LITURGICKÝ KALENDÁR

Streda 28. októbra Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Nedeľa 1. novembra Všetkých svätých, slávnosť

 

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY

V súčasnej situácii neorganizujeme počas nasledujúceho víkendu žiadne spoločné pobožnosti v kostoloch ani na cintorínoch. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať po celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie, ktorá vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom. starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť - akonáhle to bude možné - tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

 

PRÁCE VYKONANÉ V MINULOM TÝŽDNI

  • V minulom týždni sa zavŕšili práce na projektovej dokumentácii k obnove Kaplnky Nanebovzatia v Spišskom Štvrtku. Profesisti odovzdali diela a správca farnosti postúpil pripravenú dokumentáciu na stavebné konanie. Projekty musí odsúhlasiť aj Krajský pamiatkový úrad a ďalšie príslušné orgány. Po vydaní stavebného povolenia sa farnosť bude uchádzať o finančnú podporu Ministerstva kultúry pre realizáciu pamiatkovej obnovy kaplnky.

  • Dokončili sme prípravu prác na oprave bleskozvodov farského kostola a veže.

  • Taktiež boli ukončené práce na oprave všetkých troch zvonov v Spišskom Štvrtku. Zvonári z Liptovských Sliačov dodali aj nový hodinový stroj, ktorý odbíja na najmenšom zvone každú celú hodinu.

  • V Dravciach taktiež pokročili práce na oprave zvonov. Všetky staré technické zariadenia boli demontované. Majster Róbert Slíž z Rožňavy vyhotovil podľa archívnych fotografií pre pamiatkové zvony repliky historických dubových hlav, srdcia i kovania, ktoré budú súčasťou nového technického vybavenia. Ak to situácia s pandémiou neprekazí, v polovici novembra budú všetky dravecké zvony elektrifikované a plne funkčné.

  • Ďakujeme chlapom, ktorí počas minulého týždňa pokračovali v brigádach na farskom dvore a v starej škole.

 

MILODARY

Bohu známe osoby obetovali v minulom týždni na opravu kostola a kaplnky v Spišskom Štvrtku spolu 2 030 eur. Bohu známa osoba venovala na kostol v Dravciach 350 eur. Ďakujeme, že i v tomto ťažkom období podporujete svoju farnosť a práce na našich kostoloch.

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 26. októbra

1. kňaz + Manžel Ján a + z rodiny Oravcovej a Lapšanskej (úm. Sp. Štvrtok)

2. kňaz + Helena Gibalová (úm. Dl. Stráže)

 

Utorok 27. októbra

1. kňaz Za + švagrov Milana a Jozefa (úm. Sp. Štvrtok)

2. kňaz + Ján ml., Ján st. a Katarína Tomečkoví (úm. Dravce)

 

Streda 28. októbra

1. kňaz + Mária a Jozef (úm. Sp. Štvrtok)

2. kňaz + Anna a Vojtech Dunajčan (úm. Bukovinka)

 

Štvrtok 29. októbra

1. kňaz + Milan (úm. Sp. Štvrtok)

2. kňaz + Martin Bendžala, 5. výročie (úm. Dl. Stráže)

 

Piatok 30. októbra

1. kňaz + František Oravec (úm. Sp. Štvrtok)

2. kňaz + Ján ml., Ján st. a Mária Dvorčákoví (úm. Dravce)

 

Sobota 31. októbra

1. kňaz + Jozef Gibala a rodičia (úm. Sp. Štvrtok)

 

Nedeľa 1. novembra

1. kňaz Za všetkých zosnulých farníkov

2. kňaz Za zosnulých bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov

3. kňaz Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu s rodinou (50r. jubileum)

.

ADRESA

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Spišský Štvrtok

Námestie slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
Tel. č. +421 53 4598 400

spissky_stvrtok@kapitula.sk

IČO: 31 966 519

IBAN: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Spišský štvrtok

Dravce

Dlhé stráže

Bukovinka

O NÁS
NAPÍŠTE NÁM
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2017  Farnosť  Spišský Štvrtok.  Created by Booyah.sk