top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 5. - 11. júla

Aktualizováno: 4. 7. 2021

Našu farnosť počas víkendu navštívila pomerne veľká skupina ľudí putujúcich na levočský odpust. Ďakujeme všetkým veriacim, ktorí sa o nich v piatok a v sobotu postarali a pripravili im sýte občerstvenie. Po nedeľnej slávnosti prvého sv. prijímania od pondelka 5. júla prechádzame na prázdninový režim. Všiminite si, prosím, upravený poriadok bohoslužieb. V Spišskom Štvrtku a v Dlhých Strážach nebudú bývať počas leta štvrtkové adorácie.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 5. júla - Sv. Cyrila a Metoda, slávnosť

Utorok 6. júla - Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Nedeľa 11. júla - 15. nedeľa cez rok


KURZ FILIP

Dnes (4.7.) popoludní o 16.00 hod. začína v Kultúrnom dome v Spišskom Štvrtku Kurz Filip pre birmovancov, ktorí sa prihlásili na prvý termín. Druhý termín sa začína vo štvrtok o 16.00 hod. Nasledujúce dni sa program bude začínať o 09.00 hod. Mamičky môžu poslať koláče. Ďakujeme obecnému úradu v Spišskom Štvrtku za spoluprácu a za finančnú podporu tejto mládežníckej akcie.


SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA

V pondelok je sviatok sv. Cyrila a Metoda. Nie je to prikázaný sviatok, ale je to cirkevná slávnosť a zároveň i štátny sviatok, preto budú sv. omše v našej farnosti dopoludnia podľa nasledujúceho poriadku:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 08.00 hod.

DRAVCE 09.30 hod.

BUKOVINKA 09.30 hod.

DLHÉ STRÁŽE 08.15 hod.


CELODENNÁ ADORÁCIA V DRAVCIACH A V BUKOVINKE

V stredu 7. júla je v Dravciach a v Bukovinke výročná celodenná adorácia. Tento deň nech je pre každú rodinu sviatočnou príležitosťou venovať Ježišovi chvíľu v tichej spoločnej modlitbe. Prosíme, aby ste si urobili rozpis služieb, pretože Oltárna sviatosť nesmie ostať v kostole bez prítomnosti veriacich. Adorácia sa začne ráno o 09.00 v Dravciach krátkou pobožnosťou a ukončí sa Korunkou k Božiemu milosrdenstvu o 15.00 hod. V Bukovinke sa adorácia začne taktiež modlitbou Korunky o 15.00 hod. a ukončíme ju pred večernou sv. omšou.


ZÁDUŠNÁ SV. OMŠA ZA MONS. SEČKU

V sobotu 10. júla bude o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule zádušná svätá omša za zosnulého otca biskupa Sečku. Po nej bude procesia k jeho hrobu na cintorín. K účasti sme pozvaní aj my, jeho rodáci.


VÝMENA RUŽENCOVÝCH KARTIČIEK V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Ružencové bratstvo nás pozýva na spoločnú modlitbu ruženca a výmenu kartičiek v nedeľu 11. júla o 14.00 hod.


OHLÁŠKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Daniel Kuzár a Tamara Dunčková. Ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

V zbierke na dobročinné diela Svätého otca sme nazbierali 585,90 eur.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - 240 eur

DRAVCE - 195 eur

BUKOVINKA - 32 eur

DLHÉ STRÁŽE - 118,90 eur


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

V tomto týždni nám Ministerstvo kultúry vyčlenilo na obnovu Kaplnky Nanebovzatia dotáciu vo výške 490 000 eur. Peniaze však dostaneme, len ak úspešne zvládneme verejné obstarávanie. Prosíme, aby ste sa za dielo obnovy našej kaplnky modlili.

Farnosť získala v tomto týždni aj ďalšiu dotáciu z Prešovského samosprávneho kraja. Sumu 11 809 eur. použijeme na stavbu altánku a na zariadenie útulne pre pútnikov a turistov, ktorí sem prichádzajú.

Milodary: pani Anna Ungerová venovala na obnovu kaplnky 50 eur, Bohu známa osoba 100 eur, ďalšie Bohu známe osoby venovali na kostol spolu 200 eur.

DRAVCE

V minulom týždni sme získali z Ministerstva kultúry dotáciu vo výške 14 000 eur. Tieto peniaze sú určené na archeologický výskum a architektonicko historický prieskum nášho kostola. Séria výskumov, ktorá prebehne v nasledujúcich rokoch, je podmienkou k tomu, aby štát v budúcnosti zafinancoval celkovú obnovu nášho kostola.

Milodary: v minulom týždni bez milodarov

BUKOVINKA

Milodary: Jozef Kuruc ml. venoval na nový zvon 500 eur, Mária Pitoráková 100 eur.

DLHÉ STRÁŽE

Milodary: v minulom týždni bez milodarov

Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 11. JÚLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Mária Rákociová, Anna Palenčárová

11.00 hod. Natália Bajtošová, Monika Mirgová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Veronika Bendžalová, Lenka Gibalová

UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Mlynská: Lýdia Majerová, Angela Mirgová, Iveta Mirgová, Darina Ščuková, Iveta Gáborová, Mária Gáborová

DRAVCE

Gardori-Koršalová Zuzana, Faltinová Jana, Sidimaková Alena, Šarišská Veronika

DLHÉ STRÁŽE

Viera Toporcerová, Júlia Lojková, Marta Čuľacová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 5. júla

08.00 hod. + Helena Šurcová (výročná)

Utorok 6. júla

18.00 hod. + manžel Miroslav (8. výr. smrti) a prosba o B. pož pre rodinu

+ Milka Guzová (výročná)

Streda 7. júla

06.30 hod. + Jozef Gánovský a o B. pož. pre celú rodinu

Štvrtok 8. júla

18.00 hod. + Kristína Zacherová

Piatok 9. júla

18.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka

Sobota 10. júla Dom nádeje

18.00 hod. + Jakub Kežmarský

Nedeľa 11. júla

08.00 hod. Za Annu s rodinou

11.00 hod. Za rodinu


DRAVCE

Pondelok 5. júla

09.30 hod. + Anna, Ondrej Bartoš, + Anna Brejová

Utorok 6. júla

07.30 hod. + Mária Dubecová

Piatok 9. júla

19.00 hod. + Pavol Škovira

Nedeľa 11. júla

09.30 hod. Pro Populo


BUKOVINKA

Pondelok 5. júla

09.30 hod. + Vladimír Pitorák

Streda 7. júla

19.00 hod. + Jozef Glodžák

Nedeľa 11. júla

09.30 hod. + Michal Kašper


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 5. júla

08.15 hod. Za Františka (60. jub), poďakov. a prosba o zdr. a B. pož. pre jeho rodinu

Štvrtok 8. júla

07.30 hod. Za + z rodiny Bendžalovej

Nedeľa 11. júla

08.15 hod. Za snúbencov Juraja a Timeu

156 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page