LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 29. novembra - Všetkých svätých troch františkánskych rádov, sviatok

Utorok 30. novembra - Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Piatok 3. decembra - Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Nedeľa 5. decembra - Druhá adventná nedeľa

 

LOCKDOWN

Na základe rozhodnutia vlády sa majú sv. omše v týchto dňoch sláviť bez účasti veriacich. Prijaté úmysly sv. omší z našich kostolov budeme slúžiť online cez týždeň o 18.00 hod. a v nedeľu o 08.00 hod., vždy vo farskom kostole. Po telefonickej dohode môžu veriaci prichádzať do kostola individuálne na sv. spoveď i sv. prijímanie. Budeme radi, ak naše služby využijete a ochotne vám poslúžime.

 

p. Jozef Sukeník: 0910 842 499

p. Roman Gažúr: 0908 452 589

p. Samuel Hurajt: 0904 738 978

br. Ján Čirák: 0903 982 118 (okrem spovedania)

 

NOVÉNA

Aj tento rok sa začíname 29. novembra modliť novénu pred Slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Bude spojená s každodennou konventnou sv. omšou vysielanou online z farského kostola. Pozývame vás, aby ste sa k nám pridali a spolu s rehoľníkmi sa duchovne pripravili na sviatok Nepoškvrnenej.

 

PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Na sv. spoveď a sv. prijímanie môžete prísť po telefonickom dohovore. Chorých navštevujeme taktiež na základe telefonického dohovoru.

 

ADVENTNÁ ZBIERKA NA CHARITU

Každoročná adventná zbierka na charitu bude v tomto roku bežať od 28. novembra nasledujúce dva týždne. Milodary môžete odovzdať v kostole v košíku, alebo do 20. decembra poslať priamo na číslo účtu SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071937 (posledné trojčíslie je kód našej farnosti).

 

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Minulý týždeň bola zbierka na opravu kostola a kaplnky. Vyzbierali sme 1023 eur. V pokladničke od turistov bolo 105 eur, Bohu známa osoba venovala na kaplnku 50 eur. Pán Boh zaplať.

 

V pondelok by mala byť podpísaná zmluva na obnovu kaplnky s firmou BAUMAN stavby, s.r.o. z Humenného. Ak všetko pôjde dobre, dotácia vo výške 490 000 eur by mala prísť na náš účet na prelome starého a nového roka.

 

DRAVCE

Zvonček z minulej nedele bol určený na obnovu oltára. Vyzbieralo sa 353,25 eur. Pán Boh zaplať!

 

Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Kaplnka Nanebovzatia: SK80 0900 0000 0051 7923 1986 - transparentný účet

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ - slávené online farský kostol

 

Pondelok 29. novembra 18.00 hod.

1. Prosba o uzdravenie pre manžela - operácia (Sp. Štvrtok) - p. Samuel

2. Za + Štefana, Annu a synov Pavla a Štefana (Dl. Stráže) - p. Jozef

3. Za ZBP a ochranu pre Miroslava Mirgu - p. Roman

 

Utorok 30. novembra 18.00 hod.

1. Za + Ondreja (Sp. Štvrtok) - p. Jozef

2. + Ondrej a Anna Bartošoví, +Anna Brejová (Dravce) p. Samuel

3. Pro Populo - p. Roman

 

Streda 1. decembra 18.00 hod.

1. Za + kňaza Štefana Javorského a rodičov (Sp. Štvrtok) - p. Roman

2. Za + Agnesu Lorkovú (Bukovinka) - p. Samuel

3. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov - p. Jozef

 

Štvrtok 2. decembra 18.00 hod.

1. Za + manželku Otíliu Toporcerovú (Sp. Štvrtok) - p. Samuel

2. Za + Jozefa Lojka (Dl. Stráže) - p. Jozef

3. Za nové kňazské a rehoľné povolania - p. Roman

 

Piatok 3. decembra 18.00 hod.

1. Za + manžela Viliama, mamu Annu, otca Jozefa, brata Cyrila (Sp. Štvrtok) - p. Jozef

2. + brat Jozef a Mária Bednároví (Dravce) p. Roman

3. Za živých členov rodiny Csákyovcov - p. Samuel

 

Sobota 4. decembra 18.00 hod.

1. Za členov M.I. a Ružencového spoločenstva a na och úmysel - p. Roman

2. Za + členov rodiny Csákyovcov - p. Samuel

3. Pro Populo - p. Jozef

 

Nedeľa 5. decembra 08.00 hod.

1. Za + p. Vavrinca Hlavatého a jeho rodičov (Dl. Stráže) - p. Samuel

2. + Mária a Ján, Jozef a Ján, Štefan Škoviroví (Dravce) p. Jozef

3. Za vnú. uz., potr. milosti pre manžela, jednotu v manželstve (Bukovinka) - p. Roman

.

Zmluvy

Farnosť

BAUMAN stavby, s.r.o.

Príloha

č. 1

Príloha

č. 2

Príloha

č. 3

Príloha

č. 4

Príloha

č. 5

Príloha

č. 6