NÁVŠTEVA
KAPLNKY NANEBOVZATIA

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku je prístupná pútnickým i turistickým skupinám každodenne (aj cez víkend) na základe telefonického dohovoru.

+421 53 4598 400

+421 910 842 499

+421 903 982 118

Turistov prosíme, aby z vďaky za prijatie nechali v pokladničke milodar vo výške aspoň

2 €.

Všetky milodary sú určené na údržbu a reštaurátorské práce.

Lektori sa vám venujú bez nároku na finančnú odmenu.

 

 

Počas letnej sezóny je kaplnka otvorená počas týždňa (ak je dostatok dobrovoľníkov)

Pondelok - Sobota

09.00 hod. - 11.00 hod.

13.00 hod. - 16.45 hod.

Nedeľa

13.00 hod. - 16.45 hod.

Verejné bohoslužby v Kaplnke Nanebovzatia

 

Pondelok

06.30 hod.

Aktuálny rozpis všetkých bohoslužieb nájdete vo

farských oznamoch.