top of page

INFORMÁCIA PRE TURISTOV

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku je pre pútnikov a turistov prístupná po predchádzajúcom nahlásení na farskom úrade.

 

Skupiny, ktoré majú záujem o službu kňaza alebo o organizovaný vstup so sprievodcom, sa musia vopred ohlásiť.

 

Sprievod zabezpečíme v slovenskom alebo poľskom jazyku.

Kontakt

+421 53 4598 400

+421 904 738 981

 

 

Reštaurátorské práce môžete podporiť prostredníctvom transparentného účtu

SK80 0900 0000 0051 7923 1986

 

 

 

Projekt

Kláštor minoritov

Kaplnka r.k. Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

č. ÚZPF 817/3, parc. č. 1

 

 

 

 

 

 

je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK-4941/2021-451

logo mksr.png
kaplnka logo.jpg
Informácie pre turistov EN
bottom of page