top of page
  • P. Róbert

Farský detský karneval


V nedeľu 11. februára popoludní sme sa zabavili na farskom detskom karnevale v kultúrnom dome v Sp. Štvrtku. Pripravené boli tancovačky a ukazovačky na detskú nôtu a nechýbali ani súťaže a odmeny. Deti v maskách prišli v sprievode svojich rodičov a starých rodičov zo všetkých dedín našej farnosti, aby sa spoločne zabávali a spoznávali. A prišiel aj káááčer. Rodičia sa tešili, že aspoň raz nemusia pripravovať program na nedeľné popoludnie pre svoje deti sami. A bolo aj sladké občerstvenie, ktoré nám pripravil obecný úrad.

Poďakovanie patrí Pánu Starostovi a zamestnancom obecného úradu za poskytnutie kultúrneho domu, spomínané občerstvenie a starostlivosť o nás, členom farskej pastoračnej rady v Sp. Štvrtku a dobrovoľníkom na pleciach ktorých spočívala celá príprava a priebeh karnevalu.


137 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page