top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 9. - 15. augusta

V nedeľu 15. augusta slávime v Spišskom Štvrtku tzv. "veľký odpust". Úcta k sv. Ladislavovi, ktorý bol v stredoveku tak obľúbeným svätcom, ustúpila u nás do úzadia po roku 1556, keď štvrtocký farár Cyprián prijal luteránsku reformáciu a farský kostol prestal byť katolíckym. Počas obdobia, ktoré trvalo viac ako sto rokov, slúžila katolíkom zo širšieho okolia jedine Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie. Toto tajomstvo sa odvtedy nám všetkým hlboko vrylo do sŕdc. Spoločne ho oslávime počas najbližšieho víkendu.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 9. augusta - Sv. Terézie Benedikty od Kríža, patrónky Európy, sviatok

Utorok 10. augusta - Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Streda 11. augusta - Sv. Kláry, panny, sviatok

Sobota 14. augusta - Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, sviatok

Nedeľa 15. augusta - NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť


ODPUST V KAPLNKE NANEBOVZATIA

Na budúcu nedeľu je odpustová slávnosť v Kaplnke Nanebovzatia v Spišskom Štvrtku. Srdečne pozývame na odpustovú sv. spoveď v sobotu od 15.00 hod. Sv. omšu z vigílie slávnosti budeme sláviť v sobotu večer o 18.00 hod. v kostole. Ženy a dievčatá nech nazbierajú kytice byliniek a poľných kvetov, ktoré im v sobotu večer pri sv. omši požehnáme. V nedeľu bude slávnostná sv. omša vo farskom kostole o 11.00 hod. s Jakubomrafaelom Patayom, misionárom milosrdenstva z rehole kapucínov. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí pripravia túto slávnosť v duchu vašich tradícií. Z príležitosti odpustu usporiadame aj jarmok, na ktorom môžete predávať vlastné výrobky. Výťažok jarmoku pôjde na reštaurovanie Kaplnky Nanebovzatia. Ak chcete niečo do jarmoku ponúknuť, kontaktujte pátra Jozefa počas týždňa, do piatku.


ODPUST V BUKOVINKE

V nedeľu 22. augusta bude v Bukovinke o 11.00 hod. odpustová slávnosť, sviatok Panny Márie, Kráľovnej. Hosťujúcim kazateľom bude dp. Gustáv Botúr, kňaz spišskej diecézy. Pôsobí v Spišskom Štiavniku, kde sa venuje pastorácii chorých a starých ľudí.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Filip Halcin a Mária Baluchová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Dávid Kováč a Martina Hardoňová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

3. Jozef Sýkora a Nela Mirgová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: Bohu známa rodina venovala na kostol 200 eur, pani Anna Ungherová venovala na obnovu kaplnky 50 eur.

DRAVCE

Milodary: v minulom týždni bez milodarov.

BUKOVINKA

Milodary: rodina Jána Dunajčana venovala na nový zvon 200 eur.


DLHÉ STRÁŽE

Milodary: v minulom týždni bez milodarov.

Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114

SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 15. AUGUSTA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Monika Mirgová, Anna Brozáková

11.00 hod. Natália Bajtošová, Milan Podolinský

​DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Antónia Balocká, Veronika Bendžalová


UPRATOVANIA KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Záhradná: Viera Slamená, Alžbeta Kukurová, Michaela Kukurová, Mária Jakubcová, Danka Toporcerová, Jarmila Javorská


DRAVCE

Korbová Alena, Labancová Eva, Nogová Ľudmila, Škovirová Anna


DLHÉ STRÁŽE

Anna Faltinová, Agáta Faltinová

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 9. augusta kaplica

06.30 hod. Za + členov rodiny Csákyovcov

Utorok 10. augusta

18.00 hod. Za zdravie a B. pož. pre Martu a jej rodinu

Streda 11. augusta

06.30 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov

Štvrtok 12. augusta

18.00 hod. + rodičia Ján a Mária a + reh. sestra Anastázia

Piatok 13. augusta

18.00 hod. + Ladislav a Danka

Sobota 14. augusta farský kostol

18.00 hod. + manžel František, rodičia a súrodenci

Nedeľa 15. augusta

08.00 hod. Prosba o milosť, B. pož. a zdravie pre syna Františka

11.00 hod. Na úmysel celebranta

DRAVCE

Utorok 10. augusta

07.30 hod. + Mária Garčárová

Piatok 13. augusta

19.00 hod. + Mária a Ján Dvorčák

Nedeľa 15. augusta

09.30 hod. + Mária a Jozef Dubec


BUKOVINKA

Streda 11. augusta

19.00 hod. + Michal a Mária Liškoví

Nedeľa 15. augusta

09.30 hod. + Jozef Glodžák

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 9. augusta

19.00 hod. Za + súrodencov Mateja, Martina, Cyrila, Milana

Štvrtok 12. augusta

07.30 hod. Za zdr. a B. pož. pre rodiny Gibalovú, Dunčkovú a Podhorskú

Nedeľa 15. augusta

08.15 hod. Za zdravie a B. pož. Eleny (75. jubileum)

152 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page