top of page
PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE DETÍ

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka základnej školy.

Slávnosť sa zvyčajne koná vo veľkonočnom čase.

Rodičia prihlasujú deti na prípravu v mesiaci september.

SVÄTÉ PRIJÍMANIE

„Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. „Ostatné sviatosti ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka“.

(KKC 1324)

bottom of page