top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 21. - 27. júna

Vstupujeme do svätojánskeho týždňa, v ktorom sa začnú aj slávnosti prvého sv. prijímania. Od sv. Ladislava, nášho patróna, si vyprosujeme ochranu pre celú našu farnosť. V nedeľu budeme sláviť jeho liturgický sviatok.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 21. júna - Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Štvrtok 24. júna - NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Nedeľa 27. júna - Sv. Ladislava, kráľa, patróna našej farnosti, slávnosť


SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA

DRAVCE

V piatok od 17.00 do 18.45 hod. budeme spovedať rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí. Tých, ktorí sú doma, prosíme, aby využili aj možnosť v utorok pred sv. omšou. Spoveď samotných detí bude taktiež v piatok, ale až po skončení sv. omše. Po spovedi deti dostanú biele rúcha. Slávnosť prvého sv. prijímania bude v sobotu o 15.00 hod. Sv. omša bude s platnosťou na nedeľu. Prosíme, aby do kostola na slávnosť prišli len rodičia a hostia týchto detí, kostol môžeme naplniť na 50%.


DLHÉ STRÁŽE

V sobotu od 17.00 do 18.45 hod. budeme spovedať rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí. Spoveď prvoprijímajúcich detí bude až o 19.00 hod. Spojíme ju so spoločnou kajúcou pobožnosťou, po nej deti dostanú biele rúcha. Slávnosť prvého sv. prijímania bude v nedeľu o 8.15 hod. Prosíme, aby do kostola na slávnosť prišli len rodičia a hostia týchto detí, kostol môžeme naplniť na 50%. Sv. omša pre ostatných veriacich bude o 11.00 hod.


ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

V nedeľu je odpustová slávnosť nebeského patróna našej farnosti, sv. Ladislava. V tento deň môžeme za obvyklých podmienok získať v našej farnosti úplné odpustky. O 11.00 hod. bude vo farskom kostole slávnostná sv. omša, pri ktorej sa nám prihovorí hosťujúci kazateľ, dp. Ľubomír Cvengroš, farár z Hrabušíc. Spovedať budeme v Spišskom Štvrtku od utorka do piatku vždy 45 min. pred sv. omšou.


KURZ PRE BIRMOVANCOV

Pre birmovancov našej farnosti sme pripravili letný Kurz Filip. Koná sa v dvoch termínoch začiatkom júla. Prosíme, aby sa mládež v sakristii prihlásila do piatku 25. júna. Po tomto dátume zvyšným birmovancom pridelíme termín automaticky. Bližšie informácie o kurze a termínoch sú na nástenkách.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého otca.


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

  • Ďakujeme chlapom, ktorí v týchto dňoch brigádujú na kostolnom a farskom dvore ako aj dobrovoľníkom, ktorí sprevádzajú turistov.

  • V týchto dňoch sme splatili ďalšiu splátku pôžičky. Úplne ju vyrovnáme snáď už na budúci mesiac.

  • Dnes je zbierka na opravu kostola a kaplnky. Ďakujeme za všetky milodary. Na konci mesiaca ich vložíme na transparentný účet kaplnky.

Milodary: Rodina Vojtillová venovala na obnovu kaplnky 100 €, novomanželia Paveloví venovali na kostol 100 €.

DRAVCE

Dnes je zbierka na opravu oltára.

Milodary: v minulom týždni bez milodarov

BUKOVINKA

Milodary: Šimon Dunajčan st. venoval na nový zvon 200 €

DLHÉ STRÁŽE

Milodary: v minulom týždni bez milodarov

Čisla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 27. JÚNA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Eva Fedorová, Jana Gáborová

11.00 hod. Laura Borská, Ľuboš Bajtoš

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

11.00 hod. Veronika Bendžalová, Lenka Gibalová

UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Potočná: Iveta Mirgová, Mária Kroščenová, Veronika Kroščenová

Ulica Mlynská: Lucia Mirgová, Eva Gáborová, Lucia Mirgová

DRAVCE

Otcovia a mamky prvoprijímajúcich detí

DLHÉ STRÁŽE

Otcovia a mamky prvoprijímajúcich detí

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 21. júna - KAPLICA

06.30 hod. Na úmysel celebranta

Utorok 22. júna

18.00 hod. Za Františka s rodinou

Streda 23. júna

18.00 hod. Za + z rod. Lačnej, Dolanskej a Oravcovej

Štvrtok 24. júna

17.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

18.00 hod. Za zdravie a B. pož. manželov (60. jubileum manželstva)

Piatok 25. júna

18.00 hod. 1. kňaz Za dobrodincov kostola, kláštora a kaplnky a na ich úmysel

2. kňaz Za Jánov z rod. Sagulovej, Baginovej, Petrovičovej a Baronovej

Sobota 26. júna - Dom nádeje

18.00 hod. Za Jána (75. jubileum)

Nedeľa 27. júna

08.00 hod. Za syna Rastislava Kroščena (40. jub.) a za celú rodinu

11.00 hod. Za živých i zosnulých dobrodincov farského kostola

DRAVCE

Utorok 22. júna

19.00 hod. + Mária a Valent Mačák

Piatok 25. júna

17.00 hod. Spovedanie príbuzných prvoprijímajúcich detí

19.00 hod. + Anna, Štefan, Veronika a Štefan

Sobota 26. júna

15.00 hod. Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov

Nedeľa 20. júna

09.30 hod. + Štefan Petrovič (1.výročie smrti)

BUKOVINKA

Streda 23. júna

19.00 hod. Za + Rudolfa

Nedeľa 27. júna

09.30 hod. Pro Populo

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 21. júna

19.00 hod. Za rodinu Faltinovú

Štvrtok 24. júna

18.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

19.00 hod. Za + rodičov Helenu a Jána Kramarčík

Nedeľa 27. júna

08.15 hod. Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov

11.00 hod. Za Máriu Kopaničákovú a jej rodinu

165 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page