top of page
  • P. Tomáš M. Vlček

Veľký týždeň v našej farnosti

Slávenie svätých omší

Sväté omše slávime v čase pandémie v našej farnosti neverejným spôsobom. Omšu Kvetnej nedele a liturgické obrady Veľkonočného trojdnia vo farskom kostole môžete tentokrát sledovať prostredníctvom internetu. Živý prenos je neprestajne k dispozícii na webstránke:

Program online bohoslužieb z kostola v Spišskom Štvrtku


Nedeľa 5. apríla

KVETNÁ NEDEĽA

08.00 hod. Sv. omša s požehnaním ratolestí.

Posvätené ratolesti si môžete od 10.00 hod. vyzdvihnúť pri hlavnom vchode do kostola.

Štvrtok 9. apríla

ZELENÝ ŠTVRTOK

07.00 hod. Liturgia hodín: posvätné čítania a ranné chvály

17.00 hod. Sv. omša, pamiatka Pánovej večere

Piatok 10. apríla

VEĽKÝ PIATOK

07.00 hod. Liturgia hodín: posvätné čítania a ranné chvály

15.00 hod. Obrady Veľkého piatku

Sobota 11. apríla

BIELA SOBOTA

07.00 hod. Liturgia hodín: posvätné čítania a ranné chvály

19.30 hod. Veľkonočná vigília

Nedeľa 12. apríla

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08.00 hod. Sv. omša

Prísny pôst na Veľký piatok

Pripomíname, že na Veľký piatok sme viazaní prísnym pôstom a zdržiavame sa mäsitého pokrmu. V praxi to znamená, že mäso z jedálnička vyradíme úplne, do sýta jeme iba raz denne, okrem toho môžeme ešte dvakrát niečo zjesť. Prísny pôst neviaže starých ľudí, malé deti a chorých (napr. cukrovka).

Požehnanie veľkonočných pokrmov

Liturgické požehnanie veľkonočných pokrmov sa v tomto roku v našich kostoloch neorganizuje. Tento obrad môžete pri stolovaní nahradiť nasledujúcou modlitbou pred jedlom:

Pane Ježišu, po svojom vzkriesení si sa zjavil svojim učeníkom a jedol si s nimi. Aj nás pozývaš k svojmu stolu na sviatostnú hostinu. Prosíme ťa, daj, nech sú nám aj tieto pokrmy znamením tvojho požehnania a tvojej lásky. Prijmi pozvanie do našich domovov. Zostávaj s nami a daj, nech stále pociťujeme tvoju prítomnosť a tvoje požehnanie. Posilňuj v našich domovoch vzájomnú lásku, ktorá pramení z tvojho veľkonočného víťazstva nad smrťou, zlom a hriechom. Priveď nás všetkých na nebeskú hostinu, kde žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.


Potom môžete jedlo pokropiť svätenou vodou.


Vysluhovanie sviatosti zmierenia

O vyslúženie sviatosti zmierenia požiadalo dosiaľ len veľmi málo veriacich.


Naďalej platí, že kto sa vyspovedať chce, bude mu to umožnené, pokiaľ to kňazi budú fyzicky zvládať. Je potrebné zachovať cirkevné normy i odporúčania hygienikov. Na sv. spoveď prichádzajte len po telefonickom dohovore s kňazom, v presne dohodnutom čase. Zabránime tak tvoreniu radov a čakajúcich skupín. Obrad sv. spovede má prebehnúť v exteriéri mimo budovy. Penitent i kňaz majú mať rúško a musia dodržať bezpečnú vzdialenosť.

Po telefonickom dohovore sme ochotní prísť vás vyspovedať aj na filiálky. Spoveď prebehne na kostolnom dvore alebo na inom vopred dohodnutom mieste.

Návšteva chorých

Chorých v čase epidemiologických opatrení nenavštevujeme. Väčšina patrí do rizikovej skupiny, pre ktorú by bola prípadná nákaza novým koronavírusom smrteľným nebezpečenstvom. V prípade vážnej potreby alebo v ohrození života nás však môžete telefonicky kontaktovať a navštívime vás.

Naša rehoľná komunita vám vyprosuje

požehnané Veľkonočné sviatky

a ostáva s vami spojená v modlitbách


bratia minoriti


Úmysly sv. omší na tento týždeň


Pondelok 6. apríla

1. Za Annu Stašovú

2. Za duše v očistci

3. + Anna a Ladislav Maľak


Utorok 7. apríla

1. + Milan

2. Ján a Margita Koršalová

3. Za odvrátenie epidémie


Streda 8. apríla

1. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov minoritského rádu

2. + rodičia

3. + Emil


Štvrtok 9. apríla

1. + Jozef

2. + Jana a ostatní + z rodiny Lorkovej

3. Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Škovirovú

Piatok 10. apríla

Sväté omše sa neslávia


Sobota 11. apríla

1. + Štefan Roth

2. + Anežka, Ján a Viliam

3. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kurucovú

Nedeľa 12. apríla

1. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

2. + Anna a Ján Vernarskí

3. Za súrodencov z rodiny Faltinovej a za ich rodiny

210 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page