top of page

INFORMÁCIA PRE TURISTOV

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

je v súčasnosti zatvorená

 

z dôvodu prebiehajúcich stavebných a reštaurátorských prác.

Prvá etapa jej obnovy by mala trvať do leta roku 2023.

Projekt môžete finančne podporiť

prostredníctvom transparentného účtu v Slovenskej sporiteľni.

SK80 0900 0000 0051 7923 1986

 

 

 

Projekt

Kláštor minoritov

Kaplnka r.k. Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

č. ÚZPF 817/3, parc. č. 1

je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK-4941/2021-451

Realizátorom obnovy pamiatky je firma

BAUMAN stavby s.r.o.

logo mksr.png
kaplnka logo.jpg
logo-baumanstavby.png
Informácie pre turistov EN
bottom of page