top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 7. - 13. decembra

V druhom adventnom týždni slávime sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie. Pre františkánsku rodinu je to jeden z najväčších sviatkov. Nepoškvrnená je aj hlavnou patrónkou kustódie rehole minoritov na Slovensku.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 7. decembra - Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok 8 decembra - NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Nedeľa 13. decembra - 3. adventná nedeľa


VÝMENA RUŽENCOVÝCH KARTIČIEK V DRAVCIACH

Dnes bude výmena ružencových kartičiek. Pobožnosť z pandemických dôvodov nebude.


SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA

V utorok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok, ktorý treba zasvätiť tak, ako nedeľu. V Spišskom Štvrtku vás pozývame v tento deň na večeradlo s Pannou Máriou o 17.00 hod. Pobožnosť pripraví ruža pani Ľudmily Lučivjanskej.


ZIMNÉ KÁNTROVÉ DNI

Zimné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden. Témou je „Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete“.


VIANOČNÉ SPOVEDANIE

Nakoľko sa v tomto roku neplánuje spoločná vianočná spoveď, prosíme, aby ste využili možnosť vyspovedať sa počas adventu pred sv. omšou. Ak vám čas nevyhovuje, môžete kňazov osloviť aj po sv. omši. V Spišskom Štvrtku a v Dlhých Strážach budeme spovedať aj túto nedeľu (6. decembra) popoludní od 14.00 hod. do 16.00 hod. Na budúcu nedeľu (13. decembra) budeme popoludní spovedať v Spišskom Štvrtku, Dlhých Strážach aj v Dravciach.


MILODARY A ZBIERKY

V našich kostoloch prebieha až do utorka 8. decembra adventná zbierka na charitu. Milodary môžete odovzdať pri východe z kostola.


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pani MaryAnn Watt z USA venovala našej farnosti 8 100 USD. Za sprostredkovanie milodaru, ktorý je určený na pomoc pri splatení nášho dlhu, ďakujeme pátrovi Witoldovi Adamczykovi. Rodina Stanislava Petroviča obetovala na kostol 50 eur. Bohu známe osoby venovali spolu 120 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


DLHÉ STRÁŽE

Z krstu Janka Spišského obetovali príbuzní na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


ADVENTNÉ VÍNO Z KAPLNKY NANEBOVZATIA

Počas adventu si vo farskom kostole v sakristii môžete kúpiť omšové víno zo Spišského Štvrtku. Je veľmi kvalitné, vhodné na sviatočný stôl i ako pekný darček pre príbuzných, ktorých počas sviatkov navštívite. Cena jednej fľaše je 10 eur. Celý výťažok z predaja je určený ako milodar na údržbu a opravu nášho kostola a kaplnky.


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

8. decembra 18.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová

13. decembra 08.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová

11.00 hod. Jana Gáborová, Laura Borská

DLHÉ STRÁŽE

8. decembra 17.00 hod. Miroslava Lojková, Mária Lutterová, Anna Kováčová

13. decembra 08.15 hod. Mária Baluchová, Adriana Baluchová, Veronika Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Anna Oravcová, Renáta Lačná, Iveta Kroščenová, Lýdia Mirgová, Lucia Zummerová, Iveta Javorská

DRAVCE

Bašistová Eva, Koršalová Jana, Vodžáková Mária, Gibalová Katarína

DLHÉ STRÁŽE

Mária Šarišská, Silvia Kavuličová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 7. decembra

06.00 hod. (rorátna) Za dcéru Martinu (40. jubileum) a jej rodinu

Utorok 8. decembra

07.00 hod. + Terézia Bajtošová

18.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla a Alžbetu

Streda 9. decembra

06.00 hod. (rorátna) Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole

Štvrtok 10. decembra

18.00 hod. + Pavol, Jana, Milan

Piatok 11. decembra

18.00 hod. + Mária Bajtošová rod. Grešová

Sobota 12. decembra

18.00 hod. (Dom nádeje) Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana a jeho rodinu

Nedeľa 13. decembra

08.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Soskovú

11.00 hod. Prosba o Božie požehnanie pre Líviu (1. narodeniny)


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 7. decembra

17.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu a jej rodinu

Utorok 8. decembra

17.00 hod. + Štefan a Helena Bačoví

Štvrtok 10. decembra

17.00 hod. + z rodiny Bonkovej a Bobkovej

Nedeľa 13. decembra

08.15 hod. Za + rodičov Moniku a Martina Gibalových


DRAVCE

Utorok 8. decembra

17.00 hod. + Mária a Štefan Šarišský

Piatok 11. decembra

17.00 hod. + Mária Hricová

Nedeľa 13. decembra

09.30 hod. + Margita a František Špener,+ Pavol Dzurík


BUKOVINKA

Utorok 8. decembra

18.30 hod. + Peter Glodžák

Streda 9. decembra

17.00 hod.+ Helena Kramarčíková

Nedeľa 13. decembra

09.30 hod. + Jozef Glodžák

144 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page