top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 7. - 13. septembra

Minulý týždeň sme si v Spišskom Štvrtku pripomenuli 70. výročie Barbarskej noci. Ďakujeme obecnému úradu i všetkým, ktorí nám rozličným spôsobom pomohli túto spomienkovú udalosť zorganizovať. Vážime si, že naše pozvanie prijali aj veriaci z filiálok a z Hrabušíc.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 7. septembra - Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka

Utorok 8. septembra - Narodenie Panny Márie, sviatok

Sobota 12. septembra - Najsv. mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Nedeľa 13. septembra - 24. nedeľa cez rok


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ V DRAVCIACH

Dnes o 14.00 hod. vás pozývame na ružencovú pobožnosť a výmenu kartičiek.


ADORÁCIA ZA RODINY

V tomto týždni obnovujeme adorácie za rodiny. Budeme pri nich prosiť za požehnanie a duchovné uzdravenie našich rodinných spoločenstiev.

DLHÉ STRÁŽE - pondelok 18.30 hod.

DRAVCE - utorok 18.30 hod.

BUKOVINKA - streda 18.30. hod.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - štvrtok 17.00 hod.


VÝROČNÁ CELODENNÁ POKLONA V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

V piatok 11. septembra je v Kostole sv. Ladislava výročná celodenná poklona. Pozývame všetkých obyvateľov Spišského Štvrtku, aby sa prišli pokloniť Pánu Ježišovi. Zvlášť prosíme, aby toto pozvanie prijali rodiny s deťmi. Poklona sa začne pobožnosťou o 9.00 hod. O 12.00 hod. vás pozývame na dennú modlitbu breviára. Od 14.30 do 16.00 hod. bude adorácia prerušená kvôli sobášu. Poklonu ukončíme pobožnosťou o 17.45 hod. Prosíme spoločenstvá alebo aj jednotlivcov, aby sa napísali na služby počas poklony tak, aby Najsvätejšia sviatosť nikdy nebola v kostole sama.


RELIKVIE SV. KRÍŽA V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Na budúcu nedeľu 13. septembra budú pri sv. omši o 11.00 hod. k verejnej úcte vystavené relikvie Svätého kríža. Na záver omše budeme s relikviami udeľovať požehnanie vašim rodinám. Pozývame aj veriacich z filiálok.


PRIHLÁŠKY NA 1. SV. PRIJÍMANIE A NA BIRMOVKU

Prihlášky na prvé sv. prijímanie a k príprave na birmovku si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Treba ich doniesť vyplnené najneskôr do 19. septembra. Prípravu na birmovanie môžu začať deviataci a prváci na stredných školách. Môžu sa prihlásiť aj dospelí, budeme ich pripravovať v osobitnej skupine.


ČASOPIS REBRÍK

Vydavateľstvo Don Bosco ponúka predplatné detského katolíckeho časopisu Rebrík. Môžete ho objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrík.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962029.


MILODARY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Zo svadby Dominika Toporcera a Martiny Varjuovej obetovali na kostol 50 eur. Bohuznáme osoby obetovali v minulom týždni na kostol spolu 320 eur. Pán Boh zaplať.


ZBIERKA NA DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD

Minulú nedeľu ste mali možnosť prispieť na fungovanie DKÚ. Vyzbieralo sa 394,87 eur.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - 155,87 eur

DRAVCE - 131,10 eur

DLHÉ STRÁŽE - 72,50 eur

BUKOVINKA - 35,40 eur


ZBIERKA NA BOŽÍ HROB

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Boží hrob, ktorá bola na Veľkú noc kvôli pandémii odložená.


ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POTRIEB

Dnes sa v našej farnosti končí charitná zbierka školských potrieb. Ďakujeme za vaše milodary.


SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ

Jozef Kacvinský a Dagmara Steinerová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 13. SEPTEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Monika Mirgová, Kristína Slaninová; 11.00 hod. Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš

DLHÉ STRÁŽE

Peter Gibala, Adriana Baluchová, Mária Kelnerová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Keďže v sobotu nikto neprišiel upratať kostol, dovoľujeme si poprosiť opäť tú istú skupinu: Mária Lehocká, Lenka Lačná, Jolana Bobeková, Anna Oravcová, Miriam Gajová, Emília Hricová. Ďakujeme pani Ružene Pechovej, ktorá bola ochotná prísť a kostol poumývať.

DRAVCE

Kožíková Jana, Kožíková Janka, Krupinská Mariana, Krupinská Mária

DLHÉ STRÁŽE

Katarína Bačová, Mária Bačová, Katarína Faltinová


OMŠOVÉ INTENCIE V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Nakoľko ste po otvorení kostolov priniesli veľmi veľa úmyslov sv. omší, v posledných týždňoch sme už ďalšie úmysly nechceli prijímať. Situácia je už trocha lepšia, úmysly môžete opäť prinášať v obálkach spolu s milodarom. Prosíme však, aby ste dodržali tieto zásady:

  1. Úmysel odovzdajte osobne správcovi farnosti, p. Jozefovi. Obálky nechané v poštovej schránke či ponechané na stole v kancelárii alebo v sakristii nebudeme zapisovať ani slúžiť.

  2. Dátum na obálku napíšte, len ak máte termín omše spojený so životným jubileom, jubileom manželstva, alebo v prípade omší za zosnulých ak sú spojené s prvým alebo okrúhlym výročím smrti. Všetky ostatné úmysly zapíšeme a budeme slúžiť podľa poradia, v akom sme ich prijali.

  3. Prijmeme od vás vždy iba jeden úmysel - nasledujúci až po tom, ako bude váš úmysel odslúžený.

Veríme, že ak budeme tieto zásady dodržiavať, nikto nebude musieť čakať na odslúženie sv. omše niekoľko mesiacov.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ V DŇOCH 7. - 13. SEPTEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 7. septembra

06.30 hod. kaplica Za + členov rodiny Csákyovcov

Utorok 8. septembra

18.00 hod. + Jozef Sagula a jeho rodičia Ján, Mária a rehoľná sestra Anastázia

Streda 9. septembra

18.00 hod. + mama a súrodenci Edita, Štefan, Cyril

Štvrtok 10. septembra

18.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Piatok 11. septembra

18.00 hod. + Mária Hnátkovičová (výročná)

Sobota 12. septembra

18.00 hod. Dom nádeje Za zdravie a Božie požehnanie pre otca Laca Mirgu

Nedeľa 13. septembra

08.00 hod. + Anna Hudáčková (výročná)

11.00 hod. Poďakovanie za 70 rokov života Márie a prosba o zdravie a Božie

požehnanie pre celú rodinu.

DRAVCE

Utorok 8.septembra

19.00 hod. + Matej, Mária, Jozef

Piatok 11. septembra

19.00 hod. +Štefan Novotný

Nedeľa 13. septembra

09.30 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 7. septembra

19.00 hod. + Tomáš, Helena, Juraj Baluchoví

Štvrtok 10. septembra

19.00 hod. Za zdravie a Božie pož. pre manželov Jozefa a Máriu a ich rodinu

Nedeľa 13. septembra

08.15 hod. + Terézia


BUKOVINKA

Streda 9. septembra

19.00 hod. + Jozef Glodžák

Nedeľa 6. septembra

09.30 hod. Prosba o Božie pož. a potrebné milosti pre rodičov Vladimíra a Ľudmilu


103 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page