top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 31. januára - 6. februára

Aktualizováno: 3. 2. 2022

V týždni, ktorý je pred nami, budeme zvlášť pamätať na tých, ktorí sa zasvätili Bohu a službe Cirkvi. Sviatok Obetovania Pána je totiž svetovým dňom modlitieb za duchovné povolania. Kiež sa aj v našej farnosti formujú ľudia, ktorí zmysel svojho života nájdu v obetovaní sa pre duchovné dobro svojich bratov a sestier.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 31. januára - Sv. Jána Boska, kňaza, spomienka

Streda 2. februára - Obetovanie Pána, Hromnice, sviatok

Štvrtok 3. februára - Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Sobota 5. februára - Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Nedeľa 6. februára - 5. nedeľa cez rok


SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

V stredu je svetový deň zasväteného života. Vo svojej modlitbe pamätajme na rehoľníkov a Bohu zasvätené osoby. Pri omši bude požehnanie hromničných sviec.


POŽEHNANIE HRDIEL

Vo štvrtok je spomienka sv. Blažeja. Budeme sa modliť za ukončenie pandémie, po sv. omši budeme udeľovať tradičné svätoblažejské požehnanie hrdla.


ADORÁCIA V DLHÝCH STRÁŽACH

Vo štvrtok bude adorácia pred sv. omšou, pretože po omši bude svätoblažejské požehnanie.


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Tento týždeň je prvopiatkový. Pre zlú pandemickú situáciu chorých nebudeme navštevovať. V prípade vážneho stavu a nebezpečenstva smrti nás však bez váhania volajte.


V kostoloch spovedáme podľa tohto poriadku:


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: utorok a štvrtok od 17.15 hod.

DRAVCE: utorok a piatok od 16.00 hod.

BUKOVINKA: streda od 16.30 hod.

DLHÉ STRÁŽE: pondelok a štvrtok od 16.00 hod.


FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ

V sobotu ráno o 7.00 hod. vás pozývame do farského kostola na sv. omšu s fatimskou pobožnosťou.


OHLÁŠKY V BUKOVINKE

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Štefan Lesňák a Zuzana Glodžáková. Ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

V zbierke na obnovu kostola a kaplnky sme minulý týždeň nazbierali 820 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary aj dobrodincom, ktorí nás podporili na transparentnom účte.

V minulom týždni bolo stretnutie projektantov a reštaurátorov, pri ktorom sa komisionálne prerokovali podrobnosti obnovy našej kaplnky. Práce sa začnú koncom februára alebo v marci, v závislosti od počasia. Kaplnka bude po ich začiatku pre verejnosť uzavretá.


DRAVCE

Zvonček z minulej nedele bol určený na obnovu oltára. Obetovali ste 410 eur. Pán Boh zaplať.


Čísla účtov

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 6. FEBRUÁRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová

11.00 hod. Eva Fedorová, Jana Gáborová

14.00 hod. Laura Borská, Ema Bajtošová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Lenka Gibalová, Peter Gibala

11.00 hod. Slavomíra Bendžalová, Mária Kellnerová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Zelená: Emília Hricová, Mirka Hricová, Eva Slebodníková, Helena Toporcerová, Alena Gaborčíková, Anna Dunčková


DRAVCE

Koršalová Jana, Vodžáková Mária, Gibalová Katarína, Sanetriková Anna


DLHÉ STRÁŽE

Mária Faltinová, Erika Gibalová, Eva Hradiská


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 31. januára

06.30 hod. Za živých členov rodiny Csákyovcov

Utorok 1. februára

18.00 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoriitov

Streda 2. februára

06.30 hod. Za + členov rodiny Csákyovcov

Štvrtok 3. februára

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Piatok 4. februára

18.00 hod. + Štefan Slanina (výročná) a manželka Emília

Sobota 5. februára - kostol

07.00 hod. Za členov Ruž. spoločenstva a Rytierstva Nepoškvrnenej a na ich úmysel

18.00 hod. + František a Mária Šoltýsoví

Nedeľa 6. februára

08.00 hod. Za + rodičov a za mnažela Vladimíra

11.00 hod. Za ZBP pre Jozefa Greša (50. jub.)

14.00 hod. Pro Populo


DRAVCE

Utorok 1. februára

17.00 hod. + Štefan Petrovič

Piatok 4. februára

17.00 hod. + Margita Tomečková

Nedeľa 6. februára

09.30 hod.​ + Blažka Dravecká


BUKOVINKA

Streda 2. februára

17.00 hod. + Peter Glodžák

Piatok 4 februára

17.00 hod. + Agnesa Lorková

Nedeľa 6. februára

09.30 hod.​ + Ján Grendel


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 31. januára

17.00 hod. Za ZBP pre rodinu Soľanovú

Štvrtok 3. februára

16.00 hod. Eucharistická adorácia

17.00. hod. + Jakub, Veronika, Ján Strážikoví

Piatok 4 februára

18.00 hod. + Peter Jurčík

Nedeľa 6. februára

08.15 hod. + Štefan Kolesár a ostatní zosnulí z rod. Antošovej

11.00 hod. Na úmysel celebranta


164 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page