top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 16. - 22. januára

Nasledujúca nedeľa 22. januára je v Cirkvi Nedeľou Božieho slova. Pozývame vás, aby ste sa v tento deň venovali Svätému písmu i vo vašich rodinách.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 16. januára - Sv. Berarda a spol., mučeníkov, spomienka

Utorok 17. januára - Sv. Antona, opáta, spomienka

Sobota 21. januára - Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Nedeľa 22. januára - 3. nedeľa v cezročnom období - Nedeľa Božieho slova


SPOMIENKA NA MNÍCHOV ANTONITOV

V utorok si v liturgii pripomenieme sv. opáta Antona. Je to starý patrón draveckého kostola a farnosti. Mnísi z jeho rehole mali kedysi v Dravciach prepozitúru a sídlo svojej rehoľnej provincie. Ostalo po nich veľa pekných pamiatok, čo svedčí o ich pozitívnom vzťahu k tomuto miestu. Ani po stáročiach na nich nezabúdajme. V tento deň si na nich spomeňme v modlitbách.


TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

V stredu 18. januára začíname v Cirkvi týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel pri sv. omšiach i v osobnej modlitbe.


POBOŽNOSŤ VEČERADLA

V sobotu pred sv. omšou o 17.00 hod. bude v dome nádeje večeradlo s Pannou Máriou. Pobožnosť pripraví ruža pani Márie Bajtošovej.


STRETNUTIE MINIŠTRANTOV

Povianočné stretnutie miništrantov bude v Dlhých Strážach v pondelok po sv. omši a v Spišskom Štvrtku v piatok po sv. omši.


STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Birmovancov zo Spišského Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.

Birmovancov z Dlhých Strážach pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známe osoby obetovali na obnovu kaplnky spolu 500 eur, pani Irena Mirgová s mamou 100 eur, Katolícka jednota z Karlovej Vsi obetovala 100 eur, Ľudovít a Anna Čupkovci 200 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


Dnešná nedeľa je treťou v mesiaci, po sv. omši je pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky.


DRAVCE

Dnešný zvonček je určený na obnovu kostola. Pán Boh zaplať za milodary.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 22. JANUÁRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Eva Fedorová, Stanka Švedová

11.00 hod. Laura Borská, Mária Rákociová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Lutterová, Miroslava Lojková, Mária Kellnerová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Alexandra Oravcová, Slávka Dzurilová, Mariana Kubinská, Iveta Neuvirthová, Jana Tomaškovičová, Miriam Černaková


DRAVCE

Sidimáková Alena, Garčárová Jana, Šarišská Veronika, Kašperová Romana


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 16. januára

06.30 hod. Za vyvolenie diecézneho biskupa

Utorok 17. januára

18.00 hod. Za zdravie a potrebné Božie milosti pre Máriu

Streda 18. januára

18.00 hod. + Justína Kežmarská

Štvrtok 19. januára

17.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

18.00 hod. + Justína Orolínová

Piatok 20. januára

18.00 hod. + rodičia, sestra, Lukáš

Sobota 21. januára - dom nádeje

18.00 hod. Za zosnulých z rod. Barabasovej a Jakubcovej

Nedeľa 22. januára

08.00 hod. + Jozef Mirga

11.00 hod. + Cyril Dunčko


DRAVCE

Utorok 17. januára

17.00 hod. + Martin Jochman

Piatok 20. januára

17.00 hod. + Mária a Štefan Bašista

Nedeľa 22. januára

09.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa (70. jub.)


BUKOVINKA

Streda 18. januára

17.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 22. januára

09.30 hod. Pro Populo


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 16. januára

17.00 hod. Za ZBP pre rod. Bačové, Bajtošové, Gazdurovú

Štvrtok 19. januára

17.00 hod. Za ZBP pre rod. Kopaničákovú

Po sv. omši adorácia

Nedeľa 22. januára

08.15 hod. + František

161 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page