top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 23. - 29. augusta

Aktualizováno: 23. 8. 2021

Táto nedeľa je v Bukovinke odpustovou slávnosťou Panny Márie Kráľovnej. Tešíme sa z toho, že obyvatelia Bukovinky majú svoj vlastný chrám, ako aj z ich úsilia dokončiť ho. Nech je Boží dom uprostred ich domov znakom Božej žičlivosti a ľudskej radosti zo života v Božej blízkosti.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 24. augusta - Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Streda 25. augusta - Sv. Ľudovíta IX., kráľa, člena 3. rádu, spomienka

Piatok 27. augusta - Sv. Moniky, spomienka

Sobota 28. augusta - Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 29. augusta - 21. nedeľa cez rok


STUPEŇ OSTRAŽITOSTI

Od pondelka je levočský okres v stupni ostražitosti. Farnosť musí fungovať podľa jedného z troch modelov kovid automatu. Keďže mnohí nie ste zaočkovaní a nikoho nechceme vylúčiť z možnosti chodiť do kostola, budeme organizovať len bohoslužby otvorené pre všetkých, zaočkovaných aj nezaočkovaných. Z tohto dôvodu musíme v kostoloch našej farnosti všetci akceptovať najprísnejšie opatrenia. Kostoly môžeme naplniť iba na 25% kapacít. V Spišskom Štvrtku je to 90 miest na sedenie, v Dravciach a Dlhých Strážach po 70 a v Bukovinke 30 miest. Prosíme všetkých účastníkov bohoslužieb, aby sa pri vstupe do kostola zapísali a nechali na seba kontakt. Zoznamy účastníkov musíme archivovať 14 dní.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Matej Zalibera a Martina Lehotská. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

2. Damián Lorko a Miroslava Zelená. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

3. Dušan Ščuka a Kamila Majerová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

4. Jaroslav Neupauer a Lucia Gibalová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá týmto párom bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


ZBIERKA NA DKU

Na budúcu nedeľu 29. augusta 2021 bude zbierka pre potreby diecézneho katechetického úradu. Katechetický úrad nie je poberateľom príspevku od štátu.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Minulú nedeľu bola zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Ďakujeme všetkým za finančné príspevky aj za tovar, ktorý ste venovali do jarmoku. Ďakujeme i obecnému úradu za zapožičanie stánku. Vyzbieralo sa spolu 2 770 eur.


V minulom týždni sme pred vchod do kostola nainštalovali nové vonkajšie ozvučenie. Stálo 275,80 eur. Ďakujeme majstrom pod vedením pána Jakuba Ježíka.


DRAVCE

V zbierke na opravu oltára ste minulú nedeľu obetovali 358,89 eur. Celkovo sme už na tento účel vyzbierali 12 080 eur. Pán Boh zaplať.


BUKOVINKA

Helena Pitoráková obetovala na nový zvon 100 eur, Ľudmila Pitoráková 50 eur, Jozef Kuruc st. 300 eur, Matúš Glodžák 50 eur, Zuzana Glodžáková a Štefan Lesňák 100 eur, rodina Lukáša Semaňáka 100 eur, rodina Ondrejčáková 50 eur. Pán Boh zaplať.


DLHÉ STRÁŽE

Novomanželia Halcinovci venovali na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 29. AUGUSTA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová

11.00 hod. Laura Borská, Marta Švedová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Slavomíra Bendžalová, Mária Kellnerová


UPRATOVANIA KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Katarína Petriková, Janka Jurčová, Karolína Sagulová, Anna Brozáková, Anna Sosková, Veronika Šefčíková


DRAVCE

Kéri- Bašistová Jana, Bartková Katarína, Bašistová Eva, Koršalová Jana


DLHÉ STRÁŽE

Katarína Faltinová, Daniela Jagačová, Emília Kopaničáková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 23. augusta kaplica

06.30 hod. Za živých členov rodiny Csákyovcov

Utorok 24. augusta

18.00 hod. Prosba o zdravie a B. pož. pre Alžbetu

Streda 25. augusta

06.30 hod. Pro Populo

Štvrtok 26. augusta

18.00 hod. Za brata a tetu

Piatok 27. augusta

18.00 hod. Za zdravie a B. pož. pre Justínu

Sobota 28. augusta dom nádeje

18.00 hod. Za živých i + členov rod. Toporcerovej a Pavličkovej

Nedeľa 29. augusta

08.00 hod. + Majka Garčarová

11.00 hod. + František a Mária


DRAVCE

Utorok 24. augusta

07.30 hod. + Margita a Ján Dvorčák

Piatok 27. augusta

19.00 hod. + Jozef Dvorčák

Nedeľa 29. augusta

09.30 hod. + Pavol Škovira

BUKOVINKA

Streda 25. augusta

19.00 hod. Za vn. uzdravenie, potr. milosti pre manžela a jednotu v manželstve

Nedeľa 29. augusta

09.30 hod. Pro Populo


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 23. augusta

19.00 hod. Za + rodičov Katarínu a Juraja a súrodencov

Štvrtok 26. augusta

07.30 hod. + Helena Karafová a Lýdia Fľaková

Nedeľa 29. augusta

08.15 hod. Za + Emíliu (výročná)

213 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page