top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 1. - 7. marca

Aktualizováno: 1. 3. 2021

Zlá epidemiologická situácia nám zrejme nedovolí v najbližšom čase otvoriť kostoly a zhromaždiť sa na spoločnej modlitbe. Napriek tomu mnohí veriaci našej farnosti prežívajú pôstne obdobie veľmi intenzívne a nezabúdajú na úsilie o duchovné napredovanie. Pamätáme v modlitbe na všetky rodiny, zvlášť na tie, čo sú v krízach a na tie, ktoré pripravujú svoje deti na prvé sv. prijímanie a na sviatosť birmovania. V modlitbách nezabudnime na chorých ľudí a na tých, ktorí ich opatrujú.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Nedeľa 7. marca - 3. pôstna nedeľa


FUNGOVANIE FARSKÉHO ÚRADU

Farský úrad funguje v pracovných dňoch tak, ako zvyčajne. Všetky záležitosti vybavujte podľa možností telefonicky (053 4598 400 alebo 0910 842 499). Prosíme, aby ste rešpektovali životný rytmus rehoľnej komunity a ak to nie je nutné, aby ste neriešili úradné záležitosti v čase obeda (12.00 - 13.00) ani vo večerných hodinách.

VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ

Cirkev učí, že kresťan katolík sa má aspoň raz do roka vyspovedať a vo veľkonočnom čase prijať sv. prijímanie. Veľkonočnú sv. spoveď si môžeme vykonať v čase od popolcovej stredy až do Turíc. Keďže v týchto dňoch nemôžeme sláviť verejné bohoslužby, v súčasnej situácii môžete o sv. spoveď požiadať po telefonickom dohovore:


p. Jozef Sukeník 0910 842 499

p. Samuel Hurajt 0904 738 978

p. Roman Gažúr 0908 452 589

  • Chorých navštevujeme v súčasnej situácii iba v nebezpečenstve smrti.

OTVORENIE KOSTOLOV

Verejné bohoslužby stále nie sú povolené, kostoly však nemusia byť zamknuté, preto ich počas pôstnych nedieľ budeme nechávať v popoludňajších hodinách otvorené k súkromnej modlitbe. V kostole bude prítomný aj kňaz.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

V budove fary výrazne pokročili murárske práce na obnove Starej školy. Ďakujeme chlapom a majstrom, ktorí nám pri prácach nezištne pomáhajú a bratovi Jánovi, ktorý je koordinátorom týchto prác. Na dokončenie rekonštrukcie požiada farnosť o dotáciu.

Milodary: z krstu Adama Magyara obetovali rodičia na kostol 100 eur, z krstu Diany Mirgovej 10 eur, rodina Zacherová obetovala na opravu kostola a kaplnky 50 eur, rodina Jozefa Slaninu 50 eur, pani Anna Polakovičová 50 eur, ďalšie Bohu známe osoby spolu 140 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary!


Ak chcete farnosť podporiť, môžete poslať svoj milodar aj na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 1. marca

P. Roman - + Jolana a Emil Ščuka

P. Samuel - Za + otca Jozefa, otca Jána a mamu Helenu

P. Jozef - Za živých členov rodiny Csákyovcov


Utorok 2. marca

P. Roman - Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu syna Petra

P. Samuel - Za + Jána a Annu

P. Jozef - Za + členov rodiny Csákyovcov


Streda 3. marca

P. Roman - Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Sagulovú

P. Samuel - Za + Helenu Kramarčíkovú

P. Jozef - Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov


Štvrtok 4. marca

P. Roman - Za + Štefana a Emíliu

P. Samuel - Za zdravie tela i duše a prosba o B. pomoc pre Júliu a Martina

P. Jozef - Za nové kňazské a rehoľné povolania


Piatok 5. marca

P. Roman - Za rodinu

P. Samuel - Za + Máriu Dubecovú

P. Jozef - Pro Populo - za Boží ľud našej farnosti


Sobota 6. marca

P. Roman - Za + Kristínu Zacherovú

P. Samuel - Za + Jozefa Glodžáka

P. Jozef - Za členov MI a RB a na ich úmysel


Nedeľa 7. marca

P. Roman - Za + Martina a Katarínu Hradiských

P. Samuel - Za + Annu Brejovú

P. Jozef - Prosba o Božiu pomoc pre rodinu Gašpierikovú

128 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page