top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 3. - 10. december


1. Liturgický kalendár

Štvrtok 7. december – Sv. Ambróza, biskupa, učiteľa Cirkvi, spomienka;

Piatok 8. december – Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie;

Nedeľa 10. december – Druhá adventná nedeľa;

2. Dnes po obede o 14.00 vás pozývame na modlitbu sv. ruženca za rodiny pri relikviách rodiny Ulmovcov, mučeníkov a na výmenu ružencových kartičiek. Po ruženci pozývame rodiny, ktoré majú záujem vytvoriť Rodinné spoločenstvo pod patronátom tejto blahoslavenej rodiny v našej farnosti na stretnutie.

3. Dnešnou prvou adventnou nedeľou začíname obdobie adventu a nový liturgický rok. Využime tento čas v našich rodinách na stretnutie pri adventnom venci, prežime spolu pokojné chvíle rozhovoru, vzájomného načúvania i načúvania hlasu Pána, ktorý prichádza. Počas adventného obdobia až do 17. decembra budeme v pondelok a štvrtok o 06.00 slúžiť ranné rorátne sv. omše. Prosíme, aby ste si na ne priniesli horiace lampáše. Pozývame zvlášť rodiny s deťmi.

4. V piatok je Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, je to cirkevne prikázaný sviatok. V tento deň sväté omše budú: V Spišskom Štvrtku o 8.00 a 18.00 hodine, V Dravciach a v Dlhých Strážach o 17.00 a v Bukovinke o 18.00 hodine. V tento deň neviaže veriacich piatkový pôst.

5. Gymnázium sv. Františka Assiského pozýva v pondelok, 4. decembra na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať od 8.00 hodiny v budove školy na Kláštorskej ulici č. 24 v Levoči.

6. V stredu pozývame tých, ktorí majú čas a ochotu, na skladanie Minoritského listu do sálky na fare o 10.00 hodine.

7. V stredu po sv. omši bude stretnutie miništrantov.

8. Vo štvrtok bude o 17.00 v rámci poklony Oltárnej Sviatosti Večeradlo s Pannou Máriou. Večeradlo pripraví ruža p. Beaty Bajtošovej.

9. Ekonomické záležitosti: na kaplnku Bohu známa osoba venovala 100 eur. Z pohrebu Márie Bajtošovej venovali na kostol 100 eur. Dnes je zbierka na Charitu.

10. Lektorská služba na budúcu nedeľu: 08.00 Mária Bajtošová, Radanka Oravcová;

11.00 Ema Bajtošová, Miška Švedová;

11. Upratovanie kostola: Janka Novotná, Martina Surová, Lenka Bajtošová, Andrea Mirgová, Jarmila Jablonská, Anna Slaninová;

12. Úmysly sv. omší:

Pondelok 4. december 06.00 + František Toporcer;

Utorok 5. december 18.00 + Miroslav Ščuka;

Streda 6. december 18.00 + Bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov;

Štvrtok 7. december 06.00 Na úmysel;

18.00 Za kňazské a rehoľné povolania; Piatok 8. december 08.00 + Edita, Viera, Břetik;

18.00 Za zdravie a Božie pož. rod. Javorskej;

Sobota 9. december 18.00 + starí rodičia Petrovičoví a Petrekoví sv. omša v Dome nádeje

Nedeľa 10. december 08.00 + Ján Javorský – I. výr. smrti;

11.00 Za zdravie a Božie pož. pre rod. Michala Dunčka;

Dlhé Stráže

Služba lektorov na budúcu nedeľu

08.15 Mária Lutterová, Miroslava Lojková, Mária Kellnerová;

Úmysly sv. omší:

Pondelok 4. december 17.00 Za zdravie a Božie pož. Štefana a Márie;

Štvrtok 7. december 17.00 + Štefan a Božena Bartko;

Piatok 8. december 17.00 Za veriacich farnosti

Nedeľa 10. december 08.15 + Jozef a Mária Lojko;

Dravce

Upratovanie kostola:

Gallovičová Klaudia, Dvorčáková Sabina, Jozefčáková Patricia;

Úmysly sv. omší:

Utorok 5. december 17.00 + Katarína, Jozef, Štefan, Mária;

Piatok 8. december 17.00 + Ján, Mária, Jozef, Agnesa;

Nedeľa 10. december 09.30 Za veriacich farnosti;

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Streda 6. december 17.00 + Peter Glodžák;

Piatok 8. december 18.00 + Jozef Pitorák;

Nedeľa 10. december 09.30 + Viktória a Jozef Kuruc;

144 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page