Výsledky volieb pastoračnej rady vo farnosti Spišský Štvrtok

12.12.2017

Dňa 3. decembra 2017 sa v našej farnosti konali voľby do Farskej pastoračnej rady. Zvolených bolo 8 členov a 4 boli menovaní farským administrátorom. 

 

Menovaní farským administrátorom:

 1. Fedorová Eva – Spišský Štvrtok

 2. Jankurová Janka – Dravce

 3. Bendžalová Alžbeta – Dlhé Stráže

 4. Kuruc Jozef – Bukovinka

 

Zvolení:

 1. Knapiková Darina – Spišský Štvrtok

 2. Bajtošová Natália – Spišský Štvrtok

 3. Bednárová Jarmila – Dravce

 4. Tomečko Jozef – Dravce

 5. Kováčová Anna – Dlhé Stráže

 6. Lojková Andrea – Dlhé Stráže

 7. Pagáč Jozef – Bukovinka

 8. Pľutová Helena - Bukovinka

 

V Bukovinke bola zvolená p. Pľutová Magdaléna, ktorá voľbu neprijala. Na jej miesto postúpila teda ďalšia v poradí počtu hlasov zvolená osoba.

 

Úradní: P. Róbert Gajderus OFMConv., farský administrátor

                P. Marek Redlich OFMConv., kaplán

 

 

Delegovaný: Br. Ondrej Pastva OFMConv., zástupca Rehole minoritov

 

Farská pastoračná rada (FPR) je poradný zbor veriacich farnosti, ktorý má svoje oprávnenie v KKP (kán. 536) -pozn. Kódex kánonického práva-a ktorého cieľom je, aby „veriaci spolu s tými, ktorí sa na základe svojho úradu zúčastňujú vo farnosti pastoračnej starostlivosti, majú poskytovať svoju pomoc pri rozvíjaní pastoračnej činnosti“. FPR má vždy poradný hlas (kán. 536 § 2).

Pojem „pastoračná činnosť“ zahŕňa napr. napomáhať pri uskutočňovaní pastoračných zámerov a plánov, ktoré určí diecézny biskup; napomáhať kontaktu farára so svetskými inštitúciami, inými cirkvami, s neveriacimi, čo prospieva všeobecnému dobru; podporovať farára v evanjelizácii farnosti, prehlbovaní disciplíny života farnosti; napomáhať pri organizovaní duchovných podujatí, liturgických slávností vo farnosti; napomáhať pri šírení náboženskej tlače, jej distribúcii, vedení farskej histórie, farskej knižnice,  nástenky; napomáhať charitatívnu činnosť vo farnosti...

                (zo stanov farskej pastoračnej rady)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Najnovšie príspevky
Please reload

Archív
Please reload

ADRESA

Farský úrad a kláštor minoritov Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel.  +421 53 4598 400

spissky_stvrtok@kapitula.sk

stvrtok@klastor.minoriti.sk

Spišský štvrtok

Dravce

Dlhé stráže

Bukovinka

O NÁS
NAPÍŠTE NÁM
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Google+ Icon
 • Grey Instagram Icon

© 2017  Farnosť  Spišský Štvrtok.  Created by Booyah.sk