NÁVŠTEVA KOSTOLA A KAPLNKY

Organizované skupiny si môžu vstup objednať telefonicky alebo mailom najneskôr deň vopred. 

stvrtok@klastor.minoriti.sk

tel.  +421 53 4598 400

Pre neohlásených návštevníkov sú kostol a kaplnka prístupné 40 min. pred bohoslužbami a bezprostredne po skončení bohoslužieb:

Pondelok: 6:30

Utorok - Piatok: 18:00

Nedeľa: 8:00 a 11:00

Aktuálny rozpis bohoslužieb nájdete vo farských oznamoch.

Počas trvania bohoslužieb sú návštevy ZAKÁZANÉ!

VISITING THE CHURCH & THE CHAPEL

Organized groups can book an entry by phone or e-mail at least one day in advance. Contact:

stvrtok@klastor.minoriti.sk

+421 53 4598 400

For unannounced visitors the church and the chapel are open 40 min. before any worship and immediately after the worship service:

Monday: 6:30am

Tuesday - Friday: 6:00pm

Sunday: 8:00am and 11:00am

The current schedule of worship service is on the bulletin board or at our webpage.

The visiting and any sightseeing is NOT ALLOWED during any worship service!

DER BESUCH DIE KIRCHE UND DIE KAPELLE

Die organisierten Gruppen können den Besuch telephonisch oder per mail bestellen. Die Bediengung: Sie müssen am spätesten vorab ein Tag bestellen. Infos:

stvrtok@klastor.minoriti.sk

 +421 53 4598 400

Die Annonce für die Unangemeldetebesucher.

Die Kirche und die Kapelle sind 40 Minuten vor Messe geöffnet oder nach die Messe:

Montag: 6:30

Dienstag - Freitag: 18:00

Sonntag: 8:00 und 11:00

Die Aufstellung der Messe ist in dem Anschlagbrett.

Während der Messe ist Besuch die Kirche und die Kapelle unerllaub! 

 
ADRESA

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Spišský Štvrtok

Námestie slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
Tel. č. +421 53 4598 400

spissky_stvrtok@kapitula.sk

IČO: 31 966 519

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Spišský štvrtok

Dravce

Dlhé stráže

Bukovinka

O NÁS
NAPÍŠTE NÁM
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2017  Farnosť  Spišský Štvrtok.  Created by Booyah.sk