KONTAKT

Tel. +421 53 4598 400

Mob. +421 910 842 499

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok

Farský úrad

spissky_stvrtok@kapitula.sk

Kláštorná komunita

stvrtok@klastor.minoriti.sk