OZNAMY FARSKÉHO ÚRADU

8.12.2019

2. adventná nedeľa

 1. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy farských duchovných cvičení. Nech táto novéna prinesie bohaté duchovné ovocie pre naše rodiny a spoločenstvá.

 2. V našej farnosti prebiehala počas novény adventná zbierka na charitu. Milodar môžete venovať ešte aj dnes po sv. omši.

 3. V týchto dňoch si už môžete vykonať vianočnú svätú spoveď. Prosíme, aby ste si ju neodkladali na posledné dni pred sviatkami. Veľké spovedanie bude v našej farnosti v piatok 20. decembra 2019 v popoludňajších hodinách.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
 1. Dnes o 15.00 hod. bude stretko detí, ktoré sa zapájajú do koledovania Dobrej noviny. Koledovanie bude prebiehať na Sviatok sv. Štefana. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa nahlásia v sakristii kostola. Akciu koordinuje v našej farnosti pani Eva Fedorová.

 2. Rómske spoločenstvo nás dnes pozýva na predvianočné stretnutie na fare o 15.00 hod., na ktorom rozsvietime vianočný stromček a možno príde aj sv. Mikuláš.

 3. V pondelok je Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tomto roku sa neslávi ako prikázaný sviatok, preto u nás bude iba jedna sv. omša večer o 18.00 hod. Kazateľom na nej bude Mons. Anton Tyrol, generálny vikár spišského biskupa. Ďakujem farskej rade za prípravu slávnosti.

 4. Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu zimné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Ich témou je príchod Kristovho kráľovstva do rodín. V súvislosti s tým vás vo štvrtok o 17.00 hod. pozývame na adoráciu za rodiny.

 5. Požehnávanie domov plánujeme v Spišskom Štvrtku v dňoch 28. – 29. decembra.

 6. Ak ešte máte záujem o knihy Mons. Gavendu, môžete si ich zakúpiť za rovnakú cenu v sakristii kostola. Všetky knihy sú autorom podpísané.

 

Milodar:

Novomanželia Murínovci obetovali na kostol 50 €. Pán Boh zaplať.

Lektorská služba:

Klára Lesičková, Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová

Upratovanie kostola:

Terézia Sýkorová, Darina Sýkorová, Mária Remiášová, Kvetoslava Gancarčíková, Emília Oravcová, Cecília Ungerová

DLHÉ STRÁŽE
 1. Zajtra je Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tomto roku sa neslávi ako prikázaný sviatok. Sv. omša bude o 18.00 hod.

 2. Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich témou je príchod Kristovho kráľovstva do rodín. V súvislosti s tým vás vo štvrtok o 16.15 hod. pozývame na adoráciu za rodiny. Po sv. omši pozývame mládež na stretko.

 3. Ak máte záujem zapojiť sa do predvianočného deviatnika a prijať obraz Svätej rodiny, zapíšte sa v sakristii.

 4. Požehnávanie domov plánujeme v Dlhých strážach na Nový rok, 1. januára 2020 v popoludňajších hodinách.

Lektorská služba:

Mária Baluchová, Mária Gibalová, Veronika Bendžalová

DRAVCE
 1. Zajtra je Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tomto roku sa neslávi ako prikázaný sviatok. Sv. omša bude večer o 17.00 hod.

 2. Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich témou je príchod Kristovho kráľovstva do rodín. V súvislosti s tým vás v piatok o 16.15 hod. pozývame na adoráciu za rodiny.

 3. Požehnávanie domov plánujeme v Dravciach na sobotu5. januára 2020.

 4. Ak ešte máte záujem o knihy Mons. Gavendu, môžete si ich zakúpiť za rovnakú cenu v sakristii kostola. Všetky knihy sú autorom podpísané.

BUKOVINKA
 1. Zajtra je Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tomto roku sa neslávi ako prikázaný sviatok. Sv. omša bude v Bukovinke večer o 17.00 hod.

 2. Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich témou je príchod Kristovho kráľovstva do rodín. V súvislosti s tým vás v stredu o 16.15 hod. pozývame na adoráciu za rodiny.

 3. Požehnávanie domov plánujeme v Bukovinke na sobotu  5. januára 2020

.

ADRESA

Farský úrad a kláštor minoritov Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel.  +421 53 4598 400

spissky_stvrtok@kapitula.sk

stvrtok@klastor.minoriti.sk

Spišský štvrtok

Dravce

Dlhé stráže

Bukovinka

O NÁS
NAPÍŠTE NÁM
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Google+ Icon
 • Grey Instagram Icon

© 2017  Farnosť  Spišský Štvrtok.  Created by Booyah.sk