top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 22. - 28. februára

Prežívame silné liturgické obdobie pôstnej duchovnej obnovy. Starosti s pandémiou nech nezatlačia do úzadia naše vnútorné potreby. Nech je prebudenie prírody k novému životu pre všetkých povzbudením načúvať hlasu svojho srdca.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 22. februára - Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

Nedeľa 28. februára - Druhá pôstna nedeľa


FUNGOVANIE FARSKÉHO ÚRADU

Farský úrad funguje v pracovných dňoch tak, ako zvyčajne. Všetky záležitosti vybavujte podľa možností telefonicky (053 4598 400 alebo 0910 842 499). Prosíme, aby ste rešpektovali životný rytmus rehoľnej komunity a ak to nie je nutné, aby ste neriešili úradné záležitosti v čase obeda (12.00 - 13.00) ani vo večerných hodinách.


VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ

Cirkev učí, že kresťan katolík sa má aspoň raz do roka vyspovedať a vo veľkonočnom čase prijať sv. prijímanie. Veľkonočnú sv. spoveď si môžeme vykonať v čase od popolcovej stredy až do Turíc. Keďže v týchto dňoch nemôžeme sláviť verejné bohoslužby, v súčasnej situácii môžete o sv. spoveď požiadať po telefonickom dohovore s kňazom. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje s dodržiavaním všetkých hygienických opatrení na fare alebo v kostole, môžeme pricestovať i na filiálky.


p. Jozef Sukeník 0910 842 499

p. Samuel Hurajt 0904 738 978

p. Roman Gažúr 0908 452 589

  • Chorých navštevujeme v súčasnej situácii iba v nebezpečenstve smrti.

OTVORENIE KOSTOLOV

Verejné bohoslužby stále nie sú povolené, kostoly však nemusia byť zamknuté, preto ich počas pôstnych nedieľ budeme nechávať v popoludňajších hodinách otvorené k súkromnej modlitbe. Pri rannej nedeľnej bohoslužbe vysielanej online vám vždy upresníme, v akom čase bude v kostole prítomný aj kňaz, ktorý vás môže vyspovedať.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

V minulom týždni opäť výrazne pokročili práce na oprave priestorov Starej školy v Spišskom Štvrtku. Rehoľná kongregácia dcér sv. Františka venovala našej farnosti niekoľko hodnotných umeleckých diel, ktorými vyzdobíme tieto priestory po ich dokončení. Umelecké predmety pochádzajú zo zatvorených kostolov v Nemecku.


Na kostol v Spišskom Štvrtku obetovali v minulom týždni: príbuzní zosnulého Rudolfa Ščuku 20 eur, bohuznáme osoby spolu 125 eur, pani Renáta Raiterová 100 eur.


Na kostol v Dravciach obetovala bohuznáma osoba 100 eur.


Ďakujeme za všetky milodary, ktorými podporujete svoje kostoly a našu rehoľnú komunitu. V piatok ráno bude za všetkých našich dobrodincov a na ich úmysel slúžená sv. omša o 8.00 hod.


OMŠOVÉ ÚMYSLY

Pondelok 22. februára

P. Jozef - Za zdravie, Bož. pož. a potrebné milosti pre manžela Paľa (50 jub.) a za celú rodinu

P. Samuel - Na úmysel

P. Roman - Za + mamku Etelku


Utorok 23. februára

P. Jozef - + František Mihálik

P. Samuel - + manžel Vladimír a rodičia Jozef a Mária

P. Roman - + Štefan Petrovič


Streda 24. februára

P. Jozef - + z rodín Bajtošovej a Pivovarníčkovej

P. Samuel - Pro Populo

P. Roman - + Terézia Poľanovská


Štvrtok 25. februára

P. Jozef - + Emília a Ján Guzoví

P. Samuel - Pro Populo

P. Roman - + Alžbeta a + z rodiny Baluchovej


Piatok 26. februára

P. Jozef - Za dobrodincov kostola a kláštora a na ich úmysel

P. Samuel - + Peter Knizner

P. Roman - + Marta a Pavol Bašista


Sobota 27. februára

P. Jozef - Za + Františka a rodičov

P. Samuel - Pro Populo

P. Roman - Za pokoj duše + Kataríny Šarišskej


Nedeľa 28. februára

P. Jozef - + Michal a Anna Zvalení, + Michal Greš

P. Samuel - + Ondrej a Anna Bartošová, +Anna Brejová

P. Roman - Za potrebné milosti pre manžela Jozefa

154 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page