top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 5. - 12. máj
1. Liturgický kalendár:

Štvrtok – Slávnosť nanebovstúpenia Pána, je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú: Sp. Štvrtok o 8.00 a 18.00; Dravce a Dl. Stráže o 19.00; Bukovinka v stredu o 19.00;

Budúca nedeľa je Šiesta veľkonočná nedeľa.

 

2. Na budúcu nedeľu bude slávnosť prvého svätého prijímania v Sp. Štvrtku. Nácviky pred prvým sv. prijímaním budú v stredu a piatok o 17.00 hod. Spoveď detí, rodičov a príbuzných bude v sobotu o 10.00 hod.

 

3. V tomto týždni v pondelok, utorok a stredu sú Prosebné dni. Obsahom prosebných dní sú modlitby za úrodu. V utorok na tento úmysel bude sv. omša. Záväzný je iba jeden deň.

 

4. V mesiaci máj sa podľa zvyklostí konajú v našich kostoloch májové pobožnosti, ktoré sú 15 minút pred sv. omšou. Od štvrtku sa pri májovej pobožnosti budeme modliť aj novénu k Duchu Svätému.

 

5. V pondelok o 18.00 pozývame na poklonu Oltárnej Sviatosti za rodiny a vo štvrtok o 17.00 sa budeme spoločne modliť za povolania.

 

6. Bratia minoriti z Levoče pozývajú na budúcu nedeľu na stretnutie Rytierstva Nepoškvrnenej pod názvom Fatimský deň. Začne sa v nedeľu o 15.00 procesiou od kostola minoritov na Mariánsku horu, kde bude program do pondelka. V nedeľu o 17.00 bude sv. omšu sláviť Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup a v pondelok 13. 5. o 17.00 Mons. František Trstenský, spišský biskup. Podrobný program je na plagáte.

 

7. Ekonomické záležitosti: Na kostol venovali: Zo svadby Milana a Pavlíny Biskupových 100,- eur.; Bohu známa osoba 50 eur; Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.

 

8. Lektorská služba na budúcu nedeľu: 8.00 Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová; 11.00 Prvoprijímajúci;

 

9. Upratovanie kostola: Rodičia prvoprijímajúcich detí;

 

10. Úmysly sv. omší:

Pondelok 6. máj      08.00      + Margita;

Utorok 7. máj          18.00      + Veronika, John;

Streda 8. máj           18.00      + Margita, Štefan Gabčo, Jarmila;

Štvrtok 9. máj          08.00      + Ružena Petrovičová;

                                  18.00      Za zdravie a Božie pož. rod. Rakociovej;

Piatok 10. máj         18.00      Za zdravie a Božie pož. a pokoj v rod. Jarky Gabčovej;

Sobota 11. máj       18.00      + František Staš; sv. omša v Dome nádeje

Nedeľa 12. máj       08.00      + Ján, Mária Slanina a starí rodičia;

                                  11.00        Za prvoprijímajúce detí;

 

11. Dnes o 14.00 bude výmena ružencových kartičiek.

 

12. Sviatosť manželstva chcú prijať:

I. Mgr. Marek Cabak z Pitelovej a Mgr. Andrea Olejarová z Dravec. Ohlasujú sa 3. krát.

II. Adam Lesičko zo Spišského Štvrtku a Jana Krompaščíková z Kežmarku. Ohlasujú sa 2,3. krát.

III. Ľudovít Javorský zo Sp. Štvrtku a Veronika Dlugošová z Mníška nad Popradom. Ohlasujú sa 1. krát

Dlhé Stráže

Služba lektorov: 

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 6. máj    19.00   + Martin a Katarína Hradiský;

Štvrtok 9. máj        19.00   Za zdravie a Božie pož. rod. Jozefa Lorka, za detí s rodinami;

Nedeľa 12. máj      08.15   Za zdravie a Božie pož. Anny – 50 rokov života.;

 ​

Dravce

Upratovanie kostola:

Zuzana Gardori-Koršalová, Jana Faltinová, Alena Sidimáková;

 

Úmysly sv. omší:

Utorok 7. máj      19.00    Za zdravie a Božie požehnanie;

Štvrtok 9. máj      19.00    Za zdravie a Božie pož. pre Máriu a jej rodinu;

Piatok 10. máj      19.00   + Juraj, Mária Maľák a ++ z rodiny;

Nedeľa 12. máj     09.30   Za veriacich farnosti;

 

​​

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Streda 8. máj         19.00   + Helena Binekova;

Nedeľa 12. máj      09.30   + Zenon;

183 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page