top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 8. - 14. júna

Ďakujeme ženám, ktoré sa v uplynulých dňoch postarali o výsadbu kvetov okolo farského kostola, ako aj o upratanie fary. Blíži sa sviatok Božieho tela, prvé sv. prijímanie i sviatok sv. Ladislava, patróna našej farnosti, ak nám to počasie dovolí, pokúsime sa teraz intenzívnejšie zadbať o prostredie okolo nášho chrámu. Slávnostným kazateľom na odpuste v nedeľu 28. júna bude páter Lucián Bogucki, kustód rehole minoritov na Slovensku.

1. Liturgický kalendár

Pondelok 8. júna, ľubovoľná spomienka na bl. Mikuláša z Gesturi, rehoľníka

Utorok 9. júna, ľubovoľná spomienka na sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi

Štvrtok 11. júna, slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Piatok 12. júna, ľubovoľná spomienka bl. Jolandy Uhorskej, rehoľníčky

Sobota 13. júna, sviatok sv. Antona Paduánskeho, kňaza a rehoľníka

Ndeľa 14. júna, 11. nedeľa v roku A


2. Nové hygieniecké opatrenia

Od minulého týždňa platia nové hygienické opatrenia. V kostole môžeme sedieť do šachovnice tak, aby bolo obsadené každé druhé miesto. Naďalej treba nosiť rúško, dezinfikovať si ruky, dodržiavať rozostupy. Sv. prijímanie sa podáva iba na ruku (s výnimkou ľudí, čo majú choré ruky, tí však musia pristúpiť k prijímaniu ako poslední). Pripomíname, že do kostola nesmú vstupovať ľudia, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, kýchanie, zvýšená teplota atď.) ani ľudia, ktorí majú byť v karanténe. Podrobnejšie smernice nájdete na našej farskej stránke.


3. Stretnutie rok po birmovke

V pondelok uplynie rok od poslednej birmovky v našej farnosti. Pri tejto príležitosti pozývame mladých (nielen) po birmovke na spoločné stretnutie na faru do Spišského Štvrtku so začiatkom o 17.00 hod.


4. Príprava dospelých na sviatosť birmovania

V stredu po sv. omši sa začne v Spišskom Štvrtku príprava dospelých na prijatie sviatosti birmovania. Táto príprava je určená pre tých, čo v mladosti neboli pobirmovaní, preto nemajú zavŕšený proces kresťanskej iniciácie a bez birmovky nemôžu byť ani krstnými rodičmi. Stretnutie bude prebiehať každý týždeň na fare. Príprava môže byť ukončená birmovkou v jesennom termíne.


5. Preskúšanie detí pred prvým sv. prijímaním

Deti, ktoré chcú ísť na prvé sv. prijímanie a ešte neboli preskúšané, môžu s rodičmi prísť na faru v Spišskom Štvrtku v pondelok, utorok alebo v stredu od 16.00 hod. do 17.00 hod. V Dravciach môžeme deti preskúšať aj v utorok po sv. omši. Zoznam v stredu definitívne uzavrieme. Tí, ktorí skúšku neabsolvujú, budú zaradení do prípravy o rok. V stredu o 17.00 hod. bude na fare stretnutie detí a nácvik spevu. V sobotu, na sviatok sv. Antona, bude pri večernej sv. omši požehnanie prvoprijímajúcich detí a posledné stretnutie s rodičmi, na ktorom deti dostanú biele rúcha. Prosíme, aby všetci prišli a priniesli aj potvrdenie o absolvovaní skúšky. Rodičia detí, ktoré boli pokrstené v inej farnosti, nech prinesú ich krstné listy.


6. Božie telo

Vo štvrtok je Slávnosť najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Adorácia pred sv. omšou v Spišskom Štvrtku nebude. V prípade priaznivého počasia bude po sv. omšiach vo všetkých kostoloch procesia s Najsvätejšou sviatosťou. Prosíme, aby ste podľa vašich zvykov pripravili štyri oltáriky a zorganizovali nosenie baldachýnu, sôch a zástav. Dievčatá si môžu priniesť košíky s lupienkami kvetov. Nácvik miništrantov bude pol hodiny pred sv. omšou. Ak nebude dobré počasie, nahradíme procesiu eucharistickou poklonou vnútri v kostoloch.


7. Milodary a mimoriadna zbierka na opravu farského kostola

Z pohrebu pani Terézie Bajtošovej obetovala rodina na kostol 100 eur.

Novomanželia Magyaroví obetovali 100 eur.

Bohuznámi darcovia obetovali v minulom týždni spolu 900 eur.


Náš farský kostol už nie je v najlepšom stave. Mnohí z vás prejavujú vôľu začať s jeho komplexnejšou obnovou, ale prostriedky z nedeľných zbierok stačia iba na jeho bežnú údržbu a menšie opravy. Vidiac vašu snahu pomáhať, požiadali sme otca biskupa o dovolenie zorganizovať mimoriadnu zbierku na opravu Kostola sv. Ladislava a Kaplnky nanebovzatia Panny Márie. Zbierka bude prebiehať pravidelne v tretiu nedeľu mesiaca, teda začne sa na budúci týždeň po sv. omši. Výťažok spolu s milodarmi od turistov budeme odkladať na sporenie, z ktorého budeme financovať jednotlivé opravy. O výške vyzbieraných prostriedkov a spôsobe ich použitia vás budeme vždy informovať vo farských oznamoch a na farskej stránke. Pán Boh zaplať za každú pomoc.


8. ZUŠ v Spišskom Štvrtku

ZUŠ sv. Jána Nepomuckého v Klčove ponúka v budúcom školskom roku pre žiakov základných škôl možnosť prihlásiť sa na štúdium v týchto predmetoch: hra na klavír, organ, keyboard, gitaru a spev. Výučba bude prebiehať v Spišskom Štvrtku.

Prihlásiť sa môžete do konca júna každý piatok od 14.00 - 16.00 hod. v triede pod farským úradom v Spišskom Štvrtku alebo na tel. čísle 0903 523 011.


9. Úmysly sv. omší


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 8. júna, kaplica

06.30 hod. Za živých členov rodiny Csákyovcov

Utorok 9. júna

18.00 hod. + rodičia Martin a Katarína

Streda 10. júna

18.00 hod. + rodičia Jozef a Jozefína

Štvrtok 11. júna

18.00 hod. + brat Vincent (výročná)

Piatok 12. júna

18.00 hod. + krstní rodičia Ján a Anna

Sobota 13. júna

18.00 hod. + syn Peter a rodičia Garčároví a Toporceroví

Nedeľa 14. júna

08.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a dar viery pre deti a vnúčatá

11.00 hod. Za zdravie a pokoj v rodine pre Petra Mirgu, ktorý sa dožíva 60 rokov

16.00 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)


DRAVCE

Utorok 9. júna

19.00 hod. + Mária Dubecová

Štvrtok 11. júna

19.00 hod. + Helena, Ján a Viera

Piatok 12. júna

19.00 hod. + Ján Jozefčák

Nedeľa 14. júna

08.00 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

09.30 hod. + Štefan Novotný


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 8. júna

19.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Krátku a Diabelkovú

Štvrtok 11. júna

19.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Baluchovú a Petrek

Nedeľa 14. júna

08.15 hod. Za požehnanie celej rodiny Šarišskej

16.00 hod. Za odvrátenie pandémie

135 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentáře


bottom of page