top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 5. - 11. októbra

Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie sa v súčasnosti môže na bohoslužbách zúčastňovať najviac 50 osôb. Preto sme vo väčšine našich kostolov pridali nedeľné bohoslužby naviac. Členovia farskej rady nech dohliadnu na dodržiavanie hygienických opatrení vo všetkých našich kostoloch. Prosíme, aby ste v pokoji prijali ich usmernenia.


  • Tí, čo sa zúčastňujú sv. omše s platnosťou na nedeľu (v sobotu po 15.00 hod.), nech v nedeľu prenechajú miesto v kostole iným veriacim.

  • Povzbudzujeme birmovancov a rodičov prvoprijímajúcich detí, aby hľadali spôsob, ako sa sv. omše zúčastniť v nedeľu a aspoň raz v týždni.

  • Naši biskupi opäť udelili veriacim všeobecný dišpenz od povinnosti fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Sledovanie bohoslužieb prostredníctvom masmédií sa však odporúča najme starším ľuďom a chronicky chorým osobám, či ľuďom po operáciách, pre ktorých by bola nákaza koronavírusom mimoriadne nebezpečná.

  • Sv. spoveď vysluhujeme vo zvyčajnom čase pred kostolom, v sakristii alebo v kaplici (Spišský Štvrtok) - v závislosti od počasia.

  • Chorých navštevujeme iba na výslovné požiadanie.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 5. októbra Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

Utorok 6. októbra Sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka

Streda 7. októbra Ružencovej Panny Márie, spomienka

Nedeľa 11. októbra 28. nedeľa cez rok


OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI

Októbrové pobožnosti s rozjímaním o ružencových tajomstvách máme od pondelka do piatka po sv. omšiach. Vedú ich kňazi pri vystavenej oltárnej sviatosti. Z tohto dôvodu nebudeme počas týždňa kázať.


OMŠA ZA ŽIVOT

Naša farnosť sa zapojí do reťaze modlitieb za život. Na tento úmysel bude slúžiť jeden z našich kňazov sv. omšu v Spišskom Štvrtku v utorok 6. októbra o 18.00 hod. Za život sa budeme modliť v tento deň aj pri októbrových pobožnostiach.


VEČERADLO V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Ružencové spoločenstvo nás pozýva na večeradlo s Pannou Máriou v stredu o 17.00 hod. v Kostole sv. Ladislava. Večeradlo pripraví ruža pani Marty Petríkovej. Októbrová pobožnosť potom už po sv. omši nebude.


MINORITSKÝ LIST

Vzadu v kostole si môžete vyzdvihnúť nové číslo Minoritského listu, zaneste ho i vašim susedom a príbuzným. Je v ňom i článok o našom bývalom farárovi, pátrovi Alfonzov.


STRETNUTIA S BIRMOVANCAMI A DOSPELÝMI KATECHUMENMI

Prosíme birmovancov, aby si na stretnutie priniesli Sväté písmo (Nový zákon alebo Lukášovo evanjelium), svoj birmovanecký zápisník a pero.


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - rozdelenie do skupín si môžete pozrieť v sakristii po sv. omši.

  • Utorok po sv. omši 1. skup. chlapci

  • Štvrtok po sv. omši 1. skup. dievčatá, 2. skup. chlapci

  • Piatok po sv. omši 2. skup. dievčatá

DRAVCE

Stretnutie bude v utorok po sv. omši.


DLHÉ STRÁŽE

Stretnutie bude v pondelok po sv. omši.


DOSPELÍ BIRMOVANCI A KATECHUMENI

Stretnutie býva v stredu popoludní alebo vo večerných hodinách, podľa dohody.


OHLÁŠKY V BUKOVINKE

Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Hamburg a Patrícia Hamburgová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostný manželský zväzok, nech to ohlási na farskom úrade.


HALIER SV. PETRA

Dnes je z rozhodnutia pápeža Františka na celom svete i v našich kostoloch po sv. omši zbierka na dobročinné diela Svätého otca, tzv. Halier sv. Petra.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 11. OKTÓBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Monika Mirgová, Anna Brozáková

11.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína SLaninová

14.00 hod. Klára Lesíčková, Anna Bajtošová

16.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Baluchová, Adriana Baluchová, eronika Bendžalová

14.00 hod. Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová, Mária Kellnerová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Anna Slivovská, Maruška Kubinská, Sandra Oravcová, Iveta Neuvirthová, Janka Tomaškovičová, Veronika Kokoruďová


DRAVCE

Sliepková Miriama, Kandrová Viktória, Zajoncová Alena, Brejová Alžbeta


DLHÉ STRÁŽE

Mária Lorková, Ľuba Lorková, Beáta Tomečková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 5. októbra

06.30 hod. kaplica Za živých členov rodiny Csákyovcov

Utorok 6. októbra

18.00 hod. + Ján Sagula (nedožitých 100 rokov)

Streda 7. októbra

18.00 hod. + Rastislav Záhumenický (výročná)

Štvrtok 8. októbra

18.00 hod. Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Emiliu, Máriu, Renátu, Jozefa a

Annu (60. jubileum)

Piatok 9. októbra

18.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre babku Boženku (70. jubileum)

Sobota 10. októbra

18.00 hod. Dom nádeje + manžel Vladimír a + z rodiny Barabasovej a Jakubcovej

Nedeľa 11. októbra

08.00 hod. + Ladislav (20. výročie smrti)

11.00 hod. Poďakovanie za dožitých 30 rokov Veroniky a za B. požehnanie pre jej rodinu

14.00 hod. Propria

16.00 hod. Propria


DRAVCE

Utorok 6. októbra

17.00 hod. + Mária Dubecová

Piatok 9. októbra

17.00 hod. + Mária Dvorčáková

Nedeľa 11. októbra

09.30 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

14.00 hod. Propria


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 5. októbra

17.00 hod. Prosba o dary Ducha Svätého pre vnúčatá

Štvrtok 8. októbra

17.00 hod. Prosba o Božie požehnanie pre deti a ich rodiny

Nedeľa 11. októbra

08.15 hod. + Lukáš (nedožitých 40 rokov)

14.00 hod. Propria


BUKOVINKA

Streda 7. októbra

17.00 hod. + Jozef Glodžák

Nedeľa 11. októbra

09.30 hod. + Za zdravie a Božie požehnanie pre pátra Jozefa (35. jubileum)


339 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page