top of page

KRST

„Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.“

(KKC 1213)

PRÍPRAVA KRSTU

Žiadosť o krst predkladajú rodičia (aspoň jeden rodič) dieťaťa osobne vo farskej kancelárii.

Je dobré dohodnúť si stretnutie vopred telefonicky.

 

Potrebné dokumenty:

rodný list dieťaťa, údaje o krstných rodičoch (meno, priezvisko, povolanie).
 

Krstní rodičia:
Môžu byť dvaja (muž a žena) alebo jeden.
Musia byť pokrstení katolíci, pobirmovaní, pristupovať k svätému prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života.

Ak sú krstní rodičia manželia, alebo ak niekto z nich je už v manželskom zväzku, je potrebné mať cirkevný sobáš.

Krstní rodičia prikladajú k žiadosti rodičov o krst svoj krstný list.

Rodičia a krstní rodičia absolvujú jedno prípravné stretnutie (predkrstnú náuku) s kňazom.

Na krstný obrad treba zaobstarať krstnú košieľku a krstnú sviecu.

bottom of page