top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 3. - 9. júla

Začíname letné prázdniny. Venujme ich oddychu a svojej rodine a nezabúdajme i na prehĺbenie nášho duchovného života.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 3. júla - Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Streda 5. júla - Sv. Cyrila a Metoda, slávnosť

Nedeľa 9. júla - 14. nedeľa cez rok


VÝMENA TAJOMSTIEV

Dnes je prvá nedeľa, ale výmena kartičiek a ružencová pobožnosť bude až na budúci týždeň, pretože je levočský odpust.


LETNÝ PROGRAM

Počas letných prázdnin nebudú bývať vo farnosti štvrtkové adorácie.


CELODENNÁ ADORÁCIA

V piatok 7. júla je v Dravciach a v Bukovinke výročná celodenná adorácia oltárnej sviatosti. Poklona začne v Dravciach o 08.00 hod. sv. omšou a skončí sa o 15.00 hod. pobožnosťou. V Bukovinke začne o 15.30 hod. pobožnosťou a skončí sa svätou omšou o 19.00 hod.


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých na filiálkach navštívime vo štvrtok, v Spišskom Štvrtku v piatok dopoludnia.


Spovedanie v kostoloch:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 45 min. pred večernou sv. omšou

DRAVCE: len v utorok hodinu pred sv. omšou

BUKOVINKA: v stredu pol hodiny pred sv. omšou

DLHÉ STRÁŽE: v pondelok a vo štvrtok hodinu pred sv. omšou


HALIER SV. PETRA

Minulý týždeň bola zbierka na dobročinné diela Sv. otca. Vyzbieralo sa 556,80 eur. (Sp. Štvrtok 258,30 eur, Dravce 135 eur, Bukovinka 31 eur, Dl. Stráže 132,50 eur). Pán Boh zaplať.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Rodina Garčarová obetovala na obnovu kaplnky 500 eur, rodina Slavkovská 100 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 9. JÚLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš

11.00 hod. Kristína Slaninová, Klára Lesičková

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Kellnerová, Peter Gibala, Adriana Baluchová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Katarína Petriková, Janka Jurčová, Anna Brozáková, Anna Sosková, Veronika Šefčíková, Danka Škovránová

DRAVCE

Bašistová Adriana, Jozefčáková Patrícia, Sliepková Miriama


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 3. júla

06.30 hod. Za + bratov, príbuzných, priateľov a dobrodincov rehole

Utorok 4. júla

18.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Streda 5. júla

08.00 hod. + Mirloslav Slanina (10. výročie)

Štvrtok 6. júla

18.00 hod. + Mária Slaninová - výročná

Piatok 7. júla

18.00 hod. + manžel, rodičia, príbuzní z rodiny

Sobota 8. júla - Dom nádeje

18.00 hod. Za ZBP pre Vierku

Nedeľa 9. júla

08.00 hod. Za Máriu, za jej uzdravenie a za silu D. SvätéhoZ

11.00 hod. + Milan Novotný


DRAVCE

Utorok 4. júla (omša zo slávnosti)

19.00 hod. + Ján Rybár

Piatok 7. júla

08.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Špenerovú

Nedeľa 9. júla

09.30 hod. Pro Populo


BUKOVINKA

Streda 5. júla

19.00 hod. + Agnesa, Helena, Ondrej

Piatok 7. júla

19.00 hod. + Mária Pitoráková

Nedeľa 9. júla

09.30 hod. Za ZBP pre Danielu (60. jubileum)


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 3. júla

19.00 hod. + Ján Faltin

Streda 5. júla

08.15 hod. + Ján, Anna, a ich dcéra Ľudmila

Štvrtok 6. júla

19.00 hod. + rodičia Štefan a Elena

Piatok 7. júna

18.00 hod. + z rod. Jurčíkovej a Poľanovskej

Nedeľa 9. júna

08.15 hod. + Jozef a Elena Šarišskí


219 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page