top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 25. - 31. januára

Aktualizováno: 28. 1. 2021

Prelom prvých dvoch mesiacov tohto roka sa ešte bude niesť v znamení prísnych protiepidemiologických opatrení, ktoré sa dotýkajú aj života nášho farského spoločenstva. Sme radi, že kontakt s vami udržiavame aspoň prostredníctvom online vysielaných bohoslužieb či komunikačných prostriedkov. Veríme, že vytrvalosť v dodržiavaní opatrení nám pomôže skrátiť čas odlúčenia, ktorý prežívame.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 25. januára - Obrátenie svätého Pavla, apoštola, sviatok

Utorok 26. januára - Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Štvrtok 28. januára - Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok 29. januára - Bl. Františka Zirana, kňaza a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Nedeľa 31. januára - 4. nedeľa cez rok


FUNGOVANIE FARSKÉHO ÚRADU

Farský úrad funguje v pracovných dňoch tak, ako zvyčajne. Všetky záležitosti vybavujte podľa možností telefonicky (053 4598 400 alebo 0910 842 499). Prosíme, aby ste rešpektovali životný rytmus rehoľnej komunity a ak to nie je nutné, aby ste neriešili úradné záležitosti v čase obeda (12.00 - 13.00) ani vo večerných hodinách.


MOŽNOSŤ SV. SPOVEDE

O sv. spoveď môžete požiadať po telefonickom dohovore s kňazom:

p. Jozef Sukeník 0910 842 499

p. Samuel Hurajt 0904 389 978

p. Roman Gažúr sa počas zákazu vychádzania zdržuje v Útulku sv. Františka v Levoči.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Spišský Štvrtok

Firma RUPKKI s.r.o. prispela sponzorskou sumou 2 727,27 eur na splátku faktúry za opravu bleskozvodov na farskom kostole. Ostáva nám dlh 1 427,27 eur.

Farnosť v tomto mesiaci splatila Kláštoru minoritov v Bratislave druhú splátku pôžičky z minulého roku. Ostáva nám ešte dlh 3 000 eur.


Dravce

Z pohrebu pani Heleny Gibalovej obetovali príbuzní na kostol 50 eur.

Ak chcete našu farnosť podporiť, môžete poslať milodar i na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 25. januára

P. Jozef - Za + Františka Garčára (18. výročie)

P. Samuel - + Jakub, Veronika a Ján Strážikoví

P. Roman - Dantis

Utorok 26. januára

P. Jozef - Za Božie požehnanie a potrebné milosti pre rodinu Antona Novotného

P. Samuel - + Helena a Ján Stašik

P. Roman - Dantis

Streda 27. januára

P. Jozef - Za + Šimona

P. Samuel - Pohrebná (Sp. Štvrtok)

P. Roman - Za + z rodiny Kramarčíkovej


Štvrtok 28. januára

P. Jozef - Za + Jána a Pavlínu

P. Samuel - + Alžbeta Gábrišová

P. Roman - Dantis


Piatok 29. januára

P. Jozef - Prosba o zdravie a B. požehnanie pre rodinu Toporcerovú

P. Samuel - + Vdp. Jozef Soldiga

P. Roman - Za dobrodincov kostola, kláštora a kaplnky v Spišskom Štvrtku a na ich úmysel


Sobota 30. januára

P. Jozef - Prosba o dar zdravia pre Marcelu Ondirkovú

P. Samuel - Pro Populo

P. Roman - Za + Agnesu Lorkovú


Nedeľa 31. januára

P. Jozef - + Terézia Poľanovská

P. Samuel - Za + z rodiny Gibalovej, Novotnej a Poľanovskej

P. Roman - Za potrebné milosti pre manžela Jozefa

196 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page