top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 7. - 13. marca

Celý svet s napätím sleduje vojenský konflikt na Ukrajine. Je pekné, že k ľuďom na úteku sme nastavili kresťanskú tvár, pomáhame im a zahŕňame ich solidaritou. Pri našej modlitbe a pôste verme, že je to duchovná zbraň, ktorá je mocnejšia, ako hmotné prostriedky zla.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Nedeľa 13. marca - Druhá pôstna nedeľa


PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 18. apríla

BUKOVINKA: 22. mája

DLHÉ STRÁŽE: 8. mája


POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: piatok 18.00 hod., nedeľa 14.00 hod.

DRAVCE: piatok 17.00 hod., nedeľa 14.00 hod.

BUKOVINKA: piatok 17.00 hod., nedeľa 14.00 hod.

DLHÉ STRÁŽE: piatok 17.00 hod., nedeľa 14.00 hod.


ZBIERKA NA CHARITU

Dnes je jarná zbierka na charitu. Časť vyzbieraných prostriedkov je určená na pomoc utečencom z Ukrajiny. Ďakujeme, že pomáhate aj Ukrajincom ubytovaným na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

V minulom týždni sa začali práce na obnove kaplnky. Ďakujeme chlapom, ktorí prišli na brigádu. Reštaurátori odniesli do ateliéru aj oltár z dolnej kaplnky, jeho obnova bude stáť 6 650 eur.

Milodary: Bohu známa osoba venovala na obnovu kaplnky 50 eur. Pán Boh zaplať i za všetky milodary poslané na transparentný účet.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 13. MARCA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Ľuboš Bajtoš, Mária Bajtošová

11.00 hod. Mária Rákociová, Anna Palenčárová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Baluchová, Adriana Baluchová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ivana Slebodníková, Michaela Slavkovská, Erika Toporcerová, Alžbeta Bednárová, Jana Novotná, Janka Uhliariková


DRAVCE

Jozefčáková Martina, Vernarská Daniela, Jeleňová Mária, Bašistová Marta


DLHÉ STRÁŽE

Valéria Jurčíková, Adela Gibalová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 7. marca

06.30 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora

Utorok 8. marca

18.00 hod. Prosba o zdravie a B. požehnanie pre Bohu známych manželov

Streda 9. marca

06.30 hod. + Ladislav, Anna, Ján, Mária, Štefan

Štvrtok 10. marca

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + Marika Vernarská

Piatok 11. marca

18.00 hod. Za ZBP pre mamu, deti a vnúčatá z rod. Sagulovej a Jadutovej

Pobožnosť krížovej cesty

Sobota 12. marca - Dom nádeje

18.00 hod. + syn Pavol a rodičia Michal a Mária

Nedeľa 13. marca

08.00 hod. + Mária a Ján Toporcer, za živých i + z rodiny a za rod. Kosovú

11.00 hod. + Jozef Petrovič (ul. Zelená)

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


DRAVCE

Utorok 8. marca

17.00 hod. + Štefan a Anna a + syn Štefan

Piatok 11. marca

17.00 hod. + Ján Dvorčák (1.výr.smrti), + Mária Dvorčáková (2.výr.smrti)

Pobožnosť krížovej cesty

Nedeľa 13. marca

09.30 hod. Pro Populo

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


BUKOVINKA

Streda 9. marca

17.00 hod. + Vladimír Pitorák

Piatok 11. marca

Pobožnosť krížovej cesty

Nedeľa 13. marca

09.30 hod. Za zdravie Heleny a Jána

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 7. marca

17.00 hod. Za ZBP pre rod. Kočišovú, Petákovú, Petrovskú

Štvrtok 10. marca

17.00. hod. Za + z rod. Tobiasovej

17.30 - 18.00 hod. Eucharistická adorácia

Piatok 11. marca

17.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

Nedeľa 13. marca

08.15 hod. Za rod. Kramarčíkovú

14.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty

213 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page