top of page

BIRMOVANIE

„Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“

(KKC, 1285)

Birmovka v našej farnosti býva spravidla každý druhý rok. Začiatok prípravy na birmovku je v septembri.


Príprava mládeže

na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania sa môžu prihlásiť žiaci od 9. ročníka ZŠ, ktorí absolvujú formáciu v rámci hodín náboženskej výchovy a bezprostrednú prípravu podľa pokynov kňaza.

 

Príprava dospelých

Sviatosť birmovania môžu prijať i dospelí, ktorý ju dosiaľ neprijal.

Príprava dospelých prebieha v individuálnom režime v spolupráci s kňazom.

PRÍPRAVA K BIRMOVANIU
bottom of page