top of page
  • br. Jozef

Veľký týždeň 3. - 9. apríla

Veľký týždeň sústredí v sebe niekoľko dní, počas ktorých prežívame najdôležitejšie tajomstvá kresťanského života. Teraz by mal celý svet na chvíľu zastať, aby človek naplno precítil hĺbku nového rozmeru, ktorým Boh obdaroval svet svojou obetou na kríži. Všetkým prajeme krásne prežitie prichádzajúcich sviatočných momentov!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok 6. apríla - Zelený štvrtok

Piatok 7. apríla - Veľký piatok

Sobota 8. apríla - Biela sobota

Nedeľa 9. apríla - Veľkonočná nedeľa


NÁCVIK DETÍ

Prvoprijímajúce deti zo Spišského Štvrtku budú mať nácvik slávnosti dnes po krížovej ceste v dolnej sálke na fare.


ZMENA ČASU BOHOSLUŽIEB

Keďže dni sa už predĺžili, od pondelka 3. apríla prejdeme na letný poriadok a pravidelné bohoslužby budú vo filiálnych kostoloch bývať v týždni opäť až o 19.00 hod.


VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ CHORÝCH

Chorých, ktorí nevládzu dôjsť do kostola, navštívime v stredu. Ak chcete ešte niekoho nahlásiť, urobte to čím skôr. Ak potrebujete iný termín, alebo upresniť čas návštevy, dohodnite sa s kňazmi telefonicky.


ÚPLNÉ ODPUSTKY VO VEĽKONOČNOM TROJDNÍ

Vstúpili sme do Veľkého týždňa. Prežime tento čas v duchovnom sústredení ako príležitosť na získanie veľkých milostí. Po veľkonočnej sv. spovedi môže úplné odpustky získať každý:

1. kto sa na Zelený štvrtok po večernej omši na pamiatku Pánovej večere pomodlí strofy piesne Ctíme túto sviatosť slávnu počas slávnostného prenesenia Najsvätejšej sviatosti.

2. kto sa nábožne zúčastní na poklone Svätému krížu počas slávnostného liturgického úkonu na Veľký piatok utrpenia a smrti Pána.

3. kto si pri slávení Veľkonočnej vigílie alebo vo výročný deň svojho krstu obnoví svoje krstné sľuby.


MISSA CHRISMATIS

Na Zelený štvrtok sa všetci kňazi našej diecézy stretnú s diecéznym administrátorom na spoločnej sv. omši v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule o 09.00 hod. Pri tejto sv. omši budú posvätené oleje, ktoré sa používajú pri vysluhovaní sviatostí v našich kostoloch. Na túto slávnosť vás srdečne pozývame.


LITURGIA HODÍN VO FARSKOM KOSTOLE

Na Veľký piatok a Bielu sobotu pozývame zúčastniť sa na modlitbách liturgie hodín spolu s kňazmi a rehoľníkmi vo farskom kostole v Spišskom Štvrtku. Ranné modlitby budú o 07.00 hod. a poludňajšie o 12.00 hod. Tí, ktorí používajú modernejšie telefóny, si môžu stiahnuť voľne dostupnú aplikáciu Breviár.


PRIKÁZANÝ DEŇ POKÁNIA

Veľký piatok je v Cirkvi deň pokánia, nemá sa jesť mäsitý pokrm a viaže nás aj prísny pôst, čiže do sýta sa máme najesť iba raz, okrem toho možno ešte dvakrát niečo zjesť. Prísny pôst nezaväzuje tých, ktorí ho nedokážu dodržať zo zdravotných dôvodov alebo pre slabosť vysokého veku (viac ako 60 rokov). Na Bielu sobotu pôst nie je prikázaný, ale odporúča sa držať ho až do konca veľkonočnej vigílie. Po nej je už vhodné slávnostne stolovať a jesť požehnané veľkonočné pokrmy.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známe osoby venovali na kostol 200 eur. Veriaci farnosti Ptičie obetovali na obnovu našej kaplnky 4 225 eur. Ďakujeme za všetky milodary aj tie, ktoré posielate na transparentný účet našej kaplnky.


CELOSLOVENSKÁ ZBIERKA

Minulý týždeň bola zbierka Pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

V našej farnosti sa vyzbieralo 803 eur. (Spišský Štvrtok 362 eur, Dravce 210, Bukovinka 30 eur, Dlhé Stráže 201 eur)


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Peter Kroščen a Mária Pompová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Zelený Štvrtok

18.00 hod. Veronika Bajtošová, Marta Švedová

Veľký piatok

15.00 hod. Eva Fedorová, Stanka Švedová

Biela sobota

19.30 hod. Laura Borská, Mária Rákociová, Lukáš Bajtoš, Timea Jurčová

Veľkonočná nedeľa

08.00 hod. Tobias Kuda, Ema Bajtošová

11.00 hod. Miška Švedová, Mária Bajtošová


DLHÉ STRÁŽE

Zelený Štvrtok

19.00 hod. Peter Gibala, Adriana Baluchová, Anna Kováčová

Veľký piatok

17.00 hod. Slavomíra Bendžalová, Mária Baluchová

Biela sobota

19.30 hod. Lenka Gibalová, Antónia Balocká, Mária Lutterová, Miroslava Lojková, Mária Kellnerová, Peter Gibala

Veľkonočná nedeľa

08.15 hod. Adriana Baluchová, Anna Kováčová, Slavomíra Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Vysoká: Gita Gáborová, Eva Ščuková, Jana Gáborová, Anna Mirgová, Olina Čonková, Jarmila Mirgová - upratovanie kostola bude v stredu večer po sv. omši.


DRAVCE

Sliepková Miriama, Jozefčáková Patrícia, Bašistová Adriana, Kašperová Romana, Šarišská Veronika, Sidimáková Alena


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 3. apríla

06.30 hod. Za mamku a jej dieťatko

Utorok 4. apríla

18.00 hod. Za ZBP pre Jozefínu (95. jubileum)

Streda 5. apríla

18.00 hod. + rodičia a starí rodičia Novotní

Štvrtok 6. apríla - Zelený štvrtok

18.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Piatok 7. apríla

07.00 hod. Liturgia hodín

15.00 hod. Obrady veľkého piatku

Sobota 8. apríla

07.00 hod. Liturgia hodín

19.30 hod. + Jozef Richvalský (výročná)

Po sv. omši požehnanie veľkonočných pokrmov

Nedeľa 9. apríla

08.00 hod. + Daniela

11.00 hod. Pro Populo

DRAVCE

Utorok 4. apríla

19.00 hod. Za prehĺbenie viery v rodine

Štvrtok 6. apríla

19.00 hod. + Helena a Miroslav

Piatok 7. apríla

15.00 hod. Obrady veľkého piatku

Sobota 8. apríla

19.30 hod. + Pavol Škovira

Po sv. omši požehnanie veľkonočných pokrmov

Nedeľa 9. apríla

09.30 hod. Pro Populo


BUKOVINKA

Štvrtok 6. apríla

19.00 hod. Za ZBP pre manželov Tomáša a Dášu

Piatok 7. apríla

15.00 hod. Obrady veľkého piatku

Sobota 8. apríla

19.30 hod. Za ZBP pre rodinu Timčíkovú

Po sv. omši požehnanie veľkonočných pokrmov

Nedeľa 9. apríla

09.30 hod. + Helena, Agnesa, Ondrej


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 3. apríla

19.00 hod. + otec Juraj a jeho syn František Kellner

Štvrtok 6. apríla

19.00 hod. + Jakub, Veronika, Ján Strážik

Piatok 7. apríla

17.00 hod. Obrady veľkého piatku

Sobota 8. apríla

19.30 hod. Za Ružencové spoločenstvo

Po sv. omši požehnanie veľkonočných pokrmov

Nedeľa 9. apríla

08.15 hod. + Jana a všetci zosnulí z rod. Lorkovej290 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page