top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 6. - 12. septembra

V nasledujúcom týždni budeme v našom okrese opäť v epidemiologickej situácii monitoringu, čiže v zelenej farbe kovid automatu. V kostoloch nebude obmedzený počet účastníkov bohoslužieb a nemusíme písať zoznamy. Usilujme sa však naďalej správať zodpovedne a ohľaduplne k druhým. V modlitbách pamätajme na birmovancov, ktorí vo svojej príprave vchádzajú do cieľovej rovinky. Birmovka je plánovaná na nedeľu 3. októbra.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 7. septembra - Sv. Košických mučeníkov, spomienka

Streda 8. septembra - Narodenie Panny Márie, sviatok

Nedeľa 12. septembra - 24. nedeľa cez rok


ZMENA V KOVID AUTOMATE

Od pondelka je levočský okres opäť v zelenej farbe. Pri bohoslužbách nebudú žiadne mimoriadne obmedzenia, netreba ani zoznam účastníkov.


POBOŽNOSŤ V DRAVCIACH

Dnes (5.9.) bude o 14.00 hod. v kostole ružencová pobožnosť spojená s výmenou kartičiek.


VÝROČNÁ CELODENNÁ ADORÁCIA

V sobotu 11. septembra bude v našom farskom kostole výročná celodenná poklona Najsvätejšej sviatosti. Pozývame všetkých veriacich, jednotlivcov i rodiny, aby si našli čas a prišli sa pokloniť Pánu Ježišovi. Adorácia sa začne eucharistickou pobožnosťou o 9.00 hod. Ďalšie spoločné pobožnosti budú o 12.00 a o 15.00 hod. Zvyšný čas venujeme tichej adorácii. Prosíme ruženčiarov, aby si rozdelili čas bdenia. Eucharistický deň zakončíme večernou sv. omšou v kostole o 18.00 hod. (v dome nádeje omša nebude).


SV. OMŠA NA SPIŠSKOM HRADE

Na budúcu nedeľu bude o 10.00 hod. na Spišskom hrade sv. omša z príležitosti ukončenia letnej turistickej sezóny. Keďže duchovnú správu hradnej kaplnky zverili Csákyovci v 17. st. minoritom zo Spišského Štvrtku, zúčastňujeme sa každý rok tohto podujatia spolu s veriacimi našej farnosti. Srdečne vás pozývame, vstup do hradu budú mať účastníci sv. omše zdarma.


AUTOBUS DO ŠAŠTÍNA Bratia z Levoče organizujú púť do Šaštína na svätú omšu celebrovanú Svätým otcom Františkom. Prihlásiť sa je možné do utorka 7.9. na adresa levoca@minoriti.sk alebo osobne, prípadne telefonicky 053 451 4570. Každý sa musí vopred osobne zaregistrovať na registracia.navstevapapeza.sk


PRIHLÁŠKY NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Prosíme rodičov detí, ktoré majú ísť v tomto školskom roku na prvé sv. prijímanie, aby si v kostole vyzdvihli prihlášky, ktoré treba vyplniť a priniesť do sakristie v priebehu mesiaca september.


ZÁVEREČNÉ KATECHÉZY BIRMOVANCOV

Záverečné katechézy pre birmovancov sa začnú v tomto týždni takto:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: streda o 18.00 hod. v kostole.

DRAVCE: utorok o 18.00 hod. v kostole.

DLHÉ STRÁŽE: štvrtok o 18.00 hod. v kostole.

Ak sa niekto v daný deň nemôže zúčastniť, nech absolvuje katechézu tohto týždňa v inom kostole.


PRIHLÁŠKY DO ZUŠ

Základná umelecká škola s pobočkou v Spišskom Štvrtku ponúka štúdium hry na klavíri, keyboarde, gitare a spevu. Prihlásiť sa môžete v utorok 7.9. alebo v piatok 10.9. od 13.00 do 16.00 hod. na fare alebo na tel. č. 0903 523 011.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Jaroslav Neupauer a Lucia Gibalová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


ZBIERKA NA DKU

Minulú nedeľu bola zbierka na Diecézny katechetický úrad. Vyzbierali sme 373 eur.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 162 eur.

DRAVCE 101 eur.

BUKOVINKA 35 eur.

DLHÉ STRÁŽE 75 eur.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: pani Mária Petrovičová obetovala na kostol 100 eur, Bohu známa osoba na opravu kaplnky 50 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Ďakujeme chlapom pod vedením Pavla Bednára a Jozefa Tomečka za brigádu v sakristii kostola. Milodary: v minulom týždni bez milodarov.


BUKOVINKA

Milodary: rodina Jána Cehuľu venovala na nový zvon 100 eur. Pán Boh zaplať.


DLHÉ STRÁŽE

Milodary: novomanželia Lorkovci obetovali na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 12. SEPTEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Mária Bajtošová a Mária Rákociová

11.00 hod. Anna Palenčárová a Natália Bajtošová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Anna Kováčová, Mária Baluchová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ul. Partizánska: Renáta Antolíková, Anna Škovirová, Marcela Jakubcová, Janka Zvalená, Michaela Zvalená, Anna Bajtošová


DRAVCE

Vernarská Alžbeta, Kramarčíková Jana, Dvorčáková Alena , Dvorčáková Dominika


DLHÉ STRÁŽE

Terézia Lorková, Olinka Gibalová, Jana Tomečková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 6. septembra kaplica

06.30 hod. Za vyvolenie diecézneho biskupa

Utorok 7. septembra

18.00 hod. 25. výročie sobáša a za rodiny Bajtošovú a Neumannovú

Streda 8. septembra

06.30 hod. + Jozef a rodičia Ján a Mária a rehoľná sestra Anastázia a ich súrodenci

Štvrtok 9. septembra

18.00 hod. + Jozef, Mária, Imrich, Imriško, Michal, sestra Mária

Piatok 10. septembra

18.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Františku

Sobota 11. septembra - KOSTOL

18.00 hod. Za dar uzdravenia pre sestru Agnesu

Nedeľa 12. septembra

08.00 hod. + Majka Garčarová

11.00 hod. Prosba o potrebné milosti pre všetky Márie


DRAVCE

Utorok 7. septembra

07.30 hod. + Mária Garčárová

Piatok 10. septembra

19.00 hod. + Ján a Mária Dvorčák

Nedeľa 12. septembra

09.30 hod. Prosba o Božie požehnanie pre všetky Márie


BUKOVINKA

Streda 8. septembra

19.00 hod. + Ján Glodžák

Nedeľa 12. septembra

09.30 hod. + Vladimír Pitorák


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 6. septembra

19.00 hod. Za + aj živých súrodencov z rod, Gibalovej a za ich rodiny

Štvrtok 9. septembra

07.30 hod. Na úmysel Štefana

Nedeľa 12. septembra

08.15 hod. + rodičia Juraj a Mária Bonkoví

201 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page