top of page
 • P. Róbert

Výsledky volieb pastoračnej rady vo farnosti Spišský Štvrtok


Dňa 3. decembra 2017 sa v našej farnosti konali voľby do Farskej pastoračnej rady. Zvolených bolo 8 členov a 4 boli menovaní farským administrátorom.

Menovaní farským administrátorom:

 1. Fedorová Eva – Spišský Štvrtok

 2. Jankurová Janka – Dravce

 3. Bendžalová Alžbeta – Dlhé Stráže

 4. Kuruc Jozef – Bukovinka

Zvolení:

 1. Knapiková Darina – Spišský Štvrtok

 2. Bajtošová Natália – Spišský Štvrtok

 3. Bednárová Jarmila – Dravce

 4. Tomečko Jozef – Dravce

 5. Kováčová Anna – Dlhé Stráže

 6. Lojková Andrea – Dlhé Stráže

 7. Pagáč Jozef – Bukovinka

 8. Pľutová Helena - Bukovinka

V Bukovinke bola zvolená p. Pľutová Magdaléna, ktorá voľbu neprijala. Na jej miesto postúpila teda ďalšia v poradí počtu hlasov zvolená osoba.

Úradní: P. Róbert Gajderus OFMConv., farský administrátor

P. Marek Redlich OFMConv., kaplán

Delegovaný: Br. Ondrej Pastva OFMConv., zástupca Rehole minoritov

Farská pastoračná rada (FPR) je poradný zbor veriacich farnosti, ktorý má svoje oprávnenie v KKP (kán. 536) -pozn. Kódex kánonického práva-a ktorého cieľom je, aby „veriaci spolu s tými, ktorí sa na základe svojho úradu zúčastňujú vo farnosti pastoračnej starostlivosti, majú poskytovať svoju pomoc pri rozvíjaní pastoračnej činnosti“. FPR má vždy poradný hlas (kán. 536 § 2).

Pojem „pastoračná činnosť“ zahŕňa napr. napomáhať pri uskutočňovaní pastoračných zámerov a plánov, ktoré určí diecézny biskup; napomáhať kontaktu farára so svetskými inštitúciami, inými cirkvami, s neveriacimi, čo prospieva všeobecnému dobru; podporovať farára v evanjelizácii farnosti, prehlbovaní disciplíny života farnosti; napomáhať pri organizovaní duchovných podujatí, liturgických slávností vo farnosti; napomáhať pri šírení náboženskej tlače, jej distribúcii, vedení farskej histórie, farskej knižnice, nástenky; napomáhať charitatívnu činnosť vo farnosti...

(zo stanov farskej pastoračnej rady)


260 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Diecézna škola viery

Dekanát: Levoča Prednášky: Minoritský kostol Ducha Svätého v Levoči (pri Košickej bráne). Začneme vo štvrtok 20. septembra 2018 o 16.00 hodine sv. omšou a hneď potom bude prednáška o krste. Termíny:

bottom of page