod. Za Janka, Eriku a celú rodinu

Štvrtok 2. júla

19.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana a jeho rodinu

Piatok 3. júla

17.00 hod. Za + Jozefa a rodičov Katarínu a Štefana, Žofiu a Michala

Nedeľa 5. júla

08.15 hod. Za Marka, Máriu a celú ich rodinu


BUKOVINKA

Pondelok 29. júna - prikázaný sviatok

18.00 hod. + Magdaléna a Jozef Parimucha

Streda 1. júla

19.00 hod. + Mária Hrubiznová

Piatok 3. júla

19.00 hod. + Helena Kramarčíková

Nedeľa 5. júla

09.30 hod. + Peter Glodžák

160 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page