top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 29. novembra - 6. decembra

V minulom týždni sme sa už potešili z krásneho zvuku draveckých zvonov, ktoré nás opäť pozývajú k modlitbám doma i v kostole. Vstupujeme do adventného obdobia, aby sme sa v rodinách dobre pripravili na sviatky Ježišovho narodenia. Naše domácnosti ozdobia adventné vence, vo farskom kostole budú rorátne sv. omše a deväťdňová novéna pred sviatkom Nepoškvrnenej. Môžeme si už vykonať aj vianočnú sv. spoveď. Prvoprijímajúce deti a birmovanci prichádzajú v tomto období s rodičmi na preskúšanie.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 30. novembra - Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Štvrtok 3. decembra - Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Piatok 4. decembra - Sv. Barbory, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Sobota 5. decembra - Fatimská sobota

Nedeľa 6. decembra - Druhá adventná nedeľa


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Ružencové spoločenstvo v Spišskom Štvrtku nás pozýva dnes o 14.00 hod. do kostola na pobožnosť spojenú s výmenou ružencových kartičiek. Počas pobožnosti i po nej budeme v kostole spovedať až do 16.00 hod.


ADVENTNÉ VÍNO Z KAPLNKY NANEBOVZATIA

Počas adventu si v Kaplnke Nanebovzatia môžete kúpiť omšové víno, ktoré pochádza z maďarského Tokaja. Je veľmi kvalitné, vhodné ako pekný darček pre príbuzných, ktorých počas sviatkov navštívite. Cena jednej fľaše je 10 eur. Celý výťažok z predaja je určený na údržbu a opravu nášho kostola a kaplnky.


NOVÉNA K NEPOŠKVRNENEJ

Túto nedeľu sa začína deväťdňová príprava na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Novénu sa modlíme na začiatku sv. omše. V sobotu bude novéna pri rannej fatimskej sv. omši, v nedeľu pri omši o 11.00 hod. Oddnes až do skončenia novény prebieha v našej farnosti vianočná zbierka na charitu. Ďakujeme za všetky milodary.


PRVOPIATKOVÉ SPOVEDANIE

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - štvrtok a piatok od 17.00 hod. (kaplica)

DRAVCE - utorok a piatok od 16.00 hod. (sakristia)

DLHÉ STRÁŽE - pondelok a štvrtok od 16.00 hod. (sakristia)

BUKOVINKA - streda od 16.15 hod. (sakristia)


NÁVŠTEVA CHORÝCH

Ak budeme zdraví, chceli by sme vo štvrtok a v piatok navštíviť chorých a starých ľudí so sviatosťami. Prosíme, aby ste každého, aj tých, ku ktorým chodíme pravidelne, nahlásili v sakristii, alebo telefonicky, a to do stredy.


RORÁTY VO FARSKOM KOSTOLE

Rorátne sv. omše budú počas adventu v pondelok a v stredu o 06.00 hod. V stredu teda večerná sv. omša už nebude. Pozývame zvlášť deti. Na túto sv. omšu treba nosiť lampáš so zažatým svetielkom.

VIANOČNÉ SPOVEDANIE

Oddnes si môžete vykonať vianočnú sv. spoveď. V tomto roku sa neorganizuje spoločné spovedanie. Kňazi vám budú počas adventu k dispozícii pred sv. omšou alebo na požiadanie i po sv. omši. Môžete sa dohodnúť aj telefonicky na iný čas. V Spišskom Štvrtku a v Dlhých Strážach budeme spovedať každú adventnú nedeľu popoludní od 14.00 hod. do 16.00 hod. Prosíme, aby ste si spoveď nenechávali na poslednú chvíľu.


MILODARY A ZBIERKY

V zbierke na opravu kostola v Spišskom Štvrtku ste minulú nedeľu vyzbierali 935 eur, rodina Petrovičová obetovala na kostol 50 eur, na účet farnosti poslali dobrodinci spolu 50 eur. V zbierke na opravu oltára v Dravciach sme minulý týždeň vyzbierali 229,79 eur.

Na kostol v Bukovinke obetovala rodina Františka Glodžáka 50 eur.


Od tejto nedele až do 8. decembra je vianočná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za milodary.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 6. DECEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová

11.00 hod. Monika Mirgová, Anna Brozáková

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Peter Gibala, SLavomíra Bendžalová, Mária Kellnerová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Lenka Bajtošová, Adriana Duláková, Jarmila Mirgová, Anna Slaninová, Beáta Bajtošová, Eva Fedorová

DRAVCE

Novotná Daniela, Tomečková Mária, Kéri- Bašistová Jana, Bartková Katarína

DLHÉ STRÁŽE

Andrea Lojková, Miriam Lojková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 30. novembra

06.00 hod. (rorátna) Za + členov rodiny Csákyovcov

Utorok 1. decembra

18.00 hod. Za + manželku Otíliu

Streda 2. decembra

06.00 hod. (rorátna) Za uzdravenie, za vnúčatá, za deti rod. Zemanová, Gabčová,

Majerová, za manžela, ktorý sa dožíva 70. jubilea, za + rodičov Jozefa a Boženu

Štvrtok 3. decembra

18.00 hod. Za nové kňazské a duchovné povolania

Piatok 4. decembra

18.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a jej rodinu

Sobota 5. decembra

18.00 hod. (Dom nádeje) + Ján a Mária a sestra Helena

Nedeľa 6. decembra

08.00 hod. Za + rodičov Jána a Katarínu

11.00 hod. Za + manžela Jána Petríka


DRAVCE

Utorok 1. decembra

17.00 hod. + Štefan, Ján a Mária

Piatok 4. decembra

17.00 hod. + Anna a Ondrej Bartoš,+ Anna Brejová

Nedeľa 6. decembra

09.30 hod. + Miroslav Bašista


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 30. novembra

17.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Faltinovú

Štvrtok 3. decembra

17.00 hod. + Jozef Lojko

Piatok 4. decembra

17.00 hod. Za Máriu, Helenu, Veroniku a ich rodiny

Nedeľa 6. decembra

08.15 hod. Za + z rodiny Gibalovej a Novotnej


BUKOVINKA

Streda 2. decembra

17.00 hod. + Mária a Ján Dunajčan

Piatok 4. decembra

18.30 hod. + Michal a Mária Liškoví

Nedeľa 6. decembra

09.30 hod. + Vladimír Pitorák


197 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page