top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 31. mája - 6. júna

Aktualizováno: 31. 5. 2021

Od pondelka bude náš okres v žltom stupni Covid automatu. V interiéri kostolov môžeme obsadiť polovicu miest na sedenie. Keďže i vonku je už teplo a dá sa byť na sv. omši aj von pri kostole, rušíme už mimoriadne bohoslužby počas týždňa i v nedele a vraciame sa vo všetkých kostoloch k tradičným časom sv. omší. Buďme naďalej ostražití a dodržiavajme opatrenia, aby sa v budúcnosti situácia už nikdy nezhoršila.

LITRGICKÝ KALENDÁR

Utorok 1. júna - Sv. Justína, mučeníka, spomienka

Štvrtok 3. júna - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť

Sobota 5. júna - Fatimská sobota

Nedeľa 6. júna - 10. nedeľa v období cez rok


ÚPRAVA PORIADKU BOHOSLUŽIEB

Od pondelka bude náš okres v žltom stupni Covid automatu. V interiéri kostolov môžeme obsadiť polovicu miest na sedenie. Keďže i vonku je už teplo a dá sa byť na sv. omši aj von pri kostole, rušíme už mimoriadne bohoslužby počas týždňa i v nedele a vraciame sa vo všetkých kostoloch k tradičným časom sv. omší. Buďme naďalej ostražití a dodržiavajme opatrenia, aby sa v budúcnosti situácia už nikdy nezhoršila.


SLÁVNOSŤ BOŽIEHO TELA

Vo štvrtok je slávnosť Božieho Tela, prikázaný sviatok. Tento deň treba podľa možnosti zasvätiť tak, ako nedeľu. V Spišskom Štvrtku, Dravciach a v Dlhých Strážach bude ráno o 07.00 sv. omša pre tých, ktorí musia ísť do zamestnania. Večerné sv. omše budú vo všetkých kostoloch o 17.00 hod. Prosíme, aby ste v zhode s tradíciou vyzdobili kostol, pripravili vonku oltáriky a všetko, čo súvisí s eucharistickou procesiou, ktorá bude po sv. omši. Dievčatá nech si prinesú košík s lupienkami kvetov. V tento deň nebudú stretká birmovancov ani nácvik prvoprijímajúcich detí (ten začne od budúceho týždňa).


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Chorých, ktorí chcú prijať sviatosti, ochotne navštívime. Môžete ich nahlásiť v kostole v sakristii alebo telefonicky, prosíme, aby ste to urobili do stredy.


Spovedanie v kostoloch:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Ut., St., Pi. od 17.15 hod.

DRAVCE Ut., Pi. - od 18.00 hod.

BUKOVINKA St. - od 18.00 hod.

DLHÉ STRÁŽE Po., Pi - od. 18.00 hod.


FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu o 7.00 bude vo farskom kostole sv. omša pre mariánskych ctiteľov spojená s fatimskou pobožnosťou.


BOHOSLUŽBY V KAPLNKE NANEBOVZATIA A V DOME NÁDEJE

Od tohto týždňa obnovíme v Spišskom Śtvrtku pravidelné pondelkové bohoslužby v Kaplnke Nanebovzatia i sobotné sv. omše v Dome nádeje. Tešíme sa, že obecný úrad zakúpil do Domu nádeje nové bohoslužobné rúcha v hodnote 792 eur. Pri prvej bohoslužbe v sobotu ich požehnáme a uvedieme do užívania.


OHLÁŠKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Timotej Kovalčík a Lívia Štefaňaková. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Ján Jadut a Michaela Šillerová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

3. Marek Pavel a Monika Jendrálová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


VYHLÁSENIE O BISKUPOVI VOJTAŠŠÁKOVI

Na farskej stránke nájdete vyhlásenie, ktorým Biskupský úrad v Spišskej Kapitule reaguje na nové verejné obvinenia vznesené voči Božiemu sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi.


SČÍTANIE OBYVATEĽOV

Biskupský úrad upozorňuje, že ak ste sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, môžte to ešte urobiť s pomocou asistentov. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna dvoma spôsobmi: možno prísť osobne na miesto zriadené obecným úradom, alebo zavolať na obecný úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. Vyplnenie údajov v sčítaní je užitočné pre našu obec i pre Cirkev.


VÝŤAŽOK ZBIEROK

Počas veľkonočného obdobia bežala v kostoloch zbierka na Boží hrob - teda na pomoc kresťanom v Svätej zemi. Nazbierali sme 897,20 €.


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 428,20 €

DRAVCE 196,40 €

BUKOVINKA 51 €

DLHÉ STRÁŽE 221,60 €


Minulý týždeň bola zbierka na masmédiá. Nazbierali sme 662,51 €


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 319,39 €

DRAVCE 160,12 €

BUKOVINKA 48 €

DLHÉ STRÁŽE 135 €


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Ďakujeme všetkým, ktorí v minulom týždni brigádovali na farskom a kostolnom dvore. Farnosť získala sponzora, ktorý venuje drevený šindel na obnovu strechy vežičky nad podzemnou chodbou na kostolnom dvore. Vo veci sa pokúšame nadviazať komunikáciu s Krajským pamiatkovým úradom.

Milodary: novomanželia Dugasoví venovali na kostol 150 €, rodina Brozáková venovala na obnovu Kaplnky Nanebovzatia 200 eur.

DRAVCE:

Milodary: v minulom týždni bez milodarov

BUKOVINKA: Ďakujeme chlapom, ktorí sa pustili do opravy zatekajúcej strechy a vypratali dolnú miestnosť. Správca farnosti podal v minulom týždni na biskupský úrad a rehoľnú viceprovinciu žiadosť o povolenie na kúpu nového zvona pre náš kostol ako aj žiadosť o povolenie konať zbierky pre tento účel.

Milodary: rodina Timčíková venovala na zvon 200 €, pani Agnesa Bandžuchová 20 €.

DLHÉ STRÁŽE: v stredu navštívil náš kostol Ing. arch. Marián Sitarčík. V priebehu dvoch týždňov vypracuje predbežný návrh na úpravu presbytéria a interiéru nášho kostola. V najbližšom čase sa stretne hospodárska rada. Ak zámer obnovy schváli, budeme o tom informovať kanceláriu Biskupského úradu a nadviažeme spoluprácu s diecéznou liturgickou komisiou.

Milodary: v minulom týždni bez milodarov


Čisla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA SVIATOK BOŽIEHO TELA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

17.00 hod. Ema Bajtošová, Ľuboš Bajtoš

DLHÉ STRÁĚ

17.00 hod. Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 6. JÚNA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Radanka Oravcová, Mária Rákociová

11.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Kellnerová, Miroslava Lojková


UPRATOVANIE KOSTOLOV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Vysoká: Libuša Ščuková, Darina Mirgová, Katarína Mirgová, Jana Mirgová, Miroslava Gáborová, Júlia Mirgová, Anna Mirgová

DRAVCE

Bašistová Mária, Lučivjanská Mária, Jankurová Jana, Friedmanová Zuzana

DLHÉ STRÁŽE

Gibalová Mária, Jurčíková Mária, Jurčíková Zdena


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Pondelok 31. mája - KAPLICA 06.30 hod. Za zdravie rodiny Lačnej, Jozefa, Lukáša, Branislava, Miriam Utorok 1. júna

18.00 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov Streda 2. júna 18.00 hod. Za živých členov rodiny Csákyovcov Štvrtok 3. júna 07.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania 17.00 hod. Za + Teréziu Bajtošovú Piatok 4. júna 18.00 hod. + Terézia Bajtošová (výročná) Sobota 5. júna 07.00 hod. Za členov M.I. a RB a na ich úmysel

18.00 hod. Za + Máriu Šoltisovú (výročná) Nedeľa 6. júna 08.00 hod. + Vladimír, Peter, rodičia a brat Vladimír 11.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu Stašovú


DRAVCE Utorok 1. júna 19.00 hod. + Marta Špenerová

Štvrtok 3. júna

07.00 hod. Pro Populo

17.00 hod. + Mária a Juraj Maľák a zosnulí z rodiny Piatok 4. júna 19.00 hod. + Žofia, Ján a Mária Dvorčákoví Nedeľa 6. júna 09.30 hod. + Mária Dubecová


BUKOVINKA Streda 2. júna 19.00 hod. + Agnesa Lorková

Štvrtok 3. júna

17.00 hod. + Mária a Ľudovít Pitorák Piatok 4. júna 17.00 hod. + Ján Grendel Nedeľa 6. júna 09.30 hod. + Ján Glodžák ​​ DLHÉ STRÁŽE Pondelok 31. mája 19.00 hod. Za + rodičov Jána a Annu Siska Štvrtok 3. júna 07.00 hod. Pro Populo 17.00 hod. Za + Mons. Daniela Faltina a ostatných + z rodiny Faltinovej

Piatok 4. júna

19.00 hod. + rodičia Martin a Monika Gibaloví Nedeľa 6. júna 08.15 hod. Za + z rodiny Bačovej, Polakovej a Petruškovej

226 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page