top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 3. - 10. september


LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok 7. september – Sv. Marka Krížina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráča, košických mučeníkov, spomienka;

Piatok 8. september – Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok;

Nedeľa 10. september – 23. nedeľa cez rok;

POĎAKOVANIE

Vyjadrujeme srdečne poďakovanie všetkým, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu našich odpustových slávnosti v Sp. Štvrtku a v Bukovinke ako aj dnešnej slávnosti birmovania a posviacky obnovenej kaplnky. Nech Vás dobrý Boh odmení svojimi milosťami a Panna Mária ochraňuje na vašich cestách. Za Vás všetkých bude v utorok obetovaná sv. omša.

VENI SANCTE

V pondelok začíname nový školský rok. Sv. omša pre deti, mládež, učiteľov a rodičov na začiatok školského roka bude v Spišskom Štvrtku v pondelok o 8.00 hodine. V Dlhých Strážach a v Dravciach pozývame detí a mládež na večerné sv. omše, pri ktorých sa budeme modliť o pomoc Ducha Svätého v novom školskom roku.

VÝMENA KARTIČIEK

Výmena ružencových kartičiek bude na budúcu nedeľu.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Dnes po sv. omši bude zbierka na Diecézny katecheticky úrad.

Na kostol obetovali: zo svadby manželia Toporcerovi 100 eur.

SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 10. septembra

08.00 Ľuboš Bajtoš, Timea Jurčová;

11.00 Tobias Kuda, Ema Bajtošová;

UPRATOVANIE KOSTOLA

Zdenka Sagulová, Zuzka Jelenová, Anna Bajtošová, Anna Palenčárová, Helena Petrovičová;

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 4. september 08.00 I. za deti začínajúce školský rok;

II. + rod. Javorská a Švirlochová;

Utorok 5. september 18.00 Za našich dobrodincov;

Streda 6. september 18.00 + Bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov;

Štvrtok 7. september 18.00 Za nové kňazské a rehoľné povolania;

Piatok 8. september 18.00 Za zdravie a Božie pož. rod. Javorskej a Slebodníkoej;

Sobota 9. september 18.00 + František Toporcer – omša v Dome nádeje

Nedeľa 10. september 08.00 + Jozef;

11.00 + František a Mária Šoltisovi;

Dlhé Stráže

Pondelok 4. september 19.00 + Katarína a Michal Krištofčík;

Štvrtok 7. september 19.00 + Matej a Mária Jurčík;

Nedeľa 10. september 08.15 + Mária Bendžalová;

Dravce

UPRATOVANIE KOSTOLA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Utorok 5. september 19.00 + Mária a Michal;

Piatok 8. september 19.00 Za zdravie a Božie pož. pre Štefana – 75 rokov;

Nedeľa 3. september 09.30 Pro populo;

Bukovinka

Streda 6. september 19.00 + Agnesa, Helena, Ondrej;

Nedeľa 3. september 9.30 + František Kuruc;

143 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page