top of page
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

Až do odvolania slúžime sv. omše každý deň ráno o 8.00 hod. vo farskom kostole.

Omše sú vysielané online prostredníctvom platformy www.ekostol.sk

OZNAMY

...

bottom of page