top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 19. - 25. októbra

V čase prísnych protipandemických opatrení funguje farnosť podľa zásad, ktoré sme minulý týždeň uverejnili na našej internetovej stránke. Veriaci sú dišpenzovaní od povinnosti fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Povzbudzujeme teda rodiny k spoločnej modlitbe a k sledovaniu sv. omší cez masmédia. Prosíme rodičov birmovancov a prvoprijímajúcich detí, aby im vytvorili doma prostredie vhodné pre duchovný rast. Birmovanci dostávajú katechézu a materiál na učenie prostredníctvom emailu.

  • Na bohoslužbách sa okrem kňaza a kostolníka môžu zúčastniť 4 osoby z rodiny, ktorá dala odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel. Omše zo Spišského Štvrtku a z Dlhých Stráží vysielame online. Viac info tu...

  • Farský kostol je k súkromnej poklone otvorený v nedeľu od 8.00 do 11.00 hod. (možnosť prijať sv. prijímanie). Viac info tu...

  • Sv. spoveď vysluhujeme kedykoľvek po telefonickom dohovore.

  • Chorých navštevujeme na základe telefonického dohovoru.

  • Úmysly sv. omší prijímame nachystané v zalepenej obálke spolu s omšovým milodarom na farskom úrade alebo (na filiálkach) prostredníctvom kostolníkov.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok 22. októbra - sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka

Piatok 23. októbra - Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka

Nedeľa 25. októbra - 30. nedeľa cez rok


ZBIERKA NA MISIE

Zbierka na misie, ktorá mala byť v nedeľu 18. októbra, prebehne v tomto roku online spôsobom. AK chcete poslať svoj milodar, potrebné informácie nájdete na našej internetovej stránke (tu...).


POĎAKOVANIE

Ďakujeme manželom Dvorčákovcom za obnovu procesiových svietnikov v draveckom kostole i za vyhotovenie nového kľúča od historického zámku na dverách kostola.


PRÁCE VO FARNOSTI

V budúcom týždni budú v Dravciach i v Spišskom Štvrtku pokračovať práce na oprave zvonov.


OHLÁŠKY V BUKOVINKE

Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Hamburg a Patrícia Hamburgová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostný manželský zväzok, nech to ohlási na farskom úrade.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ V NASLEDUJÚCOM TÝŽDNI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - bohoslužby možno sledovať prostredníctvom internetu (kliknite sem)

Pondelok 19. októbra

07.30 hod. + rodičia Kukuroví, Novotní, a starí rodičia Petríkoví

Utorok 20. októbra

07.30 hod. + Štefan Roth

Streda 21. októbra

07.30 hod. + sestra, otec, svokra, starí rodičia

Štvrtok 22. októbra

07.30 hod. + František a + z rodiny Sagulová

Piatok 23. októbra

07.30 hod. na úmysel dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora

Sobota 24. októbra

18.00 hod. + rodičia Anna a Vojtech Bordiga a svokrovci Mária a Ján Toporcer

Nedeľa 25. októbra

Sv. omša vo farskom kostole nebude.


DRAVCE

Utorok 20. októbra

17.00 hod. + Mária, Ján a Jozef

Piatok 23. októbra

17.00 hod. + Štefan Petrovič

Nedeľa 25. októbra

09.30 hod. + Pavol Šofranec


DLHÉ STRÁŽE - bohoslužby možno sledovať prostredníctvom internetu (kliknite sem)

Pondelok 19. októbra

17.00 hod. Za + otca Jozefa a brata Eduarda

Štvrtok 22. októbra

17.00 hod. Za Mariana a jeho rodinu

Nedeľa 25. októbra

08.15 hod. Za rodinu Tomečkovú

BUKOVINKA

Streda 21. októbra

17.00 hod. + manžel Ján a rodičia Mária a Michal

Nedeľa 25. októbra

11.00 hod. + Helena Kramarčíková258 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page