top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 4. - 10. januára

Od Nového roka opäť nemôžme sláviť verejné bohoslužby. Mimoriadne zlá pandemická situácia si vyžaduje, aby sme maximálne obmedzili pohyb a stretávanie osôb. Niektoré sv. omše po 1. januári sme preto nemohli odslúžiť, pretože bez účasti ľudu môže každý kňaz slúžiť denne iba jednu sv. omšu. Neodslúžené úmysly zaradíme v nasledujúcom čase na najbližšie voľné miesta. Sv. omše slávime teraz neverejným spôsobom. S farníkmi ostávame v kontakte prostredníctvom online vysielanej svätej omše z farského kostola každý deň o 8.00 hod.


Keďže platí prísnejší zákaz vychádzania a návšteva kostola nie je povolenou výnimkou, do 24. januára nebudeme usporadúvať ani adorácie a vysluhovanie sv. prijímania.


Pohreby, krsty a svadby sa môžu uskutočňovať za účasti max. 6 osôb vrátane kňaza.


O sv. spoveď môžete požiadať osobne po telefonickom dohovore s kňazom:

p. Jozef Sukeník: 0910 842 499

p. Samuel Hurajt: 0904 389 978

p. Roman Gažúr sa počas zákazu vychádzania zdržuje v Útulku sv. Františka v Levoči.

  • Prosíme, aby ste všetky záležitosti na farskom úrade v Spišskom Štvrtku vybavovali prednostne telefonicky: 053 4598 400.


Úmysly sv. omší v nasledujúcom týždni

Pondelok 4. januára

p. Samuel Za + rodičov Štefana a Júliu (preložená z 2. januára)

p. Jozef Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a jeho rodinu (preložená z 1. januára)

p. Roman + Ján a Johana Tomečko (preložená z 1. januára)


Utorok 5. januára

p. Samuel + Štefan Novotný (preložená z 1. januára)

p. Jozef + Mária a Michal Zumer (preložená z 3. januára)

p. Roman + Štefan Vodžák


Streda 6. januára - Slávnosť Zjavenia Pána

p. Samuel + Františka (20. výr. smrti)

p. Jozef + Helena Kramarčíková (preložená z 3. januára)

p. Roman + Jozef Kuruc a Viktória Kurucová


Štvrtok 7. januára

p. Samuel Za manžela Antona a za rodičov a nevestu Annu

p. Jozef Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a jej rodinu (preložená z 3. januára)

p. Roman Za rodinu Baluchovú (preložená z 3. januára)


Piatok 8. januára

p. Samuel Za rodičov Novotných, Justínu, za Jozefa Oravca

p. Jozef + Mária Dubecová

p. Roman Pro Populo


Sobota 9. januára

p. Samuel + Milan Mirga

p. Jozef + Peter Glodžák (preložená z 1. januára)

p. Roman Za uzdravenie manžela Petra Gábora


Nedeľa 10. januára

p. Samuel Za + manžela a + príbuzných z rodiny Vitkovej a Chovančíkovej

p. Jozef Pro Populo

p. Roman Za súrodencov z rodiny Galovičovej a Strážikovej


Milodary a zbierky

Spišský Štvrtok - rodina Novotná obetovala na kostol 50 €, rodina Ondirková 100 €, z pohrebu Šimona Tripšanského obetovali príbuzní na kostol 100 €.

Dravce - z krstu Matiasa Ondasa obetovali príbuzní na kostol 50 €.

Bukovinka - z pohrebu Agnesy Lorkovej obetovali príbuzní na kostol 100 €.


Ak chcete našu farnosť podporiť, môžete poslať svoj milodar na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102


Ak chcete prispieť v koledníckej akcii Dobrá novina, bližšie informácie nájdete tu...274 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page