top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 4. - 10. mája

Aktualizováno: 8. 5. 2020

1. Povzbudzujeme vás, aby ste sa v mesiaci máj v rodinách modlievali májové pobožnosti (loretánske litánie). Pápež František osobitným listom pozval celú Cirkev, aby sme sa v mesiaci máj modlili aj svätý ruženec. Ak máte doma obraz alebo sochu Panny Márie, môžete ju počas tohto mesiaca ozdobiť kvetmi alebo iným vhodným spôsobom.


2. Ďakujeme chlapom, ktorí v minulom týždni pod vedením pána Ladislava Greša opravili padajúci kostolný múr. V budúcom týždni by sme radi začali pracovať na oplotení farskej záhrady. Pozývame ochotných a pracovitých mužov, ktorí sú doma a sú zdraví, aby nám prišli pomôcť.


3. V pondelok očakávame zverejnenie nových pravidiel pre organizovanie cirkevných obradov a verejných bohoslužieb, ktoré by mali platiť od stredy 6. mája. Zmeny a organizačné pokyny týkajúce sa našej farnosti uverejníme na internetovej stránke v priebehu utorka.


4. Prosím členov pastoračných rád, aby sa v prípade povolenia verejných bohoslužieb postarali o upratanie a ozdobenie kostolov. Zároveň prosím, aby sa tejto služby tentokrát ujali len mladšie ženy, ktoré nie sú zo zdravotného hľadiska najrizikovejšou skupinou.


5. Sv. spoveď vysluhujeme kedykoľvek na požiadanie, najlepšie po telefonickom dohovore. Po jej skončení udelíme i sv. prijímanie. Spovedanie prebieha na kostolnom dvore pri dodržaní všetkých predpísaných hygienických opatrení. Po telefonickom dohovore sme ochotní prísť aj na filiálky.


6. Úmysly sv. omší prijímame na farskom úrade v Spišskom Štvrtku, na filiálkach u kostolníkov. Najviac voľných úmyslov pre mesiac máj máme momentálne v Dravciach. Úmysel sv. omše napíšte na obálku, do ktorej vložíte omšový milodar. Ak chcete, aby sme omšu naplánovali ku konkrétnemu dňu (výročia, rodinné sviatky) napíšte dátum na obálku. Pokúsime sa vám vyhovieť (nie vždy sa to dá).

Milodary

1. Z krstu Mateja Novotného obetovali jeho príbuzní na kostol v Spišskom Štvrtku 50 eur. Pán Boh zaplať.

2. Rodina Barabasová taktiež obetovala na kostol v Spišskom Štvrtku 50 eur. Pán Boh zaplať.


Omšové úmysly v nasledujúcom týždni

Pondelok 4. mája, ľubovoľná spomienka na sv. Floriána, mučeníka, patróna hasičov

1. + starí rodičia Vernarskí, Bajtošoví a Rothoví

2. Za + z rodiny Gibalovej a Novotnej

3. Za + členov rodiny Čákyovcov


Utorok 5. mája

1. Za zdravie Heleny a jej rodiny

2. + Peter Hradiský

3. Za živých členov rodiny Čákyovcov


Streda 6. mája

17.00 hod. BUKOVINKA (+ Peter Glodžák)

18.00 hod. SPIŠSKÝ ŠTVRTOK (+ Ondrej, Mária, Manžel Jozef a súrodenci)

Tretí kňaz: Poďakovanie za Božiu pomoc


Štvrtok 7. mája

17.00 hod. DLHÉ STRÁŽE (Za + z rodiny Kopaničáková a Kukurová)

18.00 hod. SPIŠSKÝ ŠTVRTOK (Za nové kňazské a rehoľné povolania)

Tretí kňaz: Za rodinu Godányovú a Várfiovú


Piatok 8. mája

17.00 hod. DRAVCE (+ Štefan Novotný)

18.00 hod. SPIŠSKÝ ŠTVRTOK (+ František a rodičia)

Tretí kňaz: Za obrátenie syna


Sobota 9. mája

18.00 hod. SPIŠSKÝ ŠTVRTOK, KOSTOL SV. LADISLAVA (Za Katku, Matúša, Šimona a Tadeáša)


Nedeľa 10. mája, 5. veľkonočná nedeľa

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. OMŠA PRE SENIOROV (+ Ladislav a rodičia Ján a Alžbeta)

11.00 hod. (Za zdravie a Božie požehnanie pre Jaroslava a Luciu)

16.00 hod. (Za odvrátenie epidémie)


DRAVCE

08.15 hod. OMŠA PRE SENIOROV (Za zdravie a Božie požehnanie pre bohuznámu a za celú jej rodinu)

09.30 hod. (Pro Populo - za Boží ľud našej farnosti)


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. OMŠA PRE SENIOROV (Za Ružencové bratstvo v Dlhých Strážach)

16.00 hod. (Za odvrátenie epidémie)


BUKOVINKA

09.30 hod. (Za zdravie a Božie požehnanie manželov Jozefa a Ingrid)


203 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page