top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 30. júl - 6. august


LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 31. júl – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka;

Utorok 1. august – Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa, učiteľa Cirkvi, spomienka;

Streda 2. august – Panny Márie Anjelskej z Porciunkuli, sviatok;

Piatok 4. august – Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka;

Nedeľa 6. august - 18. nedeľa cez rok – sviatok Premenenie Pána;


PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY

V stredu na sviatok Panny Márie Anjelskej môžeme získať úplné odpustky (Porciunkulové) keď navštívime baziliku menšiu, katedrálny chrám, farský alebo františkánsky kostol a pomodlime sa tam Otče náš... a Verím v Boha... Je potrebné splniť aj ostatné podmienky, teda byť v stave posväcujúcej milosti, prijať v ten deň sv. prijímane a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.


PRVÝ PIATOK A PRVÁ SOBOTA V MESIACI

V tomto týždni je prvý piatok a prvá sobota v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred sv. omšou a vo štvrtok a piatok od 17.00 hodiny. Chorých navštívime ako obyčajne v piatok pred obedom. V sobotu o 7.00 bude svätá omša a po nej Fatimská pobožnosť.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Minulú nedeľu sa vyzberalo na obnovu kaplnky 868,99 Eur. Na obnovu kaplnky venovali: z krstu Barborky Vojtillovej 100 eur, Bohu známa rodina 50 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 6. augusta

08.00 Mária Bajtošová, Radanka Oravcová

11.00 Eva Majcherová, Anna Palenčárová;


UPRATOVANIE KOSTOLA

Gabriela Lačná, Zuzana Chovancová, Adriana Sagulová, Jana Petrovičová, Vlasta Gondová, Monika Garčalová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 31. júl 06.30 + Ján, Helena, Katarína, + z rod Pivovarníčkovej a Belusovej;

Utorok 1. august 18.00 + Mária Kežmarská;

Streda 2. august 18.00 + Bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov;

Štvrtok 3. august 18.00 + Za kňazské a rehoľne povolania;

Piatok 4. august 18.00 + Šimon;

Sobota 5. august 07.00 Za členov Ruž. bratstva a Rytierstva Nepoškvrnenej;

18.00 + Jozef Petrovič – omša v Dome nádeje

Nedeľa 6. august 08.00 + rodičia Skaloví;

11.00 + Mária Petrovičová;


SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ

Ján Remiaš, bývajúci v Spišskom Štvrtku a Monika Barabasova bývajúca v Letanovciach. Ohlasujú sa po prvý krát.Dravce

UPRATOVANIE KOSTOLA

Nogová Ľudmila, Valenčíková Mária, Vásková Mária;


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Utorok 1. augusta 19.00 + Štefan Korba

Piatok 4. augusta 19.00 + Mária, Ján, Pavol Mačák

Nedeľa 6. augusta 09.30 Pro populoBukovinka

Streda 2. august 19.00 + Peter Glodžák

Piatok 4. augusta 19.00 + Agnesa, Helena, Ondrej

Nedeľa 6. august 09.30 + František KurucDlhé Stráže

Pondelok 31. júl 19.00 + Jozef a Helena Gibala;

Štvrtok 3. august 19.00 + Ivana Dunčková;

Piatok 4. august 18.00 + rodičia, Jakub, Livia, Jana, Tomáš, Michal;

Nedeľa 6. august 08.15 + z rod. Bonkovej a Bobkovej

187 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page