top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 6. - 13. august


LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 8. august – Sv. Dominika, kňaza, zakladateľa rehole Dominikánov, sviatok;

Streda 9. august – Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok;

Štvrtok 10. august – Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok;

Piatok 11. august – Sv. Matky Kláry z Assisi, sviatok;

Nedeľa 13. august - 19. nedeľa cez rok;


ZMENA RUŽENCOVÝCH TAJOMSTIEV

Dnes o 14.00 bude ružencová pobožnosť a po nej výmena ružencových kartičiek.


STRETNUTIE FARSKEJ RADY

V utorok po sv. omši o 18.00 v Sp. Štvrtku bude na fare stretnutie všetkých členov farskej rady – pastoračnej aj ekonomickej z celej farnosti.


OZNAM PRE BIRMOVANCOV

V stredu po sv. omši bude v kostole stretnutie birmovancov. Prosíme, aby birmovanci prišli aj na svätú omšu.


PÚŤ DO LITMANOVEJ

Púť do Litmanovej sa uskutočni 7. augusta. Odchod o 7.30 z autobusovej zastávky. Pre ľudí so zdravotnými problémami je zabezpečený odvoz z parkoviska na horu Zvír.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Na obnovu kaplnky venovali: z pohrebu Márie Gutovej 80 eur, z pohrebu Miroslava Ščuku 50 eur, Bohu známe osoby 150 eur. Na kostol obetovali: z pohrebu Márie Gutovej 200 eur., Bohu známa rodina 50 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 13. augusta

08.00 Natália Bajtošová, Monika Mirgová

11.00 Milan Podolinský, Anna Brozáková;


UPRATOVANIE KOSTOLA

Mária Jadutová, Terézia Richvalská, Beáta Zacherová, Mirka Zacherová, Dana Guľová, Lucia Semková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 7. august 06.30 + členov rod. Csákyovcov;

Utorok 8. august 18.00 + Ján Javorský;

Streda 9. august 18.00 + Miroslav;

Štvrtok 10. august 18.00 + Za živých členov rod. Csákyovcov;

Piatok 11. august 18.00 + Anjela a Jakub;

Sobota 12. august 18.00 + Ján a Johana – omša v Dome nádeje

Nedeľa 13. august 08.00 + Za duše v očistci;

11.00 + Božena Šarišská;


SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ

I. Ján Remiaš, zo Spišského Štvrtku a Monika Barabasova z Letanovec. Ohlasujú sa po druhý krát.

II. Daniel Dvorčák z Dravec a Sabína Zumríková zo Spišského Podhradia. Ohlasujú sa po prvý krát.Dlhé Stráže

Pondelok 7. august 19.00 + Jakub, Ľudovít, Jakub;

Štvrtok 10. august 19.00 + Za mládež, ktorá sa pripravuje na prijate sviatosti birmovania;

Nedeľa 13. august 08.15 + veriacich farnosti;Dravce

UPRATOVANIE KOSTOLA

Novotná Daniela, Tomečková Mária, Kéri-Bašistová Jana;


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Utorok 8. august 19.00 + Elena a Ladislav Labuda;

Piatok 11. august 19.00 + Štefan, Ján, Mária;

Nedeľa 13. august 09.30 + rod. Sedlákovej a Glodžákovej;Bukovinka

Streda 9. august 19.00 + rod. Glodžákovej;

Nedeľa 13. august 09.30 + Mária Pitoráková;

173 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page