top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 7. - 14. apríl
1. Liturgický kalendár:

Pondelok – Slávnosť Zvestovania Pána – prenesená z 25. marca;

Štvrtok – Spomienka Sv. Stanislava, biskupa, mučeníka;

Budúca nedeľa je Tretia veľkonočná nedeľa.

 

2. Dnes je Druhá veľkonočná nedeľa – Sviatok Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. bude Hodina Milosrdenstva a po nej výmena ružencových kartičiek. Od tohto týždňa sv. omše na filiálkach budú o 19.00 hod.

 

3. V pondelok o 18.00 bude na fare stretnutie Rodinného spoločenstva. Pozývame všetky rodiny, ktoré majú záujem o spoločnú modlitbu a vzájozmné delenie sa skúsenosťami.

 

4. Pripomíname že po sviatočnej prestávke sa už budú konať naše pravidelné poklony pred Oltárnou Sviatosťou: v pondelok o 18.00 za rodiny a vo štvrtok za povolania.

 

5. V tomto týždni bude po sv. omši stretnutie miništrantov: v Spišskom Štvrtku v stredu, v Dlhých Strážach vo Štvrtok a v Dravciach v piatok.

6. V piatok o 17.00 hod. bude spevokol pre deti a o 18.00 hod. detská sv. omša.

 

7. Na budúcu nedeľu začneme voľby do Farskej Hospodárskej Rady a do Farskej Pastoračnej Rady. Hospodárske rady budeme voliť samostatne v každej obci po tri osoby, dve osoby budú menované farárom. Pastoračná Rada bude spoločná pre celú farnosť. Z úradu budú do nej patriť delegát duchovných osôb pôsobiacich vo farnosti, kostolníci jednotlivých kostolov a kantori. Rada sa bude skladať z 25 členov: 9 z úradu, 12 z volieb (2 Bukovinka, po 3 Dravce a Dlhé Stráže, 4 Sp. Štvrtok) 4 osoby budú menované farárom. Na budúcu nedeľu budú rozdané opečiatkované lístky na hlasovanie, ktoré si zoberiete domov a o týždeň ich prinesiete a vhodíte do pripravenej hlasovacej urny. Hlasujú len osoby, ktoré ukončili 18. rok života a bývajú vo farnosti. Zvolený môže byť veriaci, ktorý ukončil 18 rokov života, je pobirmovaný, aktívne sa zapája do života farnosti a žije v eucharistickej jednote s Cirkvou (môže pristupovať k sviatostiam). Hlasovacie lístky odovzdávame vo svojej obci. Zvolení budú tí, ktorí získajú najviac hlasov. Hlasy bude rátať volebná komisia.

 

8. Rádio Lumen 4. mája pozýva na púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove. Záujemcovia sa môžu hlásiť v sakristii, alebo na telefónnom čísle 0902 122 985.

 

9. Ekonomické záležitosti: Na kostol z krstu Simona a Olívie Slávkovských venovali 200 eur.

 

10. Lektorská služba na budúcu nedeľu:  8.00 Ľuboš Bajtoš, Timea Jurčová;

                                                                        11.00 Ema Bajtošová, Miška Švedová;

 

11. Upratovanie kostola: Anna Brozáková, Marcela Bašistová, Anna Sosková, Veronika Šefčíková, Danka Škovránová, Alexandra Semková;

 

12. Úmysly sv. omší:

Pondelok 8. apríl      08.00  Za zdravie a Božie pož. pre Martina a rod. Toporcerovú;

Utorok 9. apríl          18.00  + Miroslav, Roman;

Streda 10. apríl         18.00  + František a Veronika;

Štvrtok 11. apríl        18.00  + Joškár Mirga;

Piatok 12. apríl          18.00  + manžela;

Sobota 13. apríl        18.00   + Justína, Štefan; sv. omša v Dome nádeje

Nedeľa 14. apríl        08.00   Poďakovanie za 60. r. života s prosbou o Božie pož. pre rodinu;

                                    11.00   Za zdravie a Božie pož. rod. Bajtošovej;

Dlhé Stráže

Služba lektorov: Adriana Baluchová, Anna Kováčová, Slavomíra Bendžalová;

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 8. apríl    19.00   Na poďakovanie za zdravie a 40 r. života Štefana Faltina;

Štvrtok 11. apríl      19.00   Za zdravie a Božie pož pre Štefana a rod. Tomečkovú;

Nedeľa 14. apríl      08.15   + Jozef Bonk;

 

Dravce

Upratovanie kostola: Friedmanová Zuzana, Chraščová Magdaléna, Šupolová Dobroslava;

 

Úmysly sv. omší:

Utorok 9 . apríl   19.00   + Jozef a Helena Bašista;

Piatok 12. apríl   19.00   Za zdravie a Božie pož. pre rod. Sliepkovú;

Nedeľa 7. apríl    09.30  Za veriacich farnosti;

 

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Streda 10. apríl     19.00  Za zdravie a Božie pož. pre syna Štefana – 60 rokov života;

Nedeľa 14. apríl    09.30  Za zdravie a Božie pož. pre krstnú dcérku Ivetku;

146 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page