top of page
NAŠA FARNOSŤ

Základné  praktické informácie o fungovaní farnosti, ako napr. ktoré kostoly sem patria, aké majú otváracie hodiny, kde sa treba nahlasovať v prípade rôznych potrieb, kontakty ku každému kostolu a pod.

bottom of page